Article image

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 4 minuter

Så skiljer sig värdena mellan kvinnor och män

De vanligaste rekommendationerna kring levnadsvanor gäller för både män och kvinnor. Dock finns det biologiska skillnader i olika åldrar mellan könen som kan medföra att vissa värden varierar mellan könen i ett visst åldersspann och även att vissa sjukdomar är vanligare hos det ena könet. Ibland är det kvinnor som har en fördel och ibland är det män. Så här ser skillnaderna ut när det gäller ett antal viktiga biomarkörer och sjukdomar – kvinnor vs. män.

Kolesterol: vilka bör se upp, kvinnor eller män?

Kolesterol är en livsviktig komponent i våra kroppar. Det är nödvändigt för uppbyggnaden av våra cellmembran och för att kroppen ska kunna tillverka vitamin D, vissa hormoner och galla. Levern tillverkar kolesterol, men vi får också i oss kolesterol via maten.

En svensk studie med 44 000 personer har nyligen visat att personer som blivit över 100 år gamla redan från 65 års ålder hade något högre kolesterolvärden och högre järnvärden jämfört med personer som inte blev så långlivade.

Däremot är det allmänt känt att höga halter i blodet av LDL-kolesterol, ibland kallat det ”onda kolesterolet”, är kopplat till hjärt- och kärlsjukdom. Det är betydligt vanligare att yngre och medelålders män har en hög nivå av LDL-kolesterol jämfört med kvinnor i samma åldersgrupp.

Efter klimakteriet verkar det bli tvärtom. Östrogenet har en skyddande effekt för kvinnor men när östrogenhalten sjunker i samband med klimakteriet är det vanligare att kvinnor har högre kolesterolvärden.

Med andra ord har kvinnor en fördel före klimakteriet, medan män däremot har en liten fördel i högre ålder.

Du kan påverka det ”onda kolesterolet” med dina levnadsvanor; genom att motionera regelbundet, sluta röka, äta mer fibrer och hemlagad mat och minska intaget av mättat fett om du äter stora mängder av detta.

Järn: ett manligt eller kvinnligt problem?

Brist på järn kan leda till trötthet, orkeslöshet, yrsel, andfåddhet och hjärtklappning. Risken för järnbrist är störst hos framför allt menstruerande kvinnor. Behovet av järn ökar också under graviditet och amning. Hur mycket järn vi behöver få i oss är individuellt men så här ser det ut generellt.

Kvinnor 18-50 år: 15 mg

Kvinnor 51-70 år: 8 mg

Kvinnor över 70 år: 7 mg

Män över 18 år: 9 mg

Gravida: 26 mg

Ammande: 15 mg

Järnbrist är alltså främst ett problem för kvinnor, i synnerhet yngre kvinnor, så här är det män som har en fördel.

Sköldkörtelbesvär: vilka är mest drabbade?

Sköldkörteln är ett organ som sitter vid luftstrupen på framsidan av halsen. Sköldkörteln bildar sköldkörtelhormon som reglerar ämnesomsättningen, det vill säga hastigheten som cellerna jobbar i.

Funktionsrubbningar i sköldkörteln kan göra att för mycket eller för lite sköldkörtelhormon bildas. I båda dessa fall kan man drabbas av symptom som trötthet, frusenhet, stresskänsla, svettningar, darrningar, hjärtklappning, sjukdomskänsla, viktuppgång eller viktnedgång.

Kvinnor löper 4-5 gånger högre risk att drabbas av sköldkörtelrubbning jämfört med män.

Högt blodtryck är vanligast bland…?

Högt blodtryck ökar risken att drabbas av bland annat stroke, hjärtinfarkt, njursjukdom och demens.

Finns det då några skillnader mellan kvinnor och män vad gäller blodtryck? Bland yngre och medelålders personer är högt blodtryck vanligare bland män. Hos äldre personer är det däremot något vanligare med högt blodtryck hos kvinnor.

Det finns flera saker du kan göra själv för att sänka blodtrycket; till exempel gå ner i vikt om du är överviktig, motionera regelbundet, minska alkoholintaget och sluta röka.

Typ 2-diabetes: vem löper störst risk att drabbas?

Typ 2-diabetes, som innebär kraftigt förhöjt blodsocker, är något vanligare bland män. I Stockholms län hade 7,5% av männen och 5,5% av kvinnorna diagnosen typ 2-diabetes år 2021.

Blodsockret påverkas i hög grad av våra levnadsvanor. Till exempel kan blodsockret sänkas genom fysisk aktivitet, viktnedgång och ett minskat intag av söta drycker och alkohol.

En studie vid Karolinska Institutet har nyligen visat att bland män med ett förstadium till diabetes (prediabetes) minskar risken betydligt för att utveckla typ 2-diabetes om de ökar sin fysiska aktivitet och bygger muskler. För kvinnor är det framför allt viktigt att minska bukfetma för att minska risken att utveckla typ 2-diabetes.

Vilka vitaminer och mineraler behöver kvinnor respektive män ha uppsikt över?

Män har generellt en större kroppsvolym än kvinnor och behöver därför få i sig lite mer vitaminer och mineraler. Däremot har kvinnor ett extra behov av vitaminer och mineraler under graviditet och amning; till exempel folat, järn, omega 3, vitamin D, vitamin B12, kalcium och jod. Menstruerande kvinnor behöver se till att få i sig tillräckligt med järn.

Zink är inte bara viktigt för immunförsvaret utan behövs också för att kroppen ska kunna bilda testosteron. Därför kan det vara bra för män att ha koll på sitt intag av zink i kosten. Det är visserligen ovanligt med zinkbrist men man kan drabbas om man äter mycket snabbmat, vegetarisk kost eller har ett högt intag av spannmål.

Män kan också ha ett lite högre behov av magnesium än kvinnor eftersom de ofta har en större muskelmassa och magnesium är viktigt för musklernas funktion.

Helst ska vi få i oss all näring via kosten men kosttillskott kan användas vid behov.

Ta reda på vad du behöver fokusera på

Med hjälp av våra hälsokontroller får du en god bild av din hälsa och vad du behöver fokusera på för att må så bra som möjligt. Välj mellan våra hälsokontroller som ger dig en övergripande status om din hälsa eller någon av våra enskilda blodprover, beroende på vad som passar dig bäst.

Hälsokontroll Kvinna Plus och Hälsokontroll Man Plus är våra två mest djupgående hälsokontroller och ger dig bred kunskap om din hälsostatus. Båda hälsokontrollerna ger även läkaren en djupare insyn i din hjärt- och kärlhälsa samt njurstatus.

Vårt Hjärttest kan visa om du har höga halter av blodfetter.

Sköldkörtelprov, Sköldkörtelprov XL och Sköldkörtelprov XL Plus ger insikt i hur din sköldkörtel mår.

Vårt Diabetes & blodsockertest och Diabetes & blodsockertest XL visar om du är i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes.

Vi har flera olika typer av vitamin- och mineraltester. Här kan du hitta ett test som passar dig.