Vänta Barn-test

Mäter din ämnesomsättning, näringsämnen och mineraler.

Ger dig en insikt om hur eventuella brister kan påverka dig före, under och efter graviditet.

Upptäcker avvikelser som skulle kunna leda till blodbrist, graviditetsdiabetes och sköldkörtelrubbningar.

Hälsokontroll XL Plus med läkarsamtal

Bred hälsokontroll som ger dig insikt inom områdena vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt bland annat inom hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, och vitaminer & mineraler.

Telefonsamtal med en av våra läkare

Hälsokontroll Kvinna med läkarsamtal

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av immunförsvaret, sk. autoimmunitet.

Telefonsamtal med en av våra läkare