Article image

Senast uppdaterad: 2022-03-21

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 2 minuter

Från järnbrist till järnkoll

Visste du att järnbrist är en av de vanligaste bristsjukdomarna i världen? Förmodligen inte eftersom okunskapen om järnbrist är stor, trots att var tredje fertil kvinna sägs lida av det.

Jag hade ingen aning om hur utbrett det är och var dessutom helt ovetande om att jag själv lidit av järnbrist i mer än 25 år. Nu i efterhand ser jag ju tydligt att symtomen pockade på min uppmärksamhet men att jag ständigt avfärdade dem som en naturlig del av livet. När jag såg på människorna omkring mig verkade ju alla lida av mer eller mindre diffusa symptom. Någon led av sömnproblem, en annan av magproblem och en tredje av hudproblem. Och jag, jag led av huvudvärk, trötthet, andfåddhet och “restless legs”. Jag minns att jag vid ett läkarbesök i mina yngre tonår fick reda på att jag hade låga järndepåer men läkaren verkade inte bekymrad vilket gjorde att jag inte såg någon anledning till att tänka mer på det. “Ät lite extra kött varje vecka så ska du se att det ordnar sig”. Det kanske kan tyckas oansvarigt att jag gått omkring med järnbrist i 25 år och ignorerat mina symptom men jag tror att jag trodde att de regelbundna besöken hos skolsköterskan, gynekologen och vårdcentralen på något sätt var som en garanti för att jag var fullt frisk.

Orsaker till järnbrist

Hur kom det sig då att jag drabbades av järnbrist? Svar: mina rikliga menstruationer. En av de vanligaste orsakerna till järnbrist är att man förlorar mycket blod t.ex. i samband med mens (men också vid blodgivning eller sjukdom i mag-tarmkanalen) och detta är också en av förklaringarna till att järnbrist är så vanligt bland oss kvinnor i fertil ålder. En annan vanlig orsak är att vi får i oss för lite järn via maten. Det finns två typer av järn och det s.k. hemjärnet som vi hittar i kött och blodmat är lättare för kroppen att ta upp än icke-hemjärn som vi hittar i vegetabiliska råvaror.

Så äter du järnsmart

  • Inälvs- och blodmat som lever och blodpudding innehåller mest järn

  • Fisk, ägg och kött är alla järnrika livsmedel men mörkt kött som nötkött och vilt innehåller mer järn än ljust kött.

  • Drick C-vitaminrik grönsaks- eller fruktjuice till järnrik mat eftersom det underlättar upptaget (fibrer kan försvåra upptaget så därför är juice bättre än hela grödan)

  • Tänk på att kaffe, te och kalcium kan försämra järnupptaget.

Idag finns det många, framförallt unga kvinnor, som av klimat- och hälsoskäl väljer bort kött. Då är det extra viktigt att ha koll på sina järnvärden!

Enkelt blodprov visar vägen

Även om järnbrist är den vanligaste bristsjukdomen är det vanligt att man, precis som jag gjorde, går med låga järnvärden under lång tid utan att problemet uppmärksammas och utreds av läkare. Jag läser att de vanligaste symptomen vid järnbrist är trötthet, minskad ork, yrsel, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, frusenhet, huvudvärk och “restless legs”. Wow, detta går alltså var tredje kvinna runt och lider av? Vilket resursslöseri! Tänk så många som hade kunnat må så mycket bättre med hjälp av ett enkelt litet blodprov.

Från järnbrist till järnkoll

När jag blev gravid uppmärksammades mina låga järnvärden igen och jag började äta järntabletter. Tyvärr kunde jag bara äta järntabletter i perioder eftersom jag upplevde att jag inte mådde bra av dem. Min resa från järnbrist till järnkoll började faktiskt när jag kom i kontakt med Werlabs och gjorde deras hälsotest. Testet visade att mina järndepåer (ferritin) var helt tömda och låg utanför referensintervallet. Tack vare detta sökte jag hjälp hos en specialistläkare som skrev ut behandling och läkemedel till mig och idag är mina järnvärden äntligen på en stabil nivå.

Bästa,
Lina

Detta är ett gästinlägg. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.