Sköldkörteln: En viktig del av kroppens hormonsystem

Sköldkörteln är en liten körtel belägen i halsen, precis under struphuvudet. Trots dess storlek är sköldkörteln en central del av kroppens hormonsystem. Sköldkörteln producerar sköldkörtelhormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). Dessa hormoner reglerar bland annat kroppens ämnesomsättning, hjärtfrekvens och temperatur.

Vad är sköldkörtelrubbning?

Om sköldkörteln inte fungerar som den ska kan det orsaka en mängd olika hälsoproblem såsom trötthet, viktökning eller viktminskning, hjärtproblem, menstruationsproblem och infertilitet. Två vanliga sköldkörtelrubbningar är hypotyreos och hypertyreos.

Hypotyreos

Hypo betyder under och tyroidea betyder sköldkörtel och hypotyreos innebär en underfunktion av sköldkörteln där sköldkörteln bildar för lite sköldkörtelhormon. Det gör att ämnesomsättningen i kroppen påverkas bland annat genom att kroppens organ och celler jobbar långsammare. Sköldkörtelns tillverkning av hormoner kan också påverkas av graviditet och i klimakteriet. Hypotyreos är den vanligaste formen av sköldkörtelsjukdom.

Hypertyreos

Hyper betyder över och tyroidea betyder sköldkörtel och hypertyreos innebär en överfunktion av sköldkörteln där kroppen producerar ett överskott av sköldkörtelhormon. Det gör att kroppens celler och organ jobbar mer än normalt.

Orsaker till sköldkörtelrubbningar

Sköldkörtelrubbningar beror oftast på ärftlighet om någon i släkten eller familjen haft någon sköldkörtelsjukdom. Det är också oftast vanligare bland kvinnor och vid större hormonella förändringar såsom graviditet eller klimakteriet. Risken ökar också vid stigande ålder.

Tecken på sköldkörtelrubbningar

Rubbningar i sköldkörteln kan ge många olika symtom och utvecklas oftast långsamt under flera månader. Det kan vara svårt att veta om symtomen är relaterade till just sköldkörtelrubbningar, då flera av symptomen är ospecifika och därmed vanliga även på grund av andra anledningar.

Hypotyreos: kan yttra sig i trötthet, frusenhet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, viktökning, menstruationsrubbning och låg puls.

Hypertyreos: kan yttra sig i trötthet, hjärtklappning och hög puls, ofrivillig viktnedgång, svettningar, depression, muskelsvaghet, nervositet, irritation, oro, menstruationsrubbningar, aptitlöshet, håravfall och hudproblem. Hypertyreos kan också orsaka ögonproblem, såsom svidande och torra ögon, dubbelseende, uppspärrade ögon eller svullnad runt ögonen.

Förebygga sköldkörtelrubbningar

Både hypo- och hypertyreos i sin vanligaste form är autoimmuna sjukdomar vilket innebär att immunförsvaret bildar antikroppar som skadar sköldkörteln. Det finns i dagsläget ingen förklaring till varför immunförsvaret bildar antikroppar och det finns därför inga kända sätt att förebygga sköldkörtelrubbningar.

Däremot, genom att kontrollera sköldkörteln via regelbundna hälsokontroller så kan eventuella sköldkörtelrubbningar uppmärksammas tidigt och rätt behandling kan sättas in. Behandling sker oftast med läkemedel i tablettform.

Följande markörer testas inom hälsoområde Sköldkörtel

Våra hälsokontroller och blodprover

Sköldkörtelprov

Mäter de vanligaste markörerna: TSH, T4 och T3.

Ger dig insikt i hur din sköldkörtel mår.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon.

Sköldkörtelprov XL

Utöver markörerna TSH, T4 och T3 mäts även antikropparna TPO och TRAK.

Ger dig en djupare insikt i hur din sköldkörtel mår.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av en mer specifik autoimmun aktivitet där även antikropparna TPO eller TRAK har bildats.

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Hälsokontroll Kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Artiklar relaterade till hälsoområde Sköldkörtel

Hypertyreos (Överaktiv sköldkörtel) - Överproduktion

Hypertyreos, även kallat giftstruma och tyreotoxikos, innebär att kroppen producerar ett överskott av sköldkörtelhormon. Hypertyreos är en autoimmun sjukdom, som det finns flera olika anledningar till att en person kan drabbas av den, såsom ärftliga faktorer eller medicinska skäl.

Läs mer

Hypotyreos - Underfunktion i sköldkörteln

Hypotyreos innebär att sköldkörteln är underaktiv. Funktionsrubbningar i sköldkörteln, i form av en under- eller överaktiv sköldkörtel, drabbar 2-4 % av befolkningen. Det är ca 10 gånger vanligare att kvinnor har problem med sköldkörteln men även män kan drabbas om än i betydligt mindre omfattning.

Läs mer
Sköldkörteln - Vanliga symptom på sköldkörtelrubbning

Sköldkörteln - Vanliga symptom på sköldkörtelrubbning

Uppskattningvis 450 000 svenskar behandlas för sköldkörtelrubbning och mörkertalet kan vara stort. Din sköldkörtel spelar en mycket viktig roll i ditt liv. Om det inte fungerar som den ska, kommer du att märka av det.
Läs mer
Sköldkörtelrubbning: upptäckt och behandling

Sköldkörtelrubbning: upptäckt och behandling

Din sköldkörtel spelar en mycket viktig roll i ditt liv. Om det inte fungerar som den ska, kommer du att märka av det. Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i din kropp och har du en underproduktion av hormoner leder detta till att din ämnesomsättning saktar ner. Underproduktion av sköldkörtelhormon kallas hypothyreos, och är tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Symtomen är varierande och ibland vaga, så det är inte alltid uppenbart vad som får din kropp att reagera på det sätt det gör.

Läs mer
Vanliga typer av hormonell obalans hos kvinnor

Vanliga typer av hormonell obalans hos kvinnor

Hormonell obalans hos kvinnor är relativt vanligt. Det beror till viss del på genetiska faktorer men vi kan också hitta orsaker i vår livsstil. Det moderna livet kan upplevas som mindre väl anpassat till kvinnokroppens fina samspel av hormoner. Här tar vi upp ett antal vanliga besvär kopplade till hormonernas påverkan i kroppen och även livsstilsförändringar som kan underlätta för dig som upplever besvär.
Läs mer
Vetenskapen om trötthet - Orsaker till trötthet

Vetenskapen om trötthet - Orsaker till trötthet

Initiativlös, utan ork, trött så det gör ont? Trötthet är ett av de mest utbredda hälsoproblemen i vår tid. Flera blodtester kan hjälpa dig att hitta din tappade ork och vetenskapen är flera nya testmöjligheter på spåren.
Läs mer
Upplevs trötthet? Ta reda på enkla sätt att få mer energi

Upplevs trötthet? Ta reda på enkla sätt att få mer energi

Är du trött på att känna dig trött hela tiden? Att göra några enkla livsstilsförändringar kan bidra till att du får mer energi – och det kan ge effekt redan ikväll!
Läs mer