Ferritin

Analysbakgrund

Ferritin är ett blodprov som avspeglar tillgången på järn i kroppen. Järn är en av hemoglobinets (se info om hemoglobin, Hb) beståndsdelar och därför viktigt vid syretransport i blodet.

Varför behöver man analysera provet?

Ferritin är en viktig beståndsdel i kroppens ämnesomsättning och brist på mineralet har en roll i många sjukdomar.

Förhöjt värde

Kraftigt förhöjda värden ses särskilt vid fulminanta faser av akut myeloisk leukemi, levernekros, transfusionsonssideros och hemokromatos. Hemokromatos i tidligt stadium behöver inte uppvisa höga ferritinvärden. Järnmätning kan då vara ett komplement vid bedömningen. Vid behandling av hemokromatos med desferoxamin (Desferal) eller venesectio kan ferritin användas som effektkontroll.

Låga värden

Värden under referenseområdet innebär järnbrist (tömda järndepåer). Ett lågt ferritinvärde tyder på brist eller avsaknad av järn i kroppen. På sikt kan låga järnnivåer leda till ett lågt hemoglobinvärde och därmed risk för försämrad syreupptagnings- och prestationsförmåga.

Vilka tester och testpaket innehåller ferritin?

Ferritin är en viktig vitamin som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i våra två större hälsokontroller (Hälsokontroll XL och Hälsokontroll Large). Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Vitaminer/Mineraler eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.