Article image

Senast uppdaterad: 2015-11-13

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 4 minuter

Typ 2-Diabetes

Typ 2-diabetes innebär att din kropps förmåga att producera och svara på insulin från bukspottskörteln har avstannat eller blivit kraftigt nedsatt. Detta leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger vilket skadar kroppen. Typ 2-diabetes kan även innebära en mental påfrestning som skapar stress och oro.

Innan man når en märkbar förhöjd nivå av blodsockret har bukspottskörteln kontinuerligt ökat insulinproduktionen för att hålla blodsockernivån under kontroll. Under detta stadie har man en förhöjd risk att drabbas av diabetes, vilket kan upptäckas genom blodprov. Redan i detta stadie finns en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom och stroke.

 • 150,000 svenskar kan ha diabetes – utan att veta om det.

 • Ca 85-90% av de som har diabetes har typ 2-diabetes.

 • Typ 2-diabetes kommer för det mesta smygande utan symptom och upptäcks ofta av en slump i en vanlig hälsokontroll där man tar blodsockerprover.

 • Det är vanligt att diabetes förblir odiagnostiserat länge på grund av brist på symptom. Enligt diabetesförbundet är ungefär var tredje person med typ 2-diabetes oupptäckt.

Hur diagnostiserar man typ 2-diabetes?

Det finns två viktiga markörer för att diagnostisera diabetes.

HbA1c (Långtidsblodsocker) – speglar hur blodsockret har varit i genomsnitt under ca 2-3 månader före provtagning. Ett värde mellan 42-47 mmol/l tyder på att man är i farozonen. 48 mmol/l eller mer vid två separata provtagningstillfällen indikerar att man har diabetes.

Glukos (Fastande Blodsocker) – Ett värde mellan 6.1-7.0 mmol/l tyder på att man ligger i farozonen. Vid 7.0 mmol/l eller mer i två separata provtagningstillfällen diagnostiseras man med diabetes.

I tidigt stadie finns möjlighet att behandla med livsstilsförändringar i form av kost och motion så att blodsockret normaliseras. Symptom på diabetes inkluderar: täta toalettbesök, törst, trötthet och huvudvärk.

Är typ 2-diabetes allvarligt?

Cirka en halv miljon personer i Sverige har diabetes. Risken ökar ju äldre man blir men andra faktorer spelar också in, såsom gener, övervikt, motion, kost och andra hälsovanor (rökning, alkohol etc). Typ 2-diabetes skall tas på allvar. I längden kan mycket i kroppen påverkas: nervsystemet, blodkärl, hjärta, ögon och njurar. Komplikationerna kan ha betydelsefull påverkan på livskvalitén. Det krävs tidig diagnos, oftast medicinering samt hälsosamma åtgärder med livsstilsval såsom motion och rätt diet för att konsekvenserna ska bli så små som möjligt.

 • Med höga glukosnivåer kan humör och energi påverkas negativt.

 • Utöver blodprov för att diagnostisera diabetes finns andra faktorer att hålla koll på; blodtryck, vikt och blodfetter.

 • Om man inte behandlar sin diabetes kan konsekvenserna i längden få en stor effekt på livskvalité och även livslängd.

Hur behandlar man typ 2-diabetes och kan det förebyggas?

Enligt ”The UK Prospective Diabetes Study” har det bevisats att man genom bättre kontroll på sina glukosvärden kan minska komplikationer i ögon, njurar och nervsystem med 25%. Dessutom upptäcktes en minskning av både dödliga och icke-dödliga hjärtattacker.

Medicinering kan ha positiv effekt, men det bästa man kan göra för att bromsa eller förhindra utvecklingen av diabetes är att ändra sin livsstil kombinerat med att gå ner i vikt vid övervikt. Enligt diabetes.se är det starkt rekommenderat att börja träna och hitta en bra diet som följer Socialstyrelsens riktlinjer. Dessutom, att noggrant övervaka sina blodsockervärden kan visa vad som fungerar och vad som inte fungerar vad gäller kost och livsstil.

 • Att regelbundet kontrollera dina blodsockervärden kan hjälpa och motivera dig till att ändra livsstil och dåliga vanor, både för de diagnostiserade med diabetes och för dem som löper risk att utveckla diabetes.

 • Enligt studien ”The San Antonio Heart Study” så finns det en risk att man har dåliga/förhöjda blodsockervärden flera år innan diabetessymptom bryter ut.

 • Att identifiera människor som är i farozonen kan motverka diabetesförekomst i samhället.

 • Att kunna sin familjehistoria inom diabetes är väldigt viktigt i och med att om någon nära släkting har diabetes så ökar din risk.

 • Genom ökad kunskap kan man hitta typ 2-diabetes i ett tidigt skede och undvika dess utveckling samt i tidiga stadier även reversera sjukdomen.