Article image

Senast uppdaterad: 2023-03-08

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 5 minuter

Vanliga typer av hormonell obalans hos kvinnor

Hormonell obalans hos kvinnor är relativt vanligt. Det beror till viss del på genetiska faktorer men vi kan också hitta orsaker i vår livsstil. Det moderna livet kan upplevas som mindre väl anpassat till kvinnokroppens fina samspel av hormoner. Här tar vi upp ett antal vanliga besvär kopplade till hormonernas påverkan i kroppen och även livsstilsförändringar som kan underlätta för dig som upplever besvär.

Nedan kan du fördjupa dig om endometrios, amenorré, polycystiskt ovarialsyndrom, rubbningar av sköldkörtelfunktionen och klimakteriebesvär.

Även om man inte upplever några direkta besvär kan det vara bra att få en bild av det hormonella samspelet i kvinnokroppen och vilka vanor som leder till en god balans.

Endometrios

Endometrios är ett tillstånd som innebär att det finns livmoderslemhinna eller liknande celler utanför själva livmodern.1 Endometrios kan bland annat orsaka svåra menstruationssmärtor och blödningar liksom infertilitet.2

Endometrios är vanligt. Man räknar med att 10 - 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder är drabbade. Eftersom svår smärta är så vanligt förekommande för kvinnor med endometrios behöver man hitta olika sätt att hantera smärtan.

Vad beror då endometrios på? Det finns inget entydigt svar på den frågan men man vet att det finns en koppling till en lång rad faktorer – vår miljö, våra gener och vår livsstil.

Endometrios är en så kallad östrogenberoende och inflammatorisk sjukdom. Olika faktorer som har en dämpande effekt på östrogen och inflammation kan därför minska risken att drabbas.2

Till exempel har man visat i studier att mjölkprodukter kan minska risken för endometrios. Troligtvis beror detta på att kalcium och D-vitamin i mjölkprodukter har en dämpande effekt på inflammationer och vissa tillväxtfaktorer.2

Även frukt, grönsaker och baljväxter har en dämpande effekt på inflammation.2 Frukt och grönt är rika på vitaminer och antioxidanter som kan minska inflammation och oxidativ stress. I en studie har man till exempel visat att tillskott med vitamin C och E hjälper mot svår smärta vid endometrios.3

Transfetter, som finns i skräpmat, och olika former av bekämpningsmedel tycks förvärra endometrios, liksom stora mängder rött kött (mer än två portioner om dagen) och stora mängder mättat animaliskt fett. Här finns lite olika förklaringar till varför dessa faktorer förvärrar endometrios. Till exempel kan mättat fett öka östrogenhalten medan bekämpningsmedel ökar oxidativ stress och inflammationer.2

Sammanfattningsvis, och lite förenklat, har östrogenproduktionen satts på turboläge för personer med endometrios. Om du hör till den här gruppen, fundera på vad just du kan göra för att få mer balans i ditt liv och dina kostvanor. Det finns också hjälp att få från vården.


En kost med lagom med mjölkprodukter, mer grönsaker och frukt och ett begränsat intag av rött kött, mättat fett och transfetter kan hjälpa dig med endometrios.


Utebliven mens – amenorré

Utebliven menstruation är ett av de sista stegen i en kedja av processer i kroppen. Stress, näringsbrist och sömnbrist kan till exempel bidra till infertilitet utan att mensen har uteblivit. Utebliven mens i minst tre månader brukar kallas amenorré. Att menstruationen upphör är en naturlig del av åldrandet när kvinnor kommer i klimakteriet. Mensen upphör även vid graviditet.

Ibland, när vi varit sjuka eller haft en stressig period, kan mensen komma senare eller utebli någon månad, vilket inte är något att oroa sig för. Om menstruationen däremot uteblir under en längre tid tyder detta på att kroppen och hormonerna är i obalans.

Det finns en lång rad orsaker till amenorré; en av dem är polycystiskt ovarialsyndrom (läs mer om detta nedan). Utöver vissa specifika sjukdomar är amenorré kopplat till olika typer av stress.

Stress som kan ge upphov till amenorré är till exempel för lågt energiintag, näringsbrist, för mycket fysisk aktivitet, sömnbrist eller kronisk känslomässig stress. Ofta är det flera faktorer i samverkan som leder till amenorré. Fysisk aktivitet anses normalt vara stressänkande, men för personer med amenorré kan överdriven träning bidra till extra stresspåslag.4 Att röra på sig regelbundet är dock bra för oss alla.

Tidigare har det varit mycket fokus på vikten (undervikt) när det gäller amenorré, men man vet idag att människor i olika storlek och med olika procentandel fett på kroppen kan drabbas.4

På grund av de olika stressfaktorerna kan kroppens produktion av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron sättas ned. Det leder till att ägglossningen uteblir och därmed till infertilitet. Generellt kan man beskriva det som att kroppen sätts på sparlåga där mindre livsviktiga funktioner såsom fertilitet prioriteras ned.4


Om du känner igen dig i den här problematiken är det viktigt att du reagerar. Det finns troligtvis flera stressfaktorer i ditt liv som har gett upphov till utebliven mens. Det finns mycket hjälp att få från både vården och din omgivning.


Polycystiskt ovarialsyndrom – PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom, förkortat PCOS, är ett relativt vanligt tillstånd där äggstockarna producerar för mycket testosteron. Testosteronet hindrar äggblåsorna från att mogna tillräckligt för att det ska bli ägglossning och äggen förblir i äggstockarna. Äggstockar fulla med äggblåsor kallas polycystiska ovarier och därav kommer alltså namnet PCOS.5

Eftersom ägglossning inte sker lika frekvent, eller till och med kan utebli, har kvinnor med PCOS svårt att bli gravida. Men det finns även andra obalanser. Till exempel kan kroppen vara sämre på att hantera socker, vilket man brukar benämna insulinresistens.6 Den som har insulinresistens har lättare för att gå upp i vikt och en benägenhet för förhöjt blodsocker och typ-2 diabetes.

När vi får för mycket fett på kroppen kan det förstärka problemen med PCOS. Fettväven är inte ett passivt organ som bara lagrar fett. När fettväven blir för stor börjar den utsöndra en rad olika ämnen som ytterligare kan öka nivån av testosteron. Dessutom ökar utsöndringen av olika inflammatoriska ämnen, som i sin tur kan förvärra insulinresistensen.6

Oro, depression och sömnsvårigheter är också vanligt vid PCOS.6 Alla dessa faktorer kan dessutom samverka. Om man sover dåligt och är deprimerad kan det leda till oregelbundna vanor och att man äter sämre. Kanske går man upp i vikt och börjar oroa sig för det. Den ökade vikten ger upphov till mer problem med blodsocker och förhöjda testosteronvärden. Det blir som en ond cirkel.


Första strategi vid PCOS brukar vara livsstilsförändringar, framför allt viktnedgång.5,6 En kost där man utesluter snabba kolhydrater (en så kallad GI-kost) har i studier visat sig fungera bra.6 En annan strategi är att minska inflammation i kroppen, till exempel genom att utesluta skräpmat och äta frukt och grönt som innehåller antioxidanter, vilka minskar inflammation.6

Det är också viktigt att du ser över andra faktorer såsom sömn och nedstämdhet. Utöver livsstilsförändringar finns det andra behandlingar som vården kan hjälpa dig med.


Sköldkörtelbesvär

Sköldkörteln är ett organ som sitter vid luftstrupen på framsidan av halsen, alldeles under struphuvudet. Sköldkörteln producerar sköldkörtelhormon som reglerar ämnesomsättningen i kroppen, det vill säga hastigheten som cellerna jobbar i. Mellan 2 - 4 procent av befolkningen drabbas av funktionsrubbningar i sköldkörteln, vilket leder till en överaktiv eller underaktiv sköldkörtel. Det är 10 gånger vanligare med sköldkörtelbesvär hos kvinnor.

Om sköldkörteln är överaktiv kan man drabbas av symptom som stresskänslor, svettningar, darrningar, hjärtklappning och sjukdomskänsla. En underaktiv sköldkörtel kan ge trötthet, frusenhet, sjukdomskänsla och viktuppgång.

För att ta reda på om sköldkörteln fungerar som den ska mäter man halten i blodet av de hormoner som sköldkörteln producerar. Man mäter även två typer av antikroppar som kan påverka sköldkörtelns funktion om de är förhöjda. Förhöjda nivåer av dessa antikroppar kan tyda på att kroppen av någon anledning har börjat angripa sköldkörteln. Även dessa antikroppar kan leda till en överaktiv eller underaktiv sköldkörtel.

Kan man göra något själv åt sköldkörtelbesvär eller krävs det alltid medicinering? Genetiska faktorer ligger ofta bakom besvären men det gör även livsstilsfaktorer.

Rökning och övervikt har kopplats till både överaktivitet och underaktivitet i sköldkörteln.7 Om du röker finns det därmed ett gott skäl att försöka sluta, utöver alla andra fördelar som kommer med ett rökstopp. Om du vet med dig att du har ett högt Body Mass Index, BMI, men inte tagit tag i det ännu, så kan det här vara en sporre till att hitta en kost som leder till en mer normal vikt.

Forskare har även upptäckt att subklinisk underaktivitet i sköldkörteln är vanligare hos människor med sömnbrist eller låg kvalité på sömnen (subklinisk innebär att avvikelsen inte är så stor att den kan klassas som sjukdom).8 Sömnbesvär är ett stort område. Om du har sömnbesvär så ta dig tid att sätta dig in i varför just din sömn kan vara dålig och hur du kan förbättra den.

