Magnesium

Vad är magnesium?

Magnesium är ett spårämne som spelar en viktig roll i människans ämnesomsättning. Magnesium kan inte produceras i kroppen utan måste intas i maten. Magnesiumbrist med synliga symtom är relativt sällsynt. Låga nivåer av magnesium i kroppen har förknippats med utveckling av ett antal sjukdomar som astma, diabetes och benskörhet. I rätt mängd spelar magnesium en roll för att förhindra både stroke och hjärtinfarkt. Magnesium har visat sig kunna lindra symtomen på fibromyalgi, migrän, och premenstruellt syndrom.

Magnesiumbrist

Magnesiumbrist (hypomagnesemi) kan ses vid undernäring, sjukdomar som orsakar malabsorption, och vid en överskottsförlust av magnesium via njurarna. Magnesium överskott (hypermagnesemi) kan ses vid intag av tillskott som innehåller magnesium och vid minskad njurfunktion.

Någon med mild till måttlig magnesiumbrist kan ha någon eller några ospecifika symptom. Utdragna eller allvarliga brister kan orsaka illamående, aptitlöshet, trötthet, förvirring, muskelkramper, kramper, förändringar i hjärtfrekvens och domningar eller stickningar. De kan också påverka kalciummetabolismen och förvärra kalcium brister. Symtom på överskott magnesium kan vara liknande dem i magnesiumbrist som är illamående, muskelsvaghet, förlust av aptit, och en oregelbunden hjärtfrekvens.


Testa ditt magnesiumvärde med vår populära hälsokontroll:
Eller läs mer om våra andra tester här

Varför behöver man analysera magnesium?

Magnesiumtestning kan göras som en uppföljning till kroniskt låga blodnivåer av kalcium och kalium. Det kan också göras när en person har symptom som kan bero på en magnesiumbrist, såsom muskelsvaghet, ryckningar, kramper, förvirring, hjärtarytmier, och kramper. Magnesiumnivån kan granskas som en del av en utvärdering av malabsorption, undernäring, diarré eller alkoholism. När magnesium- och/eller kalciumtillskott är nödvändigt kan nivån av magnesium i blodet kontrolleras med jämna mellanrum för att granska effektiviteten av behandlingen.

Eftersom en låg magnesiumnivå kan med tiden leda till fortsatt låga kalcium- och kaliumnivåer, kan det kontrolleras för att diagnostisera problem med kalcium, kalium, och fosfor. Magnesiumnivåer kan mätas ofta för att övervaka resultat från oral eller intravenös magnesium tillskott.

Livsmedel som innehåller magnesium

En mängd olika livsmedel innehåller små mängder av magnesium, särskilt gröna grönsaker som spenat, liksom fullkorn och nötter. Livsmedel som har kostfiber är oftast också bra källor till magnesium. Kroppen bibehåller sin magnesiumnivå genom att reglera hur mycket den absorberar och hur mycket det utsöndrar eller bevarar i njurarna.

Högt magnesiumvärde

Förhöjda blodnivåer av magnesium beror sällan på kosten utan är oftast resultatet av utsöndringsproblem. Ökade nivåer ses i samband med bland annat sköldkörtelproblem.

Finns det andra faktorer som kan påverka magnesiumnivån i blodet?

Läkemedel som kan öka magnesiumnivåer inkluderar sköldkörtelmedicinering, vissa antibiotika, och produkter som innehåller magnesium. Läkemedel som kan minska magnesiumnivåer inkluderar digoxin, diuretika, insulin, vissa antibiotika, laxermedel.

Lågt magnesiumvärde

Symtom på brist av magnesium kan vara: benskörhet, huvudvärk (migrän), kramper, matsmältningsproblem, hämmad tillväxt, nervproblem, depression, störningar i hjärtfunktionen, njurproblem, sömnproblem (som att vakna för ofta och för tidigt), minnesproblem, astma, förstoppning m.m. Brister är även kopplade till det metabola syndromet: högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, höga värden av det onda LDL-kolesterolet, diabetes och övervikt genom störd insulinkänslighet.

Vilka tester och testpaket innehåller magnesium?

Magnesium finns med i flera analyspaket. De flesta väljer Hälsokontroll XL som är en omfattande kontroll med 32 blodmarkörer inom 8 fokusområden. Analysen finns även med i Vitaminer/Mineraler. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:
Visa Tester


Gå till Vitaminer/Mineraler eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.