Järn

Vad är Järn?

Järn är en mineral som kroppen behöver som beståndsdel i hemoglobin, proteinet i röda blodkroppar som transporterar syre i kroppen. Järn behövs också för energi och för fungerande muskler och inre organ. Kroppen får sitt järn från maten. Kroppen har ett särskilt stort järnbehov under ungdomsåren, under graviditet eller amning och efter blodförlust.

Friska vuxna män får i sig tillräckligt med järn via maten och utvecklar sällan järnbrist. De har tillräckligt med järn i kroppen för flera års behov även om de inte skulle få i sig något mer järn alls.

Kvinnor förlorar däremot järn ur kroppen i samband med menstruation, graviditet och amning. Därför löper kvinnor en större risk än män att drabbas av järnbrist och kan behöva ta järn som kosttillskott. Kvinnor som passerat klimakteriet och vuxna män kan i vissa fall lida av järnbrist och detta sker då oftast på grund av blödningar i magen eller tarmarna, i samband med exempelvis magsår eller tarmcancer.

Varför analyserar man järn?

Med hjälp av provet kan man se om en person lider av järnbristanemi eller hemokromatos. Man kan också följa upp en behandling. Provet kan vara en del i en allmän hälsokontroll, nutritionstatus.

Vad innebär ett högt järnvärde?

Höga värden ses vid parenteral järntillförsel, upprepade blodtransfusioner, hemolytisk anemi, akut hepatit, cirros, akut leukemi, sideroblastisk anemi, nefrit.

Vad innebär ett lågt järnvärde?

Låga järnvärden ses vid järnbrist, akuta och kroniska infektioner, efter operationer, under remission av perniciös anemi, cancer, nefros.

Vilka livsmedel innehåller järn?

Järn förekommer i relativt stora mängder i inälvs- och blodmat som lever och blodpudding. Även i kött, fisk, ägg och vegetabiliska livsmedel som till exempel fullkornsprodukter, spenat, nötter och baljväxter är goda källor till järn.

Vad är hemjärn?

Kroppens upptag av järn lågt jämfört med många andra näringsämnen och du har betydligt lättare att ta upp järn från sk. hemjärn. Hemjärn utgör ungefär hälften av järninnehållet i kött och blodmat. Du kan även berika din mat med hemjärn genom att laga mat gjutgärnagryta. Mer järn frisätts om du lagar något som innehåller syra (t.ex tomat).

Vad är icke-hemjärn?

Icke-hemjärn, utgör allt järn i vegetabiliska produkter och tas inte upp lika effektivt som hemjärn. Upptaget påverkas även i större grad av andra ämnen. Vitamin C, fisk och kött kan exempelvis förbättra upptaget av icke-hemjärn medan ämnen som polyfenoler (finns i till exempel te, vissa örttéer, kaffe, vin) och fytinsyra (finns i spannmålskornets skaldelar) kan minska upptaget. Även höga intag av kalcium och fibrer kan ha en viss betydelse.

En person med järnbrist tar upp mer järn från maten än en person med fyllda järndepåer (ferritin). Järntillgängligheten är speciellt viktig under perioder där järndepåerna byggs upp, till exempel hos spädbarn.

Hur mycket järn behöver vi varje dag?

Det rekommenderade dagliga intaget skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Nedan visas rekommenderat dagligt intag.

  • Spädbarn och barn under 6 år: 8 milligram

  • Barn 6-9 år: 9 milligram

  • Barn 10-13 år: 11 milligram

  • Pojkar 14-17 år: 11 milligram

  • Flickor 14-17 år: 15 milligram

  • Kvinnor i fertil ålder: 15 milligram

  • Övriga vuxna: 9 milligram

Hälsokontroll XL Plus

Hälsokontroll XL Plus

Mäter ytterligare tio hälsomarkörer utöver de i Hälsokontroll XL vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt om hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser och ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar.

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Hälsokontroll XL

Hälsokontroll XL

Mäter dina blodvärden inom åtta områden och ger dig en bred bild av din hälsostatus.

Ger dig insikt om din status på hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser som till exempel höga blodfetter och förslag på nödvändiga livsstilsförändringar.