Article image

Senast uppdaterad: 2018-05-11

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 6 minuter

Barns hälsa påverkas av hur föräldrarna levt innan graviditeten

Gravida kvinnor överöses ofta med välmenande råd, riktlinjer och regler för hur de bör leva för att graviditeten ska fortlöpa problemfritt och för att de ska öka sina chanser att föda ett friskt och välmående barn. Att man som gravid bör undvika vissa typer av livsmedel, alkohol och rökning känner du säkert redan till. Att man bör motionera lagom mycket och gärna öka intaget av folsyra och järn känner du kanske också till?

Däremot är det få som känner till att kvinnors levnadsvanor före en graviditet också är viktiga. Och att även mannens livsstil kan ha betydelse är det troligen ännu färre som vet. I dagarna publicerade den vetenskapliga tidskriften The Lancet en artikelserie som går igenom hur olika levnadsvanor hos blivande föräldrar före själva befruktningstillfället kan påverka det framtida barnets hälsa.

Ditt framtida barns hälsa påverkas av hur ni levt före graviditeten

Hur levnadsvanor påverkar en kommande graviditet är än så länge ett relativt outforskat område. De få studier som finns talar dock alla för att faktorer såsom moderns näringsintag, övervikt, undervikt, högt intag av koffein och alkohol samt rökning före befruktningstillfället kan påverka barnets hälsa både under barndomen men även upp i vuxen ålder. Dessutom verkar det som att en korrigering av olika näringsbrister med hjälp av kosttillskott under graviditeten visserligen bidrar till att förbättra moderns hälsa, men det är inte tillräckligt för att påverka barnets framtida hälsa.

Bristande näringsintag vanligt oavsett socioekonomisk nivå

Nyligen har en studie gjorts i Storbritannien där man har tittat på näringsintaget hos 509 kvinnor mellan 18 och 42 år, det vill säga kvinnor i fertil ålder. I studien fann man att 96 procent av de studerade kvinnorna hade ett bristande intag av både folsyra och järn via kosten. Flera liknande studier har också dragit slutsatsen att en stor del av alla kvinnor i världen, oavsett socioekonomisk nivå, inte är näringsmässigt förberedda för att bli gravida.

När bör man ändra sina levnadsvanor?

Om man då funderar på att försöka bli gravid, hur lång tid innan en eventuell graviditet bör man då förändra sina levnadsvanor? Här börjar det bli krångligt och denna aspekt bidrar också till att ämnet är svårstuderat. Vanligen anses tre månader före en planerad graviditet tillhöra den så kallade prekonceptionella perioden. Men långt ifrån alla graviditeter är planerade och det är svårt att i förväg veta att man befinner sig i denna period. Likaså krävs också olika lång tid för att optimera de olika faktorerna.

En brist på folsyra eller järn kanske kan korrigeras på tre månader, medan det oftast tar betydligt längre tid för en över- eller underviktig person att nå en hälsosam vikt. Forskarna menar därför att åtgärder för att optimera förutsättningarna för framtida graviditeter måste inriktas på samhället i stort och inte bara på dem som planerar en graviditet inom den närmaste framtiden. Särskilt fokus bör läggas på ungdomar, eftersom det är i denna grupp som förekomsten av oplanerade graviditeter är extra hög och där kost- och motionsvanor inte alltid är de bästa.

Epigenetiska faktorer orsaken

Varför påverkas barnet av det föräldrarna gör före graviditeten? Svaret ligger i epigenetiken där föräldrarnas livsstil kan påverka de uttryck som generna får när de förs över till barnet. En hälsosam livsstil aktiverar vissa genetiska uttryck och en ohälsosam andra.

Vilka slutsatser kan vi dra?

Vad innebär då detta? Ökar kraven på gravida ännu mer? Det datan antyder är att det föräldrar gör före en graviditet är viktigare än vad man tidigare har trott. En slutsats som man kan dra av detta är att det är viktigt att ta hand om sin kropp både för sin egen skull och eventuellt också för sina framtida barns skull. Att mannens hälsotillstånd även kan spela in är intressant och är något som skulle kunna ges mer utrymme i råd som ges till blivande föräldrar.

Klassiska råd gäller fortfarande

De flesta sjukdomar uppkommer genom en kombination av många olika faktorer som miljö, arv och livsstil, och hur du har levt ditt liv före du blir gravid utgör endast en av alla dessa faktorer. Därför är de råd som ges för någon som planerar en graviditet egentligen samma råd som vi alla bör följa för att leva hälsosamt: ät tillräckligt och varierat, begränsa intaget av ”skräpmat”, rör på dig regelbundet och försök att hålla en hälsosam vikt. Utöver detta bör du undvika ett högt intag av alkohol och koffein och inte röka. Har du tankar på att försöka bli gravid inom den närmaste tiden kan det också vara klokt att kontrollera nivåerna av vanliga vitaminer och mineraler i blodet, eftersom en brist på dessa oftast är enkel att komma tillrätta med.

Mannens levnadsvanor påverkar eventuellt också det blivande barnet

Det är antagligen inte bara kvinnan som bör tänka på sina levnadsvanor inför ett kommande föräldraskap. Viss forskning antyder att även den blivande faderns vikt och diet eventuellt kan påverka det framtida barnets hälsa, men detta är fortfarande ett relativt outforskat område. Livsstilsråd bör därför rimligen rikta sig även till män som planerar att bilda familj.