Senast uppdaterad: 2017-05-11

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 5 minuter

Blå zoner: så lever de som lever länge

I en värld där media ständigt påminner oss om olika sätt vi kan dö på, oavsett om det handlar om att äta fel slags mat eller på grund av rökning, kan det vara lätt att glömma att den mest sannolika dödsorsaken är hög ålder. Men vad vet vi egentligen om att leva riktigt länge?

Vad är “blå zoner”?

Platser där människor lever lyckliga och är friska till över 100 års ålder kan låta som något mytiskt - men det finns faktiskt några sådana ställen på vår planet. De kallas för de ‘blå zonerna’ och människorna som bor där brukar inte bara leva längre, utan lever också ett bättre liv förskonade från åldersrelaterade sjukdomar. Nu håller forskare på att komma närmare en förklaring till vad som gör dessa platser och de människor som lever där unika.

Den japanska ön Okinawa är en berömd blå zon eftersom dess invånare har den längsta förväntade livslängden i hela världen. Ön är en av få platser i världen med ett mycket högre antal invånare än genomsnittet i åldern 100+ år. Sjundedagsadventisterna i Loma Linda i Kalifornien och halvön Nicoya i Costa Rica är också de blå zoner, där friska, sekelgamla personer lever i ett stödjande nätverk av vänner och släkt. En 60-åring där har mer än fyra gånger högre sannolikhet att bli 90 år än en 60-åring i övriga delar av USA. En annan blå zon finns i Sardinien i Italien, som har världens högsta koncentration av hundraåringar.

Vad har människor i dessa områden gemensamt och varför lever de så länge? Hur kan de undvika kroniska åldersbetingade sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens? Vilka av deras livsstilsval har betydelse i detta avseende?

Att äta mindre

En sak som många av dessa hundraåringar har gemensamt är deras diet och fysiska aktivitet. Det finns risker med att äta för mycket. Att vara överviktig och lida av fetma kan leda till diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och andra hälsoproblem. Därför är kosten en av de viktigaste faktorerna för ett längre liv enligt en avhandling som publicerades 2012 av Sergio Davinelli och hans kollegor vid University of Maryland1. Till exempel har ett begränsat kaloriintag påvisats kunna förlänga livslängden och motverka åldersrelaterade kroniska sjukdomar hos en mängd olika arter. “En begränsning av kaloriintaget ser ut att vara det enda gemensamma sättet att öka livslängden för alla arter,” menar Davinelli1.

Med utgångspunkt från studierna som gjorts är det oklart om en långvarig begränsning av kaloriintaget ökar livslängden eller till och med bromsar åldrandet specifikt hos människan. Människorna på Okinawa lever dock inte bara längre, utan de är också piggare för sin ålder än på de flesta andra platser. “Här hittar du 100 år gamla personer som inte ens överväger att dra sig tillbaka,” säger Dr. Mishra, författare till en artikel om hemligheterna bakom evig ungdom2. “Statistiken avslöjar en betydligt lägre risk för hjärtinfarkt och stroke, cancer, benskörhet och Alzheimer.”2.

Att ta del i regelbunden lågintensiv träning

Davinellis forskning har även visat att träning är en av de huvudsakliga bidragande faktorerna till ett längre liv1. Den förväntade livslängden för män och kvinnor är nästan densamma på Sardinien, till skillnad från de flesta andra platserna på vår jord. Då många män på Sardinien arbetar som herdar innehåller deras livsstil ofta mer fysisk aktivitet än hos kontorsarbetare på många andra platser.

Att leva ett meningsfullt och socialt liv

En känsla av meningsfullhet i ditt liv kan öka antalet kvalitativa år i ditt liv. Engagera dig i aktiviteter som ger dig tillfredsställelse, sök dig till en miljö som känns belönande och utvecklande. Att ha sällskap i att avnjuta en god måltid eller ta en hälsosam promenad betraktas också kunna bidra till ett långt liv.

Människor som lever till hundra år förefaller också vara trevliga, enligt en undersökning som publicerades 2009 av Dr Badri Mishra2. Genom att vara trevliga dras andra människor till dem, och deras sociala nätverk och starka familjeband är några faktorer som kan bidra till ett längre liv, enligt Mishras forskning. Att avsätta tid till sin familj och sina nära och kära kan således öka antalet år med livskvalitet.

I många delar av världen lider allt fler idag av kroniska sjukdomar och dör av livsstilsrelaterade sjukdomar. En del av förklaringen är en konsumtionskultur som orsakar en ohälsosam livsstil där miljön påverkas negativt, där matpyramiden är snedvriden och där vi får allt mindre tid för varandra. Om vi kan lära oss något av människor som lever längre i blå zoner, så kan livsstilsval som ett återhållsamt energiintag, regelbunden aktivitet och meningsfulla relationer ha en positiv och mätbar effekt på vår hälsa.

Werlabs erbjuder hälsokontroller via blodprov. Våra tester utförs av våra partnerlab (Unilabs, Aleris och Karolinska) och analyseras av våra läkare som kommenterar alla provsvar. Du beställer här på werlabs.se och går sedan direkt till labbet för provtagning. Du får snabbt svar i din onlinejournal.