Article image

Senast uppdaterad: 2023-07-10

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 4 minuter

Östrogen – ett fascinerande hormon med många viktiga funktioner

Östrogen är inte bara ett kvinnligt könshormon utan har en lång rad viktiga funktioner i kroppen, hos såväl kvinnor som män.

Det mest kvinnliga av alla hormoner och mer än så

Östrogen är det mest kvinnliga av alla hormoner. Hos kvinnor styr det utvecklingen av alla könsspecifika karaktäristika såsom utvecklingen av kvinnans könsorgan, fettfördelning på höfter, bröst och lår, pubertet, menstruation och klimakteriet.

Östrogen spelar även en viktig roll i en mängd olika biologiska funktioner, såsom reglering av bentäthet, hjärtats funktion, balansen av kroppssalterna, hjärt-kärlsystemet och reglering av en rad funktioner i hjärnan.

En budbärare som påverkar många olika delar av kroppen

Precis som andra hormoner fungerar östrogen som en budbärare. Det produceras i små mängder och sprids sedan via blodomloppet för att påverka de celler som har östrogenmottagare på sin yta, så kallade målceller. När östrogenet väl bildats så sprids det till målceller runt om i kroppen – till de reproduktiva organen, skelettet, nervsystemet och till vårt matspjälkningssystem.

Hos kvinnor i reproduktiv ålder bildas det mesta östrogenet i äggstockarna. Östrogen bildas även i binjurarna, fettväven, skelettet, blodkärlen med flera organ, ja till och med i hjärnan. Även män bildar östrogen men inte i lika stor mängd. Det här visar hur komplext östrogenets funktion är i kroppen och hur viktigt det är att östrogennivåerna är i balans och optimala för oss för att vi ska må bra och vara friska.

Varierande nivåer under livets gång

Det finns olika former av östrogen och hos kvinnor är de av olika betydelse under olika delar av livet. De viktigaste formerna av östrogen är:

 • Östradiol, den primära formen av östrogen under de reproduktiva åren. Den mest potenta formen av östrogen.

 • Östron, den primära formen av östrogen efter klimakteriet.

 • Östriol, den primära formen av östrogen under graviditeten.

Östrogennivåerna stiger och sjunker under hela livet, vilket är helt normalt. Till exempel ökar östrogennivåerna under puberteten och sjunker när vi blir äldre och närmar oss klimakteriet. Nivåerna av östrogen fluktuerar även under menscykeln.

Menscykeln: ett finstämt samspel mellan hormoner

En menscykel pågår i genomsnitt i 28 dagar, men brukar variera mellan 21 och 35 dagar.

Under menscykeln samverkar östrogen med andra viktiga hormoner, progesteron, luteiniserande hormon och follikelstimulerande hormon.

Samverkan mellan dessa hormoner styr:

 • Mognad av äggblåsa och livmoderslemhinna (ca dag 1-14)

 • Ägglossning (ca dag 14)

 • Om ingen befruktning skett, avstötning av livmoderslemhinna (ca dag 14-28)

För låga och för höga nivåer av östrogen

Östrogennivån varierar som beskrivits naturligt under livet. Av många olika anledningar kan vi dock ha för höga eller för låga nivåer av östrogen.

Eftersom östrogen är involverat i så många olika biologiska funktioner kan vi få många olika typer av besvär som rent intuitivt kan vara svåra att begripa sig på, liksom att de alla kan ha att göra med östrogen.


Vad händer när östrogennivåerna är låga under en längre tid?

Låga nivåer av östrogen hos kvinnor inträffar i samband med klimakteriet men även vid näringsbrist, undervikt och vid olika sjukdomar. Det kan ge följande symptom:

 • Oregelbunden eller utebliven mens

 • Infertilitet

 • Vallningar och svettningar (ofta nattetid vid klimakteriet)

 • Benskörhet

 • Störd sömn

 • Koncentrationssvårigheter

 • Huvudvärk

 • Trötthet

 • Irritation, nedstämdhet, humörsvängningar

 • Vaginal torrhet

 • Låg sexlust


Vad händer när östrogennivåerna är höga under en längre tid?

