Järn - En av blodets viktiga komponenter

Järn behövs för att kroppen ska fungera korrekt och är en mineral som vi får i oss via kosten. Om vi inte får i oss tillräckligt med järn via kosten kan det leda till järnbrist, vilket kan leda till trötthet, huvudvärk och yrsel. Järnbrist kan drabba människor i alla åldrar men är vanligare bland kvinnor, personer med mag- och tarmsjukdomar, personer som har genomgått kirurgi, individer som tränar mycket och individer som utesluter järnrik kost.

Vad är järn?

Järn är en mineral som är viktig för att kroppen ska kunna fungera korrekt. Det är en central komponent i hemoglobin, som är ett protein som finns i röda blodkroppar och hjälper till att transportera syre från lungorna till kroppens celler. Om kroppen inte får tillräckligt med syre kan det leda till trötthet och andfåddhet. Järn finns också i myoglobin, som är ett protein som hjälper musklerna att lagra syre.

Järn är också en viktig faktor i immunsystemets funktion då järn är nödvändigt för att bilda vita blodkroppar som bekämpar infektioner och sjukdomar. Utöver det är järn också viktigt för kognitiv funktion och hjärnans utveckling. Brist på järn kan alltså påverka en persons förmåga att tänka, koncentrera sig och lära sig nya saker. Järn spelar också en roll i kroppens metabolism, när cellerna producerar energi, och det hjälper också till att avlägsna avfallsprodukter från cellerna.

Orsaker till järnbrist?

Järnbrist uppstår när kroppen inte har tillräckligt med järn i förhållande till behovet. I västvärlden är det vanligast bland menstruerande kvinnor och de som är gravida eller ammar. Järnbrist kan också uppstå hos individer som utesluter eller begränsar järnrik kost, exempelvis vegetabilisk kost kan vara mer järnfattig jämfört med animalisk kost. Även individer med mag- och tarmsjukdomar kan ha svårt att ta upp järn.

Tecken på järnbrist

Några vanliga symtom på järnbrist kan vara trötthet, orkeslöshet, blekhet, huvudvärk, trötthet, yrsel, andfåddhet, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter och öronsus.

Förebygg järnbrist

  • Järnrik animalisk kost: Järn finns framförallt i inälvsmat- och blodmat som lever och blodpudding, men också i kött, ägg och skaldjur. För vegetarianer och veganer finns järn även i vegetabiliska livsmedel som fullkornsprodukter, nötter, frön, torkad frukt och baljväxter.

  • Järnrik vegetabilisk kost: Järn finns även i vegetabiliska livsmedel som fullkornsprodukter, nötter, frön, torkad frukt och baljväxter.

  • Håll järnvärdet under kontroll: Regelbundna hälsokontroller kan hjälpa dig att hålla järnvärdet under kontroll.

Kan jag ha järnöverskott?

Järnöverskott är inte lika vanligt som järnbrist. Järnöverskott beror oftast på sjukdomen hemokromatos som är en ärftlig sjukdom. Det kan också uppstå vid ett för högt intag av järntillskott.

Följande markörer testas inom hälsoområde Järn

Våra hälsokontroller och blodprover

Järnbristtest

Järnbristtest

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning.

Järnbristtest XL

Järnbristtest XL

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en djupare insikt om hur en eventuell brist eller ett järnöverskott kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning. Men även ev järnöverskott vars främsta symtom är ledvärk och trötthet.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Artiklar relaterade till hälsoområde Järn

Håll koll på järnet

Håll koll på järnet

Visste du att järnbrist är den vanligast förekommande bristsjukdomen i världen? Och att det är en bristsjukdom som ofta drabbar kvinnor även om det även drabbar män?
Läs mer
Från järnbrist till järnkoll

Från järnbrist till järnkoll

Visste du att järnbrist är en av de vanligaste bristsjukdomarna i världen? Förmodligen inte eftersom okunskapen om järnbrist är stor, trots att var tredje fertil kvinna sägs lida av det.
Läs mer
Hemokromatos - Höga järnvärden & järnöverskott

Hemokromatos - Höga järnvärden & järnöverskott

Att järnbrist kan ge upphov till trötthet är något som de allra flesta är medvetna om. Att ett överskott av järn i kroppen kan ge liknande symtom är dock okänt för de allra flesta. Ändå är familjär hemokromatos, som sjukdomen heter, mycket vanlig i Sverige och sannolikt är sjukdomen underdiagnostiserad. Vem är inte lite trött av och till, särskilt under årets mörka månader?
Läs mer
Boosta hjärnan - Förbättra din mentala hälsa under hösten

Boosta hjärnan - Förbättra din mentala hälsa under hösten

Trots att det fortfarande är varmt ute så börjar dagarna bli kortare. Om du är en av dem som fruktar den sjunkande temperaturen och mörkare höst- och vinterdagar kanske du är orolig inför de kommande månaderna.
Läs mer