TPO-ak

TPO-ak, eller TPO-antikroppar (förkortningen ak står för “antikroppar”) är så kallad autoantikroppar, det vill säga proteiner som kroppens har själv bildat som angriper kroppens egna vävnader. Autoantikroppar kan påverka en vävnad på flera olika sätt, ibland förstör dessa vävnaden så att den inte kan utföra sin uppgift, och i andra fall kan autoantikropparna orsaka överfunktion i vävnaderna.

TPO-ak innebär att autoantikroppar bildats mot tyreoideaperoxidas (TPO), ett ämne i sköldkörteln, och kan leda till underfunktion i denna, så kallad hypotyreos. Hypotyreos som orsakas av förhöjda TPO-ak brukar kallas för Hashimotos sjukdom.

Sköldkörteltest

845 kr

  • Testa de 5 viktigaste sköldkörtelhormonerna (ink. Anti-TPO)
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID

Varför behöver man analysera provet?

TPO-ak analyseras för att fastställa orsaken till underfunktion i sköldkörteln. I samband med avvikande provsvar för de sköldkörtelhormoner som man mäter rutinmässigt, dvs TSH och T4, kompletteras proverna ibland med analys av TPO-ak för att ta reda på om den avvikande funktionen orsakas av en autoimmun sjukdom.

Ett förhöjt TPO-ak värde – vad innebär det?

Ett högt värde innebär att kroppen har bildat autoantikroppar som angriper sköldkörteln. Värdet behöver tolkas tillsammans med andra sköldkörtelhormoner såsom TSH och T4. Om sköldkörtelhormoner visar på underfunktion, då innebär ett högt TPO-ak-värde att det är en autoimmunprocess som är orsaken till detta.

Förhöjd TPO kan dock även ses hos personer med helt normala nivåer att sköldkörtelhormoner och inte står på någon behandling mot sköldkörtelsjukdom. Detta förekommer hos cirka 10-25% av friska människor och är ej tecken på sköldkörtelsjukdom, men kan innebära viss en ökad risk för att drabbas av underfunktion i sköldkörtel i framtiden.

Lågt Anti-TPO

Normalt skall det inte förekomma några TPO-ak i blodet, så ett lågt värde är helt normalt.

Andra faktorer som påverkar Anti-TPO

Förhöjda värden av TPO-ak kan förekomma som en normalvariant och ses hos 10-25% i en frisk befolkning.

Sköldkörteltest

845 kr

  • Testa de 5 viktigaste sköldkörtelhormonerna (ink. Anti-TPO)
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsokontroller genom blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs, Aleris, Unicare och Encia. Werlabs är registrerad vårdgivare hos Institutionen för Vård och Omsorg, IVO.

Beställ