Diabetes - Tecken, orsaker och förebyggande åtgärder

Diabetes mellitus, är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som innebär för mycket glukos (blodsocker) i blodet vilket är skadligt för kroppen. Genom hälsosamma levnadsvanor och regelbundna kontroller kan prediabetes, diabetes typ-2 och graviditetsdiabetes förebyggas.

Vad är diabetes?

Diabetes innebär för mycket glukos i blodet. Under matsmältningen bryts födan ner till bland annat glukos och absorberas av tunntarmen för att sedan cirkulera i hela kroppen och ge energi. För att glukosen ska kunna tas upp av cellerna behövs hormonet insulin. Insulin bildas i bukspottkörteln. Normalt stiger glukosnivåerna något efter en måltid, men tack vare hormonet insulin kan cellerna i kroppen ta upp och lagra glukoset, vilket leder till att mängden glukos i blodet normaliseras. Det finns olika typer av diabetes.

  • Prediabetes: Är ett förstadium till diabetes typ 2. Det innebär att du har ett onormalt högt glukosvärde, men inte så högt att du uppfyller kriterierna för diagnosen diabetes typ 2. Prediabetes innebär att du har klart ökad risk för att utveckla diabetes typ 2.

  • Diabetes typ 2: har tidigare kallats för åldersdiabetes, men kan också drabba unga, och är den vanligaste formen av diabetes. Vid diabetes typ 2 är insulinets påverkan på cellerna förminskad, så kallad insulinresistens. Bukspottkörteln kan fortfarande tillverka insulin, men funktionen är nedsatt vilket gör att cellerna inte kan ta upp glukos från blodet i normal utsträckning och glukos blir kvar i blodet.

  • Graviditetsdiabetes: Kroppen klarar inte av att tillverka tillräckligt med insulin när du är gravid, vilket leder till att halten av glukos i blodet blir för hög. Dessutom blir kroppens celler mindre känsliga för insulin under graviditeten, vilket gör att kroppen behöver mer insulin. Graviditetsdiabetes går oftast över efter förlossningen men det finns en ökad risk att drabbas igen vid en framtida graviditet och kan öka risken för framtida diabetes typ 2.

  • Diabetes typ 1: är en autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens egna immunförsvar angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln så att de förstörs och kroppen inte kan tillverka tillräckligt med insulin. Det gör att cellerna i kroppen inte får signalen att plocka upp eller lagra glukos. Det är vanligast att drabbas av diabetes typ 1 som barn eller tonåring, men även vuxna kan drabbas.

Orsaker till diabetes

Dina levnadsvanor påverkar risken att utveckla pre-diabetes, diabetes typ-2 och graviditetsdiabetes. Risken ökar vid ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, stress, dåliga sömnvanor och rökning. Det i sin tur kan leda till högt blodtryck och övervikt som är riskfaktorer även för annan hjärt- kärlsjukdom. Även genetiska faktorer och ålder kan spela in. Orsaken till diabetes typ 1 kan vara ärftlig men även vid typ-1 diabetes är en sund livsstil viktigt för att förebygga risken för följdsjukdomar.

Tecken på diabetes

Utvecklandet av diabetes pågår oftast under en längre tid och det kan därmed vara svårt att uppmärksamma och känna av symtom. Några vanliga symtom som kan uppträda är ökad törst, kissar ofta och stora urinmängder, uttalad trötthet och kraftlöshet, illamående, suddig syn, magsmärta, acetonlukt ur munnen och snabb viktminskning.

Förebygg diabetes

Några tips för att minska risken för prediabetes, diabetes typ-2 och graviditetsdiabetes:

  • Hälsosamma matvanor: öka intaget av frukt, grönsaker och fullkorn och begränsa intaget av sötsaker, eller tillsatt socker i mat eller drycker.

  • Fysisk aktivitet: Sträva efter att få minst 30 minuter pulshöjande aktivitet varje dag, exempelvis rask promenad, dans, cykling eller tennis.

  • Goda sömnvanor: Sov minst 7-8 timmar per natt. Försök att somna samma tid varje kväll och stiga upp samma tid varje morgon.

  • Hantera stress: Lär dig avslappningstekniker som yoga och meditation för att hantera stress.

  • Håll blodsockret under kontroll: Regelbundna hälsokontroller kan hjälpa dig att hålla blodsockret under kontroll.

Behandling av diabetes/

Behandlingen av diabetes beror på vilken typ av diabetes det är. Vid typ 1-diabetes krävs insulin för att reglera blodsockernivåerna. Vid typ 2-diabetes är behandlingen alltid livsstilsförändringar som att äta hälsosamt och motionera regelbundet samt kan inkludera läkemedel som hjälper kroppen att använda eller omsätta insulin eller glukos på ett annat sätt.

[H2] Komplikationer av diabetes

Om diabetes inte behandlas eller kontrolleras på kan det leda till komplikationer och hälsoproblem. Några vanliga komplikationer av diabetes är skador på nerverna (neuropati), skador på ögats blodkärl (retinopati), hjärtsjukdomar, njurskador och högt blodtryck. Diabetes kan också öka risken för att utveckla infektioner och sår som inte läker.

Följande markörer testas inom hälsoområde Diabetes

Våra hälsokontroller och blodprover

Diabetes & Blodsockertest

Diabetes & Blodsockertest

Mäter blodsockernivåer.

Ger dig en bild av dina blodsockernivåer.

Ger dig en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes.

Diabetes & Blodsockertest XL

Diabetes & Blodsockertest XL

Mäter blodsockernivåer på ett djupare plan.

Ger dig en bild av dina blodsockernivåer men även C-peptid.

Ger dig en tydligare indikation på om du har typ 1-diabetes eller är i riskzonen för typ-2 diabetes samt ger en indirekt mätning av insulinproduktionen.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Bas

Hälsokontroll Bas

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av folat och vitamin B12.

Kan tas när som helst utan att fasta.

Hälsokontroll Bas Plus

Hälsokontroll Bas Plus

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt med folat och vitamin B12 från kosten samt analys av D-vitamin.

Innehåller markörer som behövs för att utesluta medicinska orsaker till nedstämdhet och trötthet.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Artiklar relaterade till hälsoområde Diabetes

Pre-diabetes - förstadie till diabetes

Pre-diabetes - förstadie till diabetes

Prediabetes är ett förstadium till typ 2-diabetes. Det innebär att du har ett onormalt högt blodsockervärde men inte så högt att du får diagnosen typ 2-diabetes. Tidig upptäckt av prediabetes minskar dina risker att utveckla typ 2-diabetes men problemet är att prediabetes kommer smygande och ger inga symtom. Ett enkelt blodprov visar om du ligger i riskzonen. Höga blodsockervärden efter fasta är en varningssignal.
Läs mer
Blodsocker, diabetes och demens

Blodsocker, diabetes och demens

I takt med att allt fler nu lever längre så är det också fler som drabbas av demenssjukdom. Den kognitiva funktionen minskar successivt med stigande ålder men processen går långsamt och drabbar främst människor relativt sent i livet. Det finns dock en del som utvecklar demenssjukdom betydligt snabbare än förväntat och ny forskning visar på ett samband mellan högt blodsocker och en ökad risk för att utveckla demenssjukdom senare i livet. Forskningen visar också att högt blodsocker inte bara ökar risken att drabbas av demenssjukdom utan även accelererar sjukdomsförloppet.
Läs mer
Prediabetes – ett förstadium till typ 2-diabetes

Prediabetes – ett förstadium till typ 2-diabetes

Prediabetes kommer smygande och ger inga symtom. Höga blodsockervärden efter fasta är en varningssignal. Tidig upptäckt ökar dina chanser att slippa utveckla typ 2-diabetes.
Läs mer
Diabetes Typ-2 - Vad är Typ 2-diabetes?

Diabetes Typ-2 - Vad är Typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes innebär att din kropps förmåga att producera och svara på insulin från bukspottskörteln har avstannat eller blivit kraftigt nedsatt. Detta leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger vilket skadar kroppen. Typ 2-diabetes kan även innebära en mental påfrestning som skapar stress och oro.
Läs mer
Koppling mellan prediabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Koppling mellan prediabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom är idag en av världens främsta dödsorsaker. Vissa sjukdomar såsom diabetes typ 1 och 2 kan i sig ge komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdom. Men forskningen har gått framåt och idag går det att upptäcka prediabetes. En nyhet som innebär att risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar som följd kan förhindras.
Läs mer
Låt inte diabetes smyga sig på - kontrollera blodsockret

Låt inte diabetes smyga sig på - kontrollera blodsockret

Genom att hitta förhöjda blodsockernivåer med regelbunden kontroll av blodsockret kan utvecklingen av typ 2-diabetes förhindras genom förändringar i kost och motion.
Läs mer