Article image

Senast uppdaterad: 2023-10-05

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 3 minuter

Är fler markörer bättre? Vi förtydligar!

Varför testar man inte alltid ”allt”? Ibland är det en fördel att testa många markörer medan det ibland är bättre med en mer fokuserad hälsokontroll. Här hjälper vi dig att välja rätt.

Vad är en markör?

En hälsomarkör eller biomarkör är ett ämne som man kan mäta och analysera i blod, serum eller andra kroppsvätskor. Det kan till exempel röra sig om ett vitamin, hormon eller protein.

Är alla markörer lika viktiga?

Svaret är: det beror på vad du vill ta reda på. Markörernas användningsområden varierar beroende på vilken aspekt av din hälsa du vill utforska. För att förklara det bättre har vi delat in markörerna i tre kategorier – ”basmarkörer”, ”stödmarkörer” och ”optimerarmarkörer”.

  • Basmarkörer kan ge en direkt indikation på ett specifikt hälsoområde, såsom blodsocker och blodfetter. De kan användas för att utvärdera risken att utveckla sjukdom, i det här exemplet hjärt- och kärlsjukdom eller typ-2 diabetes.

  • Stödmarkörer hjälper läkaren att göra en fördjupad bedömning när ditt blodprov analyseras.

  • Optimerarmarkörer kan vara en markör eller ett område där kunskapsläget rent vetenskapligt inte är lika starkt, men som ändå är intressant för dig som är påläst, nyfiken och vill optimera din hälsa. Till exempel finns det studier som visar att brist på zink kan vara kopplat till trötthet och håravfall, men forskningsunderlaget är inte så gediget att vi alltid kan erbjuda en bedömning eller rekommendation. Däremot kan du alltid lita på ett korrekt värde från Werlabs.

Det finns inga exakta gränser mellan exempelvis en basmarkör eller en stödmarkör; det är kontexten som avgör. Den hälsokontroll du valt beskriver vilken typ av information du kan förvänta dig att få.

Vilka markörer är bäst?

Svaret varierar beroende på vad du vill ta reda på och vilken typ av rekommendation läkaren kan ge. Om du exempelvis väljer Folkhälsopaketet så får du en kontroll av de tre viktigaste områdena: diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och sköldkörtel. Om du däremot gör en större hälsokontroll där fler stödmarkörer ingår så kan läkaren göra en bättre medicinsk bedömning.

Såväl de mindre som de mer omfattande hälsokontrollerna säger alla mycket om de vanligaste livsstilsrelaterade sjukdomarna. Du har mycket att vinna på att följa upp markörerna över tid för att kunna förstå hur dina levnadsvanor påverkar dig och dina värden.

Ska jag välja en omfattande eller mindre omfattande hälsokontroll?

Väldigt mycket hälsoinformation kan både vara svår att tolka och att veta vad man ska göra med. Att försöka förbättra en stor mängd markörer, inklusive många mindre viktiga optimerarmarkörer, kan till och med leda till stress och oro.

Vår rekommendation är nästan alltid att göra bredare hälsokontroller mer sällan och däremellan göra uppföljningar av sådant som är viktigast för dig. Om en bredare hälsokontroll har visat att vissa värden inte är så bra kan du följa upp just dessa värden lite oftare och se om förändrade levnadsvanor ger resultat.

Varför skiljer sig åsikterna om hälsokontroller?

Det finns olika åsikter om huruvida man ska göra hälsokontroller i form av blodprov eller inte. Ofta talar man dock om olika saker.

Inom sjukvårdens uppdrag ligger att ta hand om sjuka patienter och att ha uppsikt över personer med hög risk att utveckla sjukdom. Läkare använder sig av bland annat blodprov för sina utredningar.

Vården har däremot inte alltid resurser eller uppdrag att arbeta förebyggande hos de med låg risk idag, eller att hjälpa människor att optimera sin hälsa. På samhällsnivå är det till exempel inte kostnadseffektivt att genomföra hälsoundersökningar på unga personer.

En hälsoundersökning kan däremot vara mycket viktig på individnivå eftersom man ofta inte märker av höga blodfetter, högt blodtryck och typ-2 diabetes som är några av de starkaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom.

Våra blodprover är i första hand utformade för dig som vill förebygga ohälsa och sjukdom och som vill jobba långsiktigt med att förbättra din hälsa. Det är lättare att ändra sina levnadsvanor än att leva med en sjukdom.

Här hittar du vårt Folkhälsopaket som undersöker de viktigaste markörerna för din hälsa: https://werlabs.se/halsokontroll/folkhalsopaket/

Vår hälsokontroll Performance Test ger dig koll på din hälsostatus i relation till din träning:

https://werlabs.se/halsokontroll/performance-test/

En av våra fokuserade hälsokontroller är vårt Hjärttest:

https://werlabs.se/blodprov/hjarttest/