Lymfocyter

Vad är Lymfocyter?

Lymfocyter bildas i benmärgen och är en typ av vita blodkroppar (leukocyter), som hör till kroppens adaptiva immunförsvar. Med detta menas att immunförsvaret inte är medfött utan byggs upp allteftersom vår kropp utsätts för olika bakterier, virus och andra skadliga ämnen. Lymfocyter delas i sin tur in i tre olika celltyper: antikroppsproducerande B-celler, T-celler, som kan känna igen ämnen som tidigare infekterat kroppen, och NK-celler som bl.a. dödar främmande och sjuka celler i kroppen.

Varför behöver man analysera lymfocyter?

Provet analyseras vid utredning av blodbrist, anemi, infektioner och vid misstanke om andra sjukdomar i blodet. Provet ingår i en så kallas differentialräkning, vilket innebär att man analyserar de olika typerna av vita blodkroppar i blodet för att ta reda på om det finns en obalans i fördelningen mellan dessa.

Vad innebär förhöjda lymfocytvärden?

Vanligaste orsak till förhöjda värden är pågående virusinfektioner, bl.a. mononukleos (körtelfeber), röda hund och kikhosta. Kraftigt förhöjda värden kan dock också förekomma vid vissa blodsjukdomar, som leukemi och lymfom.

Vad innebär låga lymfocytvärden?

Ett lågt värde kan ses i samband med kortisonbehandling och behandling med cellgifter. Det kan också ses vid glutenintolerans, celiaki, och i sällsynta fall vid en del typer av immunbristsjukdomar. Lymfocytvärdet kan också vara tillfälligt lågt, något man ofta ser efter en virusinfektion, som en vanlig förkylning, eftersom lymfocyterna då förbrukats i samband med att de bekämpat infektionen.

Vilka andra faktorer kan påverka lymfocytvärdet?

Lätt avvikande lