Article image
Senast uppdaterad: 2017-08-17
Granskad av: Werlabs team av läkare
Lästid: 4 minuter

Låt inte diabetes smyga sig på - kontrollera blodsockret

Genom att hitta förhöjda blodsockernivåer med regelbunden kontroll av blodsockret kan utvecklingen av typ 2-diabetes förhindras genom förändringar i kost och motion.

Vad är typ 2-diabetes?

Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och utvecklas i samspel mellan arv och miljö. Debut sker normalt i medelåldern eller senare men förekommer allt mer i lägre åldrar. På lång sikt kan diabetesrelaterade komplikationer förorsaka funktionsnedsättningar som till och med kan vara livshotande. Diabetiker kan drabbas av skador på större och mindre blodkärl, vilket kan leda till hjärtattack och stroke, samt problem med njurar, ögon, fötter och nervsystemet. Typ 2-diabetes kan även kopplas till en högre risk för att utveckla Alzheimers sjukdom.

Blodsockernivåerna i kroppen regleras av insulin. Detta hormon agerar som en ‘nyckel’ som låser upp kroppens celler och tillåter dem att ta upp socker och utnyttja dess energi. Om denna energi för tillfället inte behövs hjälper insulinet till att lagra överskottet i levern, för att frigöra det senare. Hos personer som har diabetes fallerar den här mekanismen som kontrollerar blodsockret. Typ 2-diabetes uppkommer när cellerna inte kan svara på insulinet och i längden avtar även insulinproduktionen. Obehandlade diabetiker har därför högre blodsockernivåer- detta kallas hyperglykemi. Å andra sidan uppträder hypoglykemi när blodsockernivåerna är för låga, vilket kan förekomma om alltför mycket insulin doseras för att behandla diabetes.

Hur kan risken för typ 2-diabetes upptäckas genom blodprov?

För att hindra utvecklingen av typ 2-diabetes behöver förhöjda blodsockernivåer upptäckas i tidigare skede. Genom regelbunden och konsekvent kontroll av blodsockernivåerna blir det enklare att fastställa eventuellt förhöjda nivåer. Det här kan göras genom att ta blodprov på morgonen på fastande mage, 10-12 timmar efter senaste måltid. Kroppen kommer då att ha förbrukat allt blodsocker från föregående måltid och börjar frigöra sina reserver. Hos en frisk person kommer insulinet att återbalansera blodets sockernivåer så att de inte blir för höga. Hos diabetiker sker ingen återställning och sockernivåerna stiger.

På samma sätt kan ett HbA1c-test indikera medelvärdet av blodsockernivåerna från de två till tre senaste månaderna genom att mäta mängden hemoglobin som reagerat med socker (glykerat hemoglobin) i de röda blodkropparna. Enligt World Health Organization (WHO) och de svenska riktlinjerna kan ett återkommande fasteglukosvärde mellan 6,1-6,9 mmol/L och/eller ett HbA1c-värde mellan 42-47 mmol/mol leda till att du hamnar i ett tillstånd som kallas för “prediabetes”, det vill säga riskzonen för diabetes.

Vid förhöjda blodsockervärden kan man genom förändringar i kosten med minskat intag av socker och så kallade "snabba" kolhydrater samt ökad motion förhindra utvecklingen av prediabetes till diabetes, i bästa fall kan man också normalisera sina blodsockervärden. Detta kan innebära att medicinering inte blir nödvändig och att det inte uppstår en risk för de komplikationer som är förknippade med diabetes.