Article image

Senast uppdaterad: 2016-01-22

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 5 minuter

Sköldkörtelrubbning

Uppskattningvis 450 000 svenskar behandlas för sköldkörtelrubbning och mörkertalet kan vara stort. Din sköldkörtel spelar en mycket viktig roll i ditt liv. Om det inte fungerar som den ska, kommer du att märka av det.

Vad är sköldkörtelrubbning?

Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i din kropp och har du en underproduktion av hormoner leder detta till att din ämnesomsättning saktar ner. Underproduktion av sköldkörtelhormon kallas hypotyreos, och är tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Symtomen är varierande och ibland vaga, så det är inte alltid uppenbart vad som får din kropp att reagera på det sätt det gör.

Sköldkörtelrubbningar innefattar både en under- och en överaktiv sköldkörtel. Den vanligaste sköldkörtelrubbningen är hypotyreos, då en underaktiv sköldkörtel inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon. Några symptom som förknippas med hypotyreos är: trötthet, viktökning, frusenhet, låg puls, nedstämdhet, onormal menstruationscykel och dåligt minne.

Sköldkörteln styrs av hypofysen

Sköldkörteln styrs av hypofysen i hjärnan, som skickar ut ett hormon som heter TSH. TSH sätter takten på sköldkörtelns egen produktion av sköldkörtelhormonerna T4 och T3. Dessa hormoner omvandlas genom komplicerade processer i kroppen och är nödvändiga för kroppens celler och organ.

Vanligtvis drabbas kvinnor av sköldkörtelrubbning i större utsträckning än män. Den vanligaste formen av sköldkörtelrubbning är hypotyreos – en underfunktion av sköldkörteln. Vid hypotyreos ses låga T4-värden och höga TSH-värden i proverna.

Läs mer om varför du ska testa sköldkörteln.

Vad orsakar sköldkörtelrubbning?

Orsaken bakom hypotyreos är i de flesta fall okänd, men i västvärlden beror detta oftast på en autoimmun sjukdom som kallas hashimoto's sjukdom. Hypotyreos kan i undantagsfall orsakas av ett för litet intag av jod. Omvänt orsakas hypertyreos av en överaktiv sköldkörtel som producerar för mycket sköldkörtelhormon, vilket kan ge giftstruma (tyreotoxikos). Symptomen innefattar: trötthet, värmeöverkänslighet, viktminskning, oregelbunden menstruationscykel, snabb puls, hjärtklappning, muskelsvaghet och utåtstående ögon. Hypertyreos förorsakas oftast av Graves sjukdom, inflammation i sköldkörteln eller toxisk knölstruma och den kan ibland ses som en svullnad på halsen, också kallad struma.

Hur testar man sköldkörteln?

TSH-nivån i blodet är den känsligaste indikatorn på rubbningar i sköldkörteln. Höga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är underaktiv och de åtföljs av låga nivåer av hormonerna T4 och T3. Låga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är överaktiv och då får vi höga nivåer av T4 och T3 i blodet. I mycket sällsynta fall kommer nivåerna av TSH, T4 och T3 att vara låga samtidigt och detta kan tyda på att hypofysen inte fungerar som den ska. Regelbunden kontroll av dessa hormonnivåer kan hjälpa till att upptäcka eventuella avvikelser hos sköldkörteln i ett tidigt skede. På grund av känsligheten hos TSH-markören i blodet kan nivåerna dock påverkas av infektioner som en vanlig förkylning. Detta innebär att värdena kan behöva kontrolleras mer än en gång. Om sköldkörtelvärdena ligger på en hög eller låg nivå under upprepade tillfällen bör du träffa en allmänläkare, även om symptomen kan vara diffusa.

Symptomen på sköldkörtelrubbning är många och varierade och det är inte alltid lätt att veta vad som ligger bakom. För att ta reda på om man har en sköldkörtelrubbning eller inte kan man göra en blodanalys.

Vilka symptom är vanliga för sköldkörtelrubbning?

Hypotyreos kan orsaka symtom som viktökning, trötthet, torr hud och frusenhet. Man kan också ha en överfunktion av sköldkörteln – så kallad hypertyreos – då har man en överproduktion av sköldkörtelhormon.

Vid hypertyreos ses lågt TSH-värde och högt T4-värde, vilket kan ge symtom såsom inre oro, stresskänsla, hjärtklappning, svettningar och viktnedgång. Sjukdomarna framträder oftast under eller efter graviditet, samt i medelåldern.

När ska man testa sköldkörteln?

Ett test för tyroidstimulerande hormon (TSH) kan göras av flera skäl:

  • För att ta reda på om sköldkörteln fungerar som den ska.

  • Hitta orsaken till en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos).

  • Hålla koll på behandling med sköldkörtelersättningsmedicin för människor som har hypotyreos.

  • Hålla koll på sköldkörtelns funktion hos personer som behandlas för hypertyreos. Denna behandling kan inkludera medicin (tyreostatika), kirurgi, eller strålningsterapi.

Hur mår din skölkörtel?

Werlabs erbjuder tre sköldkörtelprover. Läs mer och beställ ditt Sköldkörtelprov här.