Höga östrogennivåer hos kvinnor finns i samband med olika syndrom såsom endometrios, polycystiskt ovarialsyndrom, vid obesitas med flera tillstånd. Det kan ge följande symptom:

 • Oregelbunden mens, menssmärtor och rikliga blödningar

 • Minskad sexlust

 • Viktuppgång, framför allt runt höfter och midja

 • Infertilitet

 • Ökad risk för livmodercancer

Tvärtemot vad många kanske tror så innebär inte höga östrogennivåer en ökad risk för bröstcancer.

Östrogenbehandling har varit ett kontroversiellt ämne

Östrogen är viktigt för bland annat bentäthet liksom för hjärta och kärl och det finns således goda skäl för östrogenbehandling för kvinnor som upplever besvär under klimakteriet.

Det har dock funnits farhågor om att östrogenbehandling kan leda till ökad risk för bröstcancer och det har under många år framförts kritik mot sådan behandling.

Många kvinnor känner dessutom en olust till hormonbehandling. I Sverige är omkring var tredje kvinna negativt inställd till systemverkande hormonbehandling och en av fyra är negativt inställd till lokalverkande hormonbehandling för klimakteriebesvär.

Inom sjukvården har man idag en mer nyanserad bild av östrogenbehandling. Det är en av en rad åtgärder som kan användas för att hjälpa kvinnor att må bättre i klimakteriet och för att förebygga sjukdom. Socialstyrelsen ger i en rapport från 2021 rekommendationer om hur klimakterievården bör utformas:

Med avseende på den bredd av olika klimakteriebesvär det som kvinnor upplever är det angeläget att tillämpa en helhetssyn på klimakteriebesvär som omfattar fysiska, psykiska och sociala aspekter. Insatser vid klimakteriebesvär behöver även utformas för olika svårighetsgrader samt utifrån individuella behov och preferenser.

Du har alltså rätt att få en individuell bedömning och individuellt utformad vård utifrån både dina behov och preferenser.

Vad kan du själv göra för att ha hälsosamma östrogennivåer under livets gång?

Nedan råd har utarbetats av Cleveland Clinic. De hjälper oss inte enbart att balansera våra hormonnivåer utan även att må bättre överlag.

 • Se till att du får tillräckligt med sömn. Tillräcklig, oavbruten sömn varje natt hjälper din kropp att bibehålla de hälsosamma hormonnivåer som behövs för att utföra viktiga funktioner.

 • Motionera. En hälsosam mängd motion kan hjälpa dig att reglera hur mycket du äter och hur mycket kroppsfett du har. Det kan även hjälpa dig att sova bättre.

 • Se över din kost. Att minska intaget av mat med socker och äta mat med mycket fibrer och nyttiga fetter (fetter som finns i olivolja, nötter, frön och fisk) kan hjälpa till att reglera hormonbalansen.

Mer detaljerad information om östrogen finns här.

Om du vill mäta dina östrogennivåer

Om du misstänker avvikelser i dina östrogennivåer kan du göra ett östrogentest. Våra läkare analyserar alltid ditt provsvar och ger en bedömning i din digitala journal. I bedömningen kommer det att framgå om du behöver uppsöka vård för vidare utredning.

Observera att Werlabs kan inte ge personlig medicinsk rådgivning och den helhetssyn som kan behövas vid tolkning av hormoner. Om du behöver veta exakt hur det påverkar just din hälsa rekommenderar vi dig att göra testet i samråd med en läkare.

 • Det krävs en regelbunden menstruation för att kunna göra en korrekt bedömning. (östrogen och progesteron)

 • Testet bör inte tas om du behandlas med hormonella preventivmedel. (östrogen och progesteron)

 • För en fullständig bedömning av fertilitetsstatus krävs en fysisk läkarundersökning

Om du vill göra ett test hos oss kan du kan välja mellan:

Östrogentest: Mäter hur din östrogennivåer ser ut för att upptäcka avvikelser som till exempel kan leda till värmevallningar och svettningar.

FSH & Östrogentest: Det här testet mäter inte enbart östrogennivåerna utan även follikelstimulerande hormon. Det kan visa om det finns nedsatt funktion i äggstockar eller testiklar, vilket bland annat kan leda till infertilitet.