Inflammation: Vad det är och hur det påverkar din hälsa

Inflammation är en naturlig reaktion i kroppen som används för att bekämpa infektioner och sjukdomar. Det är en viktig del av immunförsvaret som hjälper till att skydda kroppen mot skador och sjukdomar. Men när inflammationen blir kronisk kan den påverka din hälsa negativt.

Vad är inflammation?

Inflammation är en naturlig reaktion i kroppen som uppstår som svar på skada, infektion eller sjukdom. Det är en central del av immunförsvaret och hjälper till vid läkning av skador och sjukdomar. Inflammation kännetecknas av symtom som rodnad, svullnad, värme och smärta. Det är en viktig process som hjälper kroppen att förbli frisk.

Akut inflammation respektive kronisk inflammation

Det finns två typer av inflammationer: akut och kronisk. Akut inflammation är en kortvarig reaktion på skada, infektion eller sjukdom. Det är en normal reaktion som hjälper kroppen att bekämpa sjukdomar och återhämta sig från skador. Akut inflammation uppträder vanligtvis som ett resultat av en omedelbar skada, som en skärskada eller en infektion, och avtar när skadan har läkt eller infektionen har bekämpats.

Kronisk inflammation är en långvarig reaktion som pågår i flera veckor, månader eller till och med år. Kronisk inflammation kan leda till sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och autoimmuna sjukdomar.

Orsaker till kronisk inflammation?

Levnadsvanorna påverkar risken att utveckla kronisk inflammation. Risken ökar vid ohälsosamma levnadsvanor såsom bristande fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, stress, dåliga sömnvanor och rökning.

Tecken på kronisk inflammation?

Kronisk inflammation i sig ger sällan besvär eller tydliga symtom förrän sjukdom väl uppkommit, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och autoimmuna sjukdomar. Kronisk inflammation kan däremot uppmärksammas genom blodprov (CRP och högkänsligt CRP, så kallat hs-CRP).

Förebygga kronisk inflammation

Hälsosamma matvanor: Minska intaget av mättade fetter och transfetter och öka intaget av frukt, grönsaker och fullkorn

  • Fysisk aktivitet: Regelbunden motion kan minska inflammationen i kroppen genom att minska mängden fettvävnad, förbättra insulinresistens och främja frisättningen av antiinflammatoriska hormoner. Sträva efter att få minst 30 minuter pulshöjande aktivitet varje dag, exempelvis rask promenad, dans, cykling eller tennis.

  • Goda sömnvanor: Sov minst 7-8 timmar per natt. Försök att somna samma tid varje kväll och stiga upp samma tid varje morgon.

  • Hantera stress: Stress kan öka risken för kronisk inflammation genom att öka produktionen av stresshormoner i kroppen. Att hantera stress genom avslappningsövningar, meditation eller andra tekniker kan hjälpa till att minska inflammationen i kroppen.

  • Rök inte: undvik eller sluta med rökning för att förebygga inflammation och förbättra din hälsa generellt.

  • Regelbundna hälsokontroller: Regelbundna hälsokontroller är viktiga för att uppmärksamma eventuella sjukdomar i tid.

Följande markörer testas inom hälsoområde Inflammation

Våra hälsokontroller och blodprover

Ledvärkstest

Ledvärkstest

Mäter antikroppar förknippade med ledvärk, blodstatus och inflammation.

Ger dig en bild om din ledvärk har en underliggande autoimmun orsak.

Ger dig indikation på om du eventuellt har ledgångsreumatism.

Inflammationstest

Inflammationstest

Mäter högkänsligt CRP och blodstatus.

Ger dig bland annat insikt om din snabbsänka.

Upptäcker om du har en inflammation eller infektion i kroppen.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Bas

Hälsokontroll Bas

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av folat och vitamin B12.

Kan tas när som helst utan att fasta.

Hälsokontroll Bas Plus

Hälsokontroll Bas Plus

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt med folat och vitamin B12 från kosten samt analys av D-vitamin.

Innehåller markörer som behövs för att utesluta medicinska orsaker till nedstämdhet och trötthet.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Artiklar relaterade till hälsoområde Inflammation

Kronisk Inflammation - Autoimmuna sjukdomar

Kronisk Inflammation - Autoimmuna sjukdomar

När vårt immunförsvar går i baklås skadas våra egna celler och risken för sjukdom ökar kraftigt. Allt fler åkommor och välfärdssjukdomar tycks hänga samman med inflammation, ett tillstånd som kan synas i blodet långt innan du blivit sjuk.
Läs mer
Om akut och kronisk inflammation

Om akut och kronisk inflammation

Inflammation är ett ständigt aktuellt ämne. Inom forskningen menar man att inflammation kan vara en bakomliggande faktor i många vanliga sjukdomar i det moderna samhället, inte minst hjärt- och kärlsjukdomar. Varför blir kroppen inflammerad? Hur kan vi förebygga inflammation i de fall den är skadlig? Det ska vi ta reda på här.
Läs mer