Kortisol

Vad är kortisol?

Kortisol är ett hormon som produceras av binjurarna. Kortisol har flera funktioner, det reglerar kroppens omsättning av socker, fett och protein. Dessutom dämpar kortisolet inflammation. I akuta stressituationer kan kortisol hjälpa dig att prestera bättre, både fysiskt och mentalt, men på lång sikt kan höga nivåer vara skadligt. Det är dock viktigt att förstå att din nivå av kortisol inte bara hänger samman med din stressnivå.

Nivån av kortisol i blodet (såväl som i urin och saliv) varierar under dygnet och påverkas av en mängd olika faktorer som sömn, kost och träning samt medicinering. Kortisolet som högst efter nattvilan och är som lägst under nattvilan. Av denna anledning kontrolleras kortisolnivåerna i blodet på morgonen. Om man vill kunna följa sitt värde över tid är det viktigt att ta provet vid samma tidpunkt varje gång.

Kortisoltestning kan inte alltid ge en bild om en person är stressad eller inte, det beror på de många faktorer som spelar in såsom sömn, kost, träning och medicinering. Därutöver finns det inte någon "normal" nivå av kortisol som gäller för alla, kortisolnivåerna varierar från dag till dag och från person till person. Det innebär att en enstaka kortisoltestning inte nödvändigtvis går att koppla till din långsiktiga stressnivå.

Varför testa kortisol?

Kortisol mäts oftast för att utvärdera om man har någon typ av avvikelse kopplad till sjukdom. Kortisolnivåer kan mätas på flera sätt, Werlabs mäter kortisolnivån genom ett blodprov. Genom att testa kortisolnivåerna kan man få en indikation på om man behöver vidareutredas för sjukdomar som kan orsaka kortisolrubbningar.

Vad innebär höga kortisolvärden?

Tydligt förhöjda kortisolnivåer innebär en överproduktion av kortisol, vilket kallas för cushingsyndrom (hyperkortisolism). Symtom kan vara övervikt med fettfördelning i huvudsak i buken, rundad ansiktsform, en karakteristik utbuktning på nacken och skör hud samt infektionskänslighet.

Vad innebär låga kortisolvärden?

Tydligt låga kortisolnivåer kan tyda på en underfunktion i binjurarna, vilket kallas för addisons sjukdom (binjurebarksvikt). Symtom kan vara trötthet, orkeslöshet, viktminskning, blodtrycksfall och förändrad hudton. Addisons kräver sjukhusvård och är en ovanlig sjukdom.

Performance Test

Performance Test

Ger dig insikt i bland annat din sköldkörtelfunktion, då den styr kroppens ämnesomsättning.

Följer nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har vitaminbrist, då kosten kan påverka din prestation.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Sköldkörtelprov XL Plus

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Kortisolprov

Kortisolprov

Mäter dina nivåer av stresshormonet kortisol.

Ger dig en insikt i hur dina kortisolnivåer påverkar dig.

Upptäcker om du har binjurebarksvikt, en ovanlig åkomma med symtom som bland annat trötthet, muskelsvaghet och viktnedgång.