Toggle Navigation Meny Stäng

Ferritin

Vad är ferritin?

Ferritin är ett protein i kroppen som binder till järn och det mesta av det järn som lagras i kroppen är bundet till ferritin. Ferritin återfinns främst i lever, mjälte, skelettmusklatur samt benmärg. Endast en mindre mängd ferritin finns i blodet.

Mängden ferritin i blodet visar hur mycket järn som lagras i kroppen och ferritinvärdet stiger med ökad ålder. Ferritin kallas därför ofta för järndepå. Genom att testa ditt ferritinvärde får du en bättre bild av din järnnivå än om du endast testar järn.Testa ditt ferritinvärde

Werlabs Järnbristtest

Eller välj bland våra andra tester.

Varför ska man analysera ferritin?

Ferritin är ett blodprov som avspeglar tillgången på järn i kroppen. Järn är en av hemoglobinets beståndsdelar och är viktigt vid syretransport i blodet. Ferritin är även en beståndsdel i kroppens ämnesomsättning och brist på mineralet har en roll i flera bristsjukdomar.

Förhöjt ferritinvärde

Kraftigt förhöjda värden ses särskilt vid fulminanta faser av akut myeloisk leukemi, levernekros, transfusionsonssideros och hemokromatos. Hemokromatos i tidligt stadium behöver inte uppvisa höga ferritinvärden. Järnmätning kan då vara ett komplement vid bedömningen. Vid behandling av hemokromatos med desferoxamin (Desferal) eller venesectio kan ferritin användas som effektkontroll.

Lågt ferritinvärde

Värden under referenseområdet innebär järnbrist (tömda järndepåer). Ett lågt ferritinvärde tyder på brist eller avsaknad av järn i kroppen. På sikt kan låga järnnivåer leda till ett lågt hemoglobinvärde och därmed risk för försämrad syreupptagnings- och prestationsförmåga.

Hur testar man järnbrist?

Järnbrist uppkommer på grund av negativ järnbalans (förlusterna är större än tillförsel/absorption). Först töms järndepåerna (S-Ferritin sjunker, löslig transferrinreceptor stiger), sedan blir erytropoesen järnbristig (S-Fe sjunker, S-TIBC d v s transferrin stiger, transferrinmättnaden sjunker) och till sist uppstår en mikrocytär anemi.

MCV sjunker sakta och blir som lägst när den sista normocyten har lämnat cirkulationen. Uttalad järnbrist kan finnas även utan påtagligt lågt Hb och MCV, och en patient kan höja dessa inom referensintervallen genom järnbehandling.Testa ditt ferritin och 31 andra blodvärden med vår populära hälsokontroll

Eller läs mer om våra andra tester här.

Gå till Vitaminer/Mineraler eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.