TSH (Tyreoideastimulerande hormon)

Vad är TSH?

Sköldkörteln är ett fjärilsformat organ som sluter sig kring luftstrupen på halsens framsida, alldeles under struphuvudet. Den producerar sköldkörtelhormon, som är nyckeln till regleringen av kroppens ämnesomsättning, alltså den hastighet som våra celler arbetar i. Funktionsrubbningar i sköldkörteln, i form av en under- eller överaktiv sköldkörtel, drabbar 2-4 % av befolkningen. De är 10 gånger vanligare hos kvinnor.

Testa din sköldkörtelfunktion

445 kr

Eller läs mer om våra Sköldkörteltest.

Hjärnans hypotalamus hjälper till att reglera sköldkörtelns funktion genom en återkopplingsmekanism. Om det inte finns tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet stimuleras hypofysen vid hjärnstammen att utsöndra ett sköldkörtelstimulerande hormon (TSH). Den berättar för sköldkörteln att skapa och släppa ut sköldkörtelhormoner T4 och T3 i blodet.Eventuella problem med denna återkopplingsmekanism kommer sannolikt att orsaka en rubbning i sköldkörtelns funktion. Blodprover för att upptäcka skoldkörtelrubbningar mäter oftast nivåerna av TSH tillsammans med fritt T4 och ibland även fritt T3 i blodet.

Varför analyserar man TSH?

Ett TSH-test mäter mängden av tyroidstimulerande hormon (TSH) i blodet. Det finns flera skäl till varför man bör analysera sina TSH nivåer. Den övergripande anledningen är helt enkelt för att undersöka om sköldkörteln fungerar som den ska. Analys avfritt T4tillsammans med TSH ger en bild av sköldkörtelfunktionen och används för att upptäcka eventuell hypotyreos (underfunktion av sköldkörtel) eller hypertyreos (överfunktion av sköldkörtel).Vid fastställd hyper- eller hypotyreos, kan TSH analys hjälpa till att bedöma om problemet bero på sköldkörteln eller hypofysen.

TSH är också en känslig markör för att följa behandlingseffekten av sköldkörtelhormonsubstitution (t ex Levaxin eller Euthyrox).En TSH analys kan beställas med jämna mellanrum när en individ behandlas för en sköldkörtelsjukdom. I de fall där ens dos av sköldkörtelmedicin har justerats så är det rekommenderat att vänta mellan 6-8 veckor innan du testar TSH nivån igen. Testar man innan den tidsperioden så kan man inte fastställa medicinens effekt på sköldkörteln.

Högt TSH-värde

Högt TSH tillsammans med lågt fritt T4 kan tyda på en underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos). TSH kan också höjs tillfälligt vid kroppsligt stress eller infektioner.

Lågt TSH-värde

Lågt TSH tillsammans med högt fritt T4 kan tyda på en överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos). Lågt TSH tillsammans med lågt fritt T4 kan tyda på hypofyssvikt. TSH kan också vara sänkt tillfälligt vid kroppsligt stress eller infektioner.

Testa din sköldkörtelfunktion

445 kr

Eller läs mer om våra Sköldkörteltest.

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsoanalys via blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Du beställer de tester som passar just dig online. Ingen tidsbokning krävs för provtagning och du får snabbt resultaten i din journal med kommentar från en av våra läkare.

Vad säger våra användare?

Våra användare är överväldigande nöjda med vår tjänst och 9 av 10 skulle rekommendera oss till en vän.

Användaromdömen