Article image
Senast uppdaterad: 2022-11-09
Granskad av: Werlabs team av läkare
Lästid: 3 minuter

Därför är det viktigt med bra mikrocirkulation

Mikrocirkulation är blodflödet genom kroppens allra minsta blodkärl. Det är dessa blodkärl som förser våra vävnader och organ med syre och andra näringsämnen. Mikrocirkulationen är därför mycket viktig för vår hälsa.

Vilka blodkärl är inblandade?

Du har säkert hört talas om att artärer är stora blodkärl som för ut syrerikt blod till kroppens vävnader medan vener är blodkärl som för tillbaka syrefattigt blod till hjärta och lungor för ny syresättning.

Artärerna grenar ut sig i pytteartärer, så kallade arterioler. Från arteriolerna förs blodet vidare in i kapillärerna. Kapillärerna är de allra minsta blodkärlen i kroppen. Från kapillärerna förs blodet sedan tillbaka via pyttevener, så kallade venoler, och sedan vidare till venerna som för blodet tillbaka till hjärta och lungor. Själva mikrocirkulationen är blodflödet i arterioler, kapillärer och venoler.

Varför är det viktigt att mikrocirkulationen fungerar väl?

Mikrocirkulationen är cirkulationen längst ut, eller kanske snarare in, i vävnaderna och är det som gör att alla våra celler får den energi och näring de behöver.

Via blodkärlsväggarna i arterioler, kapillärer och venoler regleras utbytet av vatten, syre, koldioxid, näringsämnen och restprodukter mellan blodet och kroppens vävnader. Det är i synnerhet i kapillärerna som utbytet av ämnen sker.

Vad gör att mikrocirkulationen kan minska?

Vanligaste skälet till minskad mikrocirkulation är ökad ålder. I normalfallet används inte alla mikrokärl utan det finns en reservkapacitet, som kan användas till exempel vid en skada. Den här reserven är svårare för kroppen att använda i åldrande organ eftersom kroppens kontroll av blodgenomströmningen försämras. Till exempel kan inte kärlen vidgas och dra ihop sig lika smidigt längre.

Med åldern blir det också svårare för kroppen att forma nya mikrokärl av existerande kärl vilket gör att mängden kärl i de flesta organ minskar. Även förgreningen av mikrokärlen blir mer oorganiserad.

Något som också kan ske är att fetter, bindväv och andra ämnen avlagras i kärlen, vilket kan leda till förhårdnad av artärerna. Detta brukar öka med åldern men kan förvärras av sjukdomar som är kopplade till åldrande såsom diabetes och högt blodtryck. 1

Så kan du förbättra din mikrocirkulation

Sluta röka

En av de allra viktigaste åtgärderna du kan ta till för att förbättra din mikrocirkulation är att sluta röka. Allt färre röker idag i Sverige. I åldersgruppen 18 - 29 är det endast 3 procent som röker dagligen. Äldre röker mer än yngre. I åldersgruppen 45 - 64 är det till exempel 8 procent som röker dagligen. Det finns med andra ord en hel del av oss som påtagligt kan förbättra vår hälsa och mikrocirkulation genom att sluta röka. 2

Försämrad mikrocirkulation kan leda till sämre sårläkning och ökad infektionsrisk. Därför brukar människor som ska genomgå en operation få rådet att sluta röka före operationen. När man slutar röka förbättras mikrocirkulationen snabbt. I studier har man kunnat se tydliga förbättringar efter endast fyra veckor.

Motionera regelbundet

Att röra på sig har god effekt på mikrocirkulationen. Regelbunden fysisk aktivitet kan delvis motverka de förändringar som sker i blodkärlen med åldern. Vid fysisk aktivitet ökar mängden kväveoxid i blodet. Kväveoxid får blodkärlen att slappna av, vilket ökar blodgenomströmningen.

Även kortare träning som är regelbunden har effekt. I ett experiment, där äldre personer tränade tre gånger i veckan under en månad, kunde man notera bättre sårläkningsförmåga. Sårläkning försämras med åldern och med sämre mikrocirkulation.

Vad menas då med fysisk aktivitet? Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det någon form av måttligt pulshöjande aktivitet i minst 150 - 300 minuter per vecka för de som är 18 - 64 år. Alternativt kan man ägna sig åt fysisk aktivitet med hög intensitet i 75 - 150 minuter per vecka. 3

Exempel på aktiviteter som ger en måttlig höjning av puls och andning är en rask promenad, stavgång, cykling, dammsugning, gräsklippning eller vattengymnastik. Exempel på fysisk aktivitet med hög intensitet är löpning, rodd, boxning och aerobics.

Var observant på ditt blodsocker

Som nämnts ovan är diabetes ett vanligt skäl att drabbas av försämrad mikrocirkulation i förtid. Diabetes innebär att blodsockret kan bli för högt, vilket skadar blodkärlen och därmed blodförsörjningen till våra organ. Riskfaktorer för högt blodsocker är:

  • Fysisk inaktivitet

  • Ohälsosamma matvanor

  • Släkting i första ledet (syskon eller en förälder) med diabetes

  • Högt blodtryck (hypertoni)

  • Onormal lipidprofil (lågt HDL-kolesterol och/eller höga triglycerider)

  • Kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom

  • Historia av hjärt- och kärlsjukdomar

  • Andra kliniska tillstånd som förknippas med insulinresistens

Om du vill veta hur det ligger till med dina blodsockernivåer kan du göra vårt Diabetes- & Blodsockertest. Du hittar våra tester här.

Du kan också göra vårt hjärttest som bland annat mäter blodfetter och blodsockernivåer.

Goda matvanor, mindre stress och tillräckligt med sömn kan minska risken för typ 2-diabetes. Hur du förebygger diabetes och prediabetes kan du läsa mer om här.

Läs mer om vad goda matvanor innebär egentligen?