Hjärt- och kärlsjukdom

Friskt hjärta, friskt liv: Tips för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är en grupp av sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen. Dessa sjukdomar är den ledande dödsorsaken globalt sett och kan ha allvarliga konsekvenser om de inte behandlas i tid. Genom att göra hälsosamma val och genomgå regelbundna hälsokontroller kan du minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad är hjärt- och kärlsjukdomar?

Hjärt- och kärlsjukdomar är en samling av sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen. Dessa sjukdomar försämrar blodkärlens funktion vilket kan leda till en hjärtattack eller stroke. De vanligaste typerna av hjärt- och kärlsjukdomar inkluderar högt blodtryck, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, hjärtarytmi och kärlsjukdomar.

Orsaker till hjärt- och kärlsjukdomar

Levnadsvanorna påverkar risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Risken ökar vid ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, stress, dåliga sömnvanor och rökning. Det i sin tur kan leda till högt blodtryck, högt kolesterol och övervikt som är riskfaktorer. Även genetiska faktorer och ålder kan spela in i utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar.

Tecken på hjärt- och kärlsjukdomar

Högt blodtryck och höga blodfetter, som är allvarliga riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, ger sällan tydliga symtom. Symtom på hjärt- och kärlsjukdomar yttrar sig när väl sjukdom uppkommer. Symtomen varierar beroende på vilken typ av sjukdom som är involverad. Vanliga symtom inkluderar bröstsmärta eller obehag, andfåddhet, yrsel eller svimning, trötthet, svullnad i benen och buken samt oregelbunden hjärtrytm. Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att du söker vård omedelbart.

Förebygg hjärt- och kärlsjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsosamma levnadsvanor innefattar fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och goda sömnvanor vilket kan leda till att blodtryck och kolesterol är på hälsosamma nivåer. Regelbundna hälsokontroller hjälper dig att hålla koll på dina nivåer och uppmärksamma eventuella avvikande värden.

Några tips för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar:

  • Hälsosamma matvanor: Minska intaget av mättade fetter och transfetter och öka intaget av frukt, grönsaker och fullkorn.

  • Fysisk aktivitet: Sträva efter att få minst 30 minuter pulshöjande aktivitet varje dag, exempelvis rask promenad, dans, cykling eller tennis.

  • Goda sömnvanor: Sov minst 7-8 timmar per natt. Försök att somna samma tid varje kväll och stiga upp samma tid varje morgon.

  • Hantera stress: Lär dig avslappningstekniker som yoga och meditation för att hantera stress.

  • Håll blodtrycket under kontroll: Regelbundna hälsokontroller kan hjälpa dig att hålla blodtrycket under kontroll.

  • Rök inte: Rökning är en av de främsta orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar. Att sluta röka kan minska risken avsevärt.

  • Håll kolesterolet under kontroll: Håll koll på ditt kolesterol genom att äta en hälsosam kost och ta eventuellt medicinering om det behövs.

  • Regelbundna hälsokontroller: Regelbundna hälsokontroller är viktiga för att uppmärksamma eventuella sjukdomar i tid.

Diagnos av hjärt- och kärlsjukdomar

Diagnostisering av hjärt- och kärlsjukdomar görs vanligtvis genom fysisk undersökning, genomgång av individens medicinska historia och ytterligare tester. Vanliga tester inkluderar blodprov, EKG, ekokardiografi, stresstester eller koronarangiografi.

Behandling av hjärt- och kärlsjukdomar

Behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar kan variera beroende på vilken typ av hjärt- och kärlsjukdom. Behandlingarna brukar inkludera hälsosamma levnadsvanor, men även mediciner, interventionella procedurer som ballongvidgning eller stentning och i vissa fall kirurgi.

Följande markörer testas inom hälsoområde Hjärt- och kärlsjukdom

Våra hälsokontroller och blodprover

Hjärttest

Hjärttest

Mäter bland annat blodfetter och blodsockernivåer.

Ger dig viss insikt om dina nivåer av viktiga riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom.

Upptäcker om du har höga blodfetter eller högt blodsocker.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll XL Plus

Hälsokontroll XL Plus

Mäter ytterligare tio hälsomarkörer utöver de i Hälsokontroll XL vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt om hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser och ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar.

Hälsokontroll XL

Hälsokontroll XL

Mäter dina blodvärden inom åtta områden och ger dig en bred bild av din hälsostatus.

Ger dig insikt om din status på hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser som till exempel höga blodfetter och förslag på nödvändiga livsstilsförändringar.

Artiklar relaterade till hälsoområde Hjärt- och kärlsjukdom

Hjärt- kärlsjukdom - världens ledande dödsorsak

Hjärt- och kärlsjukdom är tyvärr en av de främsta dödsorsakerna i västvärlden idag. Den goda nyheten är att man genom att identifiera riskfaktorerna tidigt kan göra konkreta livsstilsförändringar som hjälper.
Läs mer
Koppling mellan prediabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Koppling mellan prediabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom är idag en av världens främsta dödsorsaker. Vissa sjukdomar såsom diabetes typ 1 och 2 kan i sig ge komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdom. Men forskningen har gått framåt och idag går det att upptäcka prediabetes. En nyhet som innebär att risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar som följd kan förhindras.
Läs mer
Minska stressen och få ditt hjärta att må bättre

Minska stressen och få ditt hjärta att må bättre

De allra flesta har någon gång upplevt tillfällig stress, vilket är en naturlig del av livet. Men om den tillfälliga stressen övergår till en mer långvarig eller kronisk stress så kan det ha en väldigt negativ inverkan på din hälsa.
Läs mer
Skapa en livsstil som är hälsosam för ditt hjärta

Skapa en livsstil som är hälsosam för ditt hjärta

Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Men det går att förhindra att dessa typer av sjukdomar bryter ut och det är aldrig för sent att börja med ett hälsosamt leverne. Följ våra tips nedan och ta makten över din hälsa genom att förändra din livsstil.
Läs mer
Alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag

Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. I Sverige lever cirka 2 miljoner människor med någon form av hjärt- och kärlsjukdom. Men det går att förhindra att dessa typer av sjukdomar bryter ut och det är aldrig för sent att börja med att leva hälsosamt. Följ våra tips nedan och ta makten över din hälsa genom att förändra din livsstil.
Läs mer