Eosinofila

Vad är Eosinofila?

Eosinofila granulocyter är en typ av vita blodkroppar, leukocyter. Liksom de övriga vita blodkropparna bildas de i benmärgen och utgör ca 3 procent av alla vita blodkroppar. De behövs framför allt för att bekämpa bakterier och andra parasiter som är för stora för de andra vita blodkropparna att hantera. Det är även de eosinofila granulocyterna som gör att vävnaden blir inflammerad i samband med skador.

Varför behöver man analysera Eosinofila Granulocyter?

Provet ingår i en så kallad differentialräkning, vilket innebär att man analyserar de olika typerna av vita blodkroppar i blodet för att ta reda på om det finns en obalans i fördelningen mellan dessa. Provet kan också analyseras vid utredning av astma och allergi.

Vad innebär förhöjda eosinofilvärden?

Förhöjda värden ses vid olika typer av allergiska tillstånd, såsom astma, läkemedelsallergi och pollenallergi. Likaså kan nivåerna stiga vid reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit och vid vaskuliter (inflammationer i blodkärlen), vid den endokrina sjukdomen Addisons sjukdom och vid parasitinfektioner (maskar, svampar) mm.

Vad innebär låga eosinofilvärden?

Nivåerna av eosinofila granulocyter i blodet är normalt lågt/omätbart.

Vilka andra faktorer kan påverka eosinofilvärdet?

Lätt avvikande eosinofilvärden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Blodstatus & B-cellertest

Blodstatus & B-cellertest

Mäter ditt blodstatus och dina vita blodkroppar.

Ger dig en mer exakt mätning av olika typer av vita blodkroppar.

Upptäcker om du har blodbrist och ger dig en indikation på immunförsvarets funktion.