Kortisol

Vad är kortisol?

Kortisol är ett hormon som produceras av binjurarna. Kortisol har flera funktioner, det reglerar kroppens omsättning av socker, fett och protein. Dessutom dämpar kortisolet inflammation. I akuta stressituationer kan kortisol hjälpa dig att prestera bättre, både fysiskt och mentalt, men på lång sikt kan höga nivåer vara skadligt. Det är dock viktigt att förstå att din nivå av kortisol inte bara hänger samman med din stressnivå.

Nivån av kortisol i blodet (såväl som i urin och saliv) varierar under dygnet och påverkas av en mängd olika faktorer som sömn, kost och träning samt medicinering. Kortisolet som högst efter nattvilan och är som lägst under nattvilan. Av denna anledning kontrolleras kortisolnivåerna i blodet på morgonen. Om man vill kunna följa sitt värde över tid är det viktigt att ta provet vid samma tidpunkt varje gång.

Kortisoltestning kan inte alltid ge en bild om en person är stressad eller inte, det beror på de många faktorer som spelar in såsom sömn, kost, träning och medicinering. Därutöver finns det inte någon "normal" nivå av kortisol som gäller för alla, kortisolnivåerna varierar från dag till dag och från person till person. Det innebär att en enstaka kortisoltestning inte nödvändigtvis går att koppla till din långsiktiga stressnivå.

Varför testa kortisol?

Kortisol mäts oftast för att utvärdera om man har någon typ av avvikelse kopplad till sjukdom. Kortisolnivåer kan mätas på flera sätt, Werlabs mäter kortisolnivån genom ett blodprov. Genom att testa kortisolnivåerna kan man få en indikation på om man behöver vidareutredas för sjukdomar som kan orsaka kortisolrubbningar.

Vad innebär höga kortisolvärden?

Tydligt förhöjda kortisolnivåer innebär en överproduktion av kortisol, vilket kallas för cushingsyndrom (hyperkortisolism). Symtom kan vara övervikt med fettfördelning i huvudsak i buken, rundad ansiktsform, en karakteristik utbuktning på nacken och skör hud samt infektionskänslighet.

Vad innebär låga kortisolvärden?

Tydligt låga kortisolnivåer kan tyda på en underfunktion i binjurarna, vilket kallas för addisons sjukdom (binjurebarksvikt). Symtom kan vara trötthet, orkeslöshet, viktminskning, blodtrycksfall och förändrad hudton. Addisons kräver sjukhusvård och är en ovanlig sjukdom.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Kortisolprov

Kortisolprov

Mäter dina nivåer av stresshormonet kortisol.

Upptäcker om du har binjurebarksvikt, en ovanlig åkomma med symtom som bland annat trötthet, muskelsvaghet och viktnedgång.