Senast uppdaterad: 2019-01-31

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 2 minuter

Binjureutmattning

I denna artikel utreder vi vad vetenskapen faktiskt säger om “binjureutmattning” och termens härkomst.

Binjurar symptom

När man söker på diffusa symptom såsom trötthet, låg energinivå och utbrändhet får man många förslag och artiklar, och det är inte ovanligt att man stöter på artiklar från alternativmedicinska källor om “binjureutmattning” trots att detta inte är en vetenskapligt baserad medicinsk diagnos.

Vad är binjurar och binjureutmattning?

Binjurarna är två körtlar som sitter på vardera njure och som står för hormonproduktionen av bland annat stresshormonet kortisol. Teorin bakom “binjureutmattning” också så kallad “adrenal fatigue” är att kronisk stress tröttar ut binjurarna och att detta i sin tur leder till lägre hormonnivåer av främst kortisol.

Studier om binjureutmattning

Sanningen är dock att det inte finns några bekräftade vetenskapliga belägg för denna teori och sjukdom. I en granskning av 58 studier som publicerades år 2016 fann man ingen vetenskaplig forskning som kunde påvisa binjureutmattning. Därtill har The Endocrine Society, världens största organisation av endokrinologer (som behandlar och forskar om hormonrelaterade sjukdomar), också uttalat sig om att det inte finns någon vetenskaplig grund som bevisar att binjureutmattning är en riktig sjukdom. Symptomen som anges höra samman med binjureutmattning är därtill så diffusa att de kan orsakas av många andra olika tillstånd såsom psykiska besvär, anemi eller hjärtsjukdom. Faktum är alltså att det kan finnas andra behandlingsbara bakomliggande orsaker till sådana typer av symptom.

Binjureutmattning och dess bakgrund

Termen binjureutmattning började användas år 1998 när kiropraktorn och naturopaten James L. Wilson ville identifiera suboptimal binjurefunktion förorsakad av kronisk stress. Detta spreds snabbt på nätet bland andra verksamma personer inom alternativmedicin. Om man besöker Wilsons hemsida så kan man se att han säljer många ifrågasatta supplement som han själv skapat mot binjureutmattning. Läser man noggrannare finns det en disclaimer (form av varningstext):

“This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.”

Addisons sjukdom (binjureinsufficiens)

Däremot finns det vetenskapligt bekräftade och behandlingskrävande tillstånd där binjurarna inte producerar tillräckligt med hormoner (kortisol, aldosteron och androgener). Detta orsakas dock inte av stress och utmattning, utan av en autoimmun process där kroppen angriper sin egen vävnad. Tillståndet heter Addisons sjukdom (binjureinsufficiens) och man kan upptäcka tillståndet genom att mäta kortisol i blodet på morgonen. Lågt värde kan då tyda på en underfunktion av binjurarna. En akut Addison kris kan vara livshotande och kräver akut vård på sjukhus. Som tur är Addisons sjukdom mycket ovanligt.

Cushings sjukdom/syndrom (hyperkortisolism)

En kort kortisonkur kan oftast gör att man tillfälligt känner sig pigg och energifylld, en effekt som många förespråkare för binjureutmattning utnyttjar för att öka sin trovärdighet. Men det som många inte berättar är att om man under lång tid tar kortisonbehandling utan att ha en bekräftad underfunktion i binjurar och endast på lösa misstankar om att man kan ha “binjureutmattning” istället kan få ett kortisolöverskott i kroppen, med symptom på Cushings syndrom (Hyperkortisolism) såsom övervikt med bukfetma, månansikte, fettknöl på nedre delen av nacken, skör och infektionskänslig hud.

Slutsats om binjureutmattning

Termen “binjureutmattning” har sen dess uppkomst spridit sig och blivit populär bland alternativmedicinska källor trots att det inte finns någon bekräftad vetenskaplig bas på diagnosen. Dock finns det främst två bekräftade diagnoser för sjukdomar i binjurarna, Addison respektive Cushings. Det är viktigt att förstå att om har man diffusa symptom skall man främst söka sig till läkare för en helhetsbedömning för att inte fördröja handläggningen då det kan finnas botbara bakomliggande orsaker.