Testimonial image

”Jag låg i riskzonen för typ 2-diabetes”

Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom som utvecklas under lång tid innan eventuella symptom märks. Josefine valde att göra Werlabs Hälsokontroll XL för att ta reda på om hon låg i riskzonen för typ 2-diabetes.

– Jag valde att göra Hälsokontroll XL för att snabbt och enkelt kunna upptäcka eventuell livstilssjukdom, säger Josefine. Men det var också för att se om jag låg i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes, samma diabetes som min mamma har.

Cirka tre-fyra procent av Sveriges befolkning har typ 2-diabetes, och många har också sjukdomen utan att veta om det då symtomen kan vara mycket diffust som ökad trötthet och ökad törst. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige, utan över hela världen då vilket starkt är associerat med en livsstil där mat, övervikt och mycket stillasittande har stor betydelse. Risken för typ 2-diabetes ökar även successivt med åldern.

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är en sjukdom som beror på att cellernas insulinkänslighet minskar. Insulin är ett hormon som ökar cellernas sockerupptag och en minskad känslighet för detta leder till ett försämrat blodsockerupptag i cellerna och högre blodsockernivåer i blodet.

När man först börja ha minskad insulinkänslighet så kan kroppen kompenserar detta genom att öka produktionen av insulin och på så sätt hålla ner blodsockernivå i blodet. Man känner därför inte av någon symtom alls. Detta tillstånd kallas för pre-diabetes och kan föreligga i flera år innan kroppen inte längre orka kompensera och man till slut utvecklar typ 2-diabetes.

Hög nivå av blodsocker i blodet under längre tid är skadligt då det bland annat är associerat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, nervskada, synskada och njurskada. Minskad känslighet för insulin kan föregå diabetes under många år.

Typ 2-diabetes går att upptäcka innan den utvecklas

Josefine gjorde en hälsoanalys via blodprov hos Werlabs där ett flertal tester kunde ge henne indikationer på om hon hade typ 2-diabetes eller låg i riskzonen för detta. Man kan upptäcka begynnande diabetes med blodsockerprov, bland annat genom att analysera fasteblodsockret eller analysen HbA1c (långtidssocker) vilket är ett mått på det genomsnittliga blodsockernivå de senaste 2-3 månaderna.

Josefine upptäckte att hon låg i riskzonen

Efter att Josefines blodprov varit på analys fick hon ta del av resultatet som visade att hennes blodsockervärden låg i riskzonen och att hon hade sk prediabetes, dvs förhöjda blodsockervärden men utan att hon hade symptom av detta.

– Direkt när jag fick tillbaka mina provsvar kontaktade jag min husläkare för att få hjälp med att ändra på min livsstil, säger Josefine. För att förhindra att insjukna i diabetes typ 2 skulle jag lägga om mina matvanor och vardagsmotionera mer samt gå ner i vikt.

Övervikt är en stark riskfaktor för typ 2-diabetes. Viktminskningen och ökad fysisk aktivitet förbättrar känsligheten för insulinet och kan i bästa fall helt reversera utvecklingen av typ 2-diabetesen. Viktminskning och ökad motion kan även förbättra blodlipid-profilen och sänker blodtrycket vilket bidra till minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Werlabs blir ett stöd i livsstilsförändringen

– Eftersom jag nu vet om att jag ligger i riskzonen för att utveckla diabetes så kommer jag att följa upp hur min livsstilsförändring påverkar blodsockret. Så om några månader är det dags för mig att beställa nya prover hos Werlabs för att se om det har blivit någon förändring, det ska bli spännande att se!

Josefine heter egentligen något annat och hennes berättelse och åsikter är hennes egna.