Kattallergitest - ta reda på om du är allergisk mot katt

Kattallergi är en vanlig form av allergi som drabbar många människor världen över och i Sverige är drygt var tionde person allergisk mot just katter. Kattallergi utlöses av en reaktion på ett protein som finns i kattens saliv, urin och hudavlagringar.

Vanliga symptom på kattallergi

Symptom på kattallergi kan variera från person till person, men de vanligaste inkluderar:

  • Nysningar

  • Nästäppa eller rinnsnuva

  • Röda, kliande och vattniga ögon

  • Hosta

  • Astmaattacker hos astmapatienter

Dessa symtom kan uppstå inom några minuter efter kontakt med en katt eller så sent som flera timmar senare.

Varför blir man allergisk mot katter?

Kattallergi uppstår när en person har en överkänslighet mot proteiner som finns i kattens saliv, urin och hudavlagringar. När en person med kattallergi utsätts för dessa proteiner reagerar deras immunsystem genom att producera antikroppar som vanligtvis används för att bekämpa sjukdomar. Dessa antikroppar utlöser sedan frisättningen av histamin och andra kemikalier som orsakar typiska allergiska reaktioner såsom nästäppa, rinnande ögon, nysningar och klåda.

Så tar du reda på om du har kattallergi

Det finns olika sätt att testa sig för kattallergi. De vanligaste sätten är genom ett blodprov eller pricktest. Blodprovet analyseras för att se om det finns antikroppar mot kattallergener i blodet. Pricktestet innebär att en liten mängd allergen appliceras på huden och observeras för eventuella allergiska reaktioner. Hos Werlabs ingår IgE-antikroppar mot kattmjäll i dessa tester:

Behandling

Tyvärr finns det inget botemedel mot kattallergi och den som är allergisk mot katter ska i första hand undvika kontakt med katter. Om du kommer i kontakt med katt kan du använda dig av receptfria läkemedel som till exempel antihistaminer för att minska en eventuell allergisk reaktion och nässpray eller ögondroppar för att lindra rinnande näsa och klåda. För personer med astma kan det också vara viktigt att ha en inhalator till hands för att hantera eventuella astmaattacker.

Om du har svåra besvär går det även i vissa fall att få behandling med allergen immunterapi och vaccination. Det innebär att du får behandling med sprutor under en period.

Är hund- och kattallergi samma sak?

Trots identiska symptom vid katt- och hundallergi, är det inte säkert att man är allergisk mot hundar eller andra djur om man har en konstaterad kattallergi. Katter och hundar producerar olika allergener och det är möjligt att vara allergisk mot enbart en djurtyp. Det är också möjligt att reagera mer kraftigt på antingen katt- eller hundallergener även om man är allergisk mot båda.

Källor

American College of Allergy, Asthma & Immunology. Allergies to pets. Hämtad 9 mars, 2023.

Mayo Clinic. Pet allergies. Hämtad 9 mars, 2023.

Asthma and Allergy Foundation of America. Pet Allergy: Are You Allergic to Dogs or Cats?. Hämtad 9 mars, 2023.

NHS UK. Am I allergic to my cat?. Hämtad 9 mars, 2023.

https://www.astmaochallergilinjen.se/allergi/olika-typer-av-allergi/kattallergi

Allergitest XL

Allergitest XL

Mäter markörer för mat, pälsdjur och pollen.

Ger dig en djupare inblick i vad du är allergisk mot.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom kliande och röda ögon eller rinnande näsa, kliande utslag, nysningar eller magont är orsakade av allergi.

Pälsdjursallergi-test

Pälsdjursallergi-test

Mäter markörer för pälsdjur.

Ger dig svar på vilket pälsdjur du är allergisk mot.

Upptäcker om du är allergisk mot hund, katt, häst eller gåsfjäder.