Det finns också ett samband mellan insulinresistens, njurproblem och bildande av antikroppar som drabbar sköldkörteln.8 Att äta en kost som håller blodsockret på en normal nivå är därför inte bara bra för våra blodkärl utan även för sköldkörteln.

En autoimmun sjukdom som kan drabba sköldkörteln är Hashimotos sjukdom. Folkgrupper med ett lågt intag av jod har visats ha en högre förekomst av denna sjukdom. Även ett lågt intag av selen är kopplat till Hashimotos sjukdom. Selen är ett viktigt spårämne som bland annat finns i fisk, skaldjur, kött och paranötter. Dessutom har brist på vitamin D kopplats till autoimmunitet och underaktivitet i sköldkörteln.9

Det tycks därtill finnas en koppling mellan glutenintolerans och autoimmun sjukdom som drabbar sköldkörteln. Bland personer med Hashimotos sjukdom är det till exempel vanligare med glutenintolerans.9 För den som har mag/tarmbesvär, bristsjukdomar och därtill Hashimotos kan kan det finnas anledning att utreda glutenintolerans.


Sköldkörtelsjukdom är främst en autoimmun sjukdom där ovan nämnda faktorer såsom sömnbrist, viktproblematik och rökning kan vara bidragande i att försämra sjukdomen. Vid sjukdom ska du först och främst kontakta vården. Om du har sköldkörtelproblem kan du fundera på om du kan ändra på något i din livsstil för att må lite bättre.


Klimakteriet

Klimakteriet kommer i samband med att kvinnors nivåer av östrogen och progesteron sjunker. Kvinnokroppen slutar att vara fertil och menstruationen upphör. Klimakteriet pågår i ungefär 10 år, men det varierar stort från person till person.10

Menopausen kallas den sista menstruationen. Man vet att menopausen har infallit när det har gått ett år sedan den senaste mensen. I Sverige är den vanligaste åldern för menopausen 51 år, men även här är det stora variationer.11 För vissa kvinnor kan klimakteriet och menopausen inträffa betydligt tidigare, medan det kan dröja några år till för andra.

En del kvinnor har inga större besvär alls under klimakteriet medan andra upplever stora besvär. För många är det heller inte uppenbart att de har kommit i klimakteriet. Beror svettningar och viktuppgång på klimakteriet eller på att det har hänt något med sköldkörteln? Andra symptom såsom ledvärk och koncentrationssvårigheter är kanske inte heller något som får en att tänka på klimakteriet.12

Vallningar och svettningar hör till de vanligaste klimakteriebesvären.12 Med tiden kan de bli påfrestande för kroppen eftersom de höjer blodtrycket, ökar stresshormoner och påverkar blodkärlens väggar.10 Dessutom har östrogen generellt en skyddande effekt på blodkärlen. Det finns därmed en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom efter klimakteriet.13

Precis som för män är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor.14 Därför är det en god idé att se över sina vanor, i synnerhet som klimakteriet kan medföra ökade risker vad gäller blodkärlen.

Att sluta röka kan till exempel minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.15 Stress och rökning har dessutom visat sig kunna leda till mer oregelbunden menstruationscykel hos kvinnor före klimakteriet och rökning i många år kan leda till en tidigare menopaus.16 Rökning bidrar därmed med en dubbel risk. Dels är rökning skadligt i sig för hjärta och kärl. Dels riskerar rökning att tidigarelägga klimakteriet, vilket innebär att man förlorar ett antal år där östrogenet hade gett en skyddande effekt.

Att ha koll på vikten är också viktigt. Ett högt BMI ökar risken för oregelbunden mens hos yngre kvinnor.16 Hos kvinnor som genomgått klimakteriet har övervikt en större effekt på risken för hjärt- och kärlsjukdom, vilket bland annat tros bero på en omfördelning av fett till bukområdet och benägenhet för metabola syndromet.15


Det finns en stor flora av receptfria preparat som kan hjälpa till att minska klimakteriebesvär. Det man får räkna med är att det kan ta lite tid innan man hittar något som fungerar för den egna kroppen. Den som har påtagliga besvär bör uppsöka läkare eller gynekolog. Att vara uppmärksam på hjärt- och kärlhälsa är extra viktigt för dig i eller efter klimakteriet.


Hur kan man undersöka om man har hormonell obalans?

Vi har ett antal hälsokontroller som kan visa om dina hormoner ligger på förväntad nivå. Till exempel finns sköldkörtelprov och tester för östrogen och progesteron.

Du kan även göra det mer omfattande testet Hälsokontroll Kvinna som undersöker relaterade faktorer och organ såsom diabetes, inflammation, blodstatus, lever och njure. Det kan vara en fördel att starta med ett mer omfattande test för att få en helhetsbild. Därefter kan man följa upp specifika områden.

Du hittar alla våra hälsokontroller här.