Folat (Folsyra)

Vad är folat (folsyra)?

Folsyra är en viktig faktor för tillväxt och är en förutsättning för att blod (de röda blodkropparna) ska bildas och för normal celldelning. Ämnet stimulerar produktionen av mjölk hos gravida kvinnor och har en gynnsam inverkan på hud och matspjälkning.Folat är en sensibel markör för bristande upptag från tarmen (ex v vid celiaki, efter tunntarmsresektion). Även lågt vid bristande intag (vegan, vegetarian, äldre med ensidig kost, nedgångna alkoholister). Ofta brist på folat vid vitamin B12- brist. Brist även vid njursvikt.

Varför behöver man analysera folat (folsyra)?

Vanliga orsaker till Folsyrebrist Celiaki - dominerande orsak, ofta med samtidig B12- och järnbrist Graviditet - ökat behov (se nedan om behovet av adekvat folatstatus vid konceptionen) Hemolytisk anemi - ökat behov

Förhöjt värde av folat

Höga värden kan ses vid vitamin B12-brist.

Låga värden av folat

Låga värden ses vid malnutrition, malabsorption (särskilt vid celiaki), graviditet, hemolytiska anemier, myeloproliferativa tillstånd, kroniska inflammationer, epilepsibehandling med fenytoin och barbiturater.

Vilka tester och testpaket innehåller folat?

Folat är en viktig vitamin som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i våra två större hälsokontroller (Hälsokontroll XL och Hälsokontroll Large). Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Vitaminer/Mineraler eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.