HbA1c (långtidssocker)

Vad är HbA1c?

HbA1c, även kallad Hemoglobin A1c, är hemoglobin med glukos som har fästs sig fast i blodkroppen. HbA1c utvärderar den genomsnittliga mängden glukos i blodet under de senaste två till tre månaderna.

Hemoglobin är ett syretransporterande protein som finns inuti röda blodkroppar. Det finns flera olika typer av hemoglobin där den vanligaste formen (ungefär 95-98%) är hemoglobin A. Eftersom glukos cirkulerar i blodet så binder sig glukosen sig hemoglobin A och bilder därmed HbA1c.

HbA1c - glycerat hemoglobin

Ju högre nivå av glukos man har i blodet, desto mer HbA1c är det som bildas. När glukos binder sig till hemoglobin, så gäller det hela den röda blodkroppens livstid - normalt cirka 120 dagar. HbA1c skapas på en daglig basis och bryts långsamt ner allt eftersom de äldre röda blodkropparna dör och de yngre röda blodkropparna tar deras plats.

Hur används HbA1c?

Ett HbA1c test kan användas för att screena för och diagnostisera diabetes eller ens riskbild av att utveckla diabetes. Detta test används också för att övervaka en behandling för någon som har fått diabetes diagnosen. Det bidrar alltså till att utvärdera hur väl en persons glukosnivåer har kontrollerats genom en behandling över tid.

European Association for Study of Diabetes (EASD) rekommenderar att skötseln av glukos nivån vid typ 2-diabetes ska vara mer patientcentrerad. Det rekommenderas att man samarbetar med sin vårdgivare att välja ett mål som speglar varje persons individuella hälsotillstånd och som balanserar alla risker och fördelar.

Man kan använda HbA1c för att övervaka glukos nivån hos diabetiker över tid. Målet för dem med diabetes är att hålla sina blodsockernivåer så nära det normala som möjligt. Detta hjälper till att minimera de komplikationer som orsakas av kroniskt förhöjda glukosnivåer, såsom progressiva skador på kroppens organ som njurar, ögon, hjärt- och kärlsystemet, samt nerver. HbA1c testresultatet ger en bild av den genomsnittliga mängden glukos i blodet under de senaste 2-3 månaderna. Detta kan hjälpa diabetiker och deras vårdgivare veta om de åtgärder som vidtas för att kontrollera sin diabetes är framgångsrika eller behöver justeras.

HbA1c används ofta för att hjälpa nydiagnostiserade diabetiker bestämma hur förhöjda deras okontrollerade blodsockernivåer har varit under de senaste 2-3 månaderna.

Vilka symtom ger högt blodsocker?

HbA1c kan beställas som en del av en hälsokontroll eller när någon misstänks ha diabetes på grund av klassiska tecken eller symptom på förhöjda blodsocker nivåer såsom:

 • Ökad törst och dricker vätskor

 • Ökad urinering

 • Ökad aptit

 • Trötthet

 • Suddig syn

 • Svårläkta infektioner

Vad är riskfaktorerna för högt blodsocker?

Det finns flera riskfaktorer för att få högt blodsocker som kan vara värt att försöka påverka och undvika. Dessa faktorer är:

 • Fysisk inaktivitet

 • Släkting i första ledet (syskon eller en förälder) med diabetes

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Onormal lipidprofil (lågt HDL-kolesterol och/eller höga triglycerider)

 • Kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom

 • Historia av hjärt- och kärlsjukdomar

 • Andra kliniska tillstånd som förknippas med insulinresistens

Vad innebär ett högt HbA1c?

HbA1c kan sedan 2014 användas för att ställa diagnosen Diabetes mellitus typ-2 om patient är vuxen och icke gravid. Två HbA1c-prov tagna vid olika tillfällen skall då bägge överstiga 48 mmol/mol. En mätning av P-glukos eller glukosbelastning som är över gränsen för diabetes tillsammans med en HbA1c-mätning över 48 mmol/mol är också tillräckligt för att ställa diagnosen. Värden under 48 mmol/mol utesluter inte Diabetes mellitus, och risken för att utveckla Diabetes mellitus är förhöjd när HbA1c ligger strax under 48 mmol/mol. Sådana patienter bör följas upp med upprepade mätningar.

Vad innebär ett lågt HbA1c?

Lågt hbA1c är inte associerat med några riskfaktorer utan ett tecken på att din kropp har en bra förmåga att hantera ditt blodsocker.

 • HbA1c - ADA Referensvärden

 • ADA - American Diabetes Association

 • Under 39 mmol/mol - Låg risk för diabetes

 • Mellan 40-47 mmol/mol - förhöjd risk för diabetes (prediabetes)

 • Över 48 mmol/mol - manifest diabetes

 • HbA1c - WHO Referensvärden

 • WHO - World Health Organisation

 • Under 42 mmol/mol - Låg risk för diabetes

 • Mellan 42-47 mmol/mol - förhöjd risk för diabetes (prediabetes)

 • Över 48 mmol/mol - manifest diabetes

Diabetes & Blodsockertest XL

Diabetes & Blodsockertest XL

Mäter blodsockernivåer på ett djupare plan.

Ger dig en bild av dina blodsockernivåer men även C-peptid.

Ger dig en tydligare indikation på om du har typ 1-diabetes eller är i riskzonen för typ-2 diabetes samt ger en indirekt mätning av insulinproduktionen.

Hälsokontroll Bas

Hälsokontroll Bas

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av folat och vitamin B12.

Kan tas när som helst utan att fasta.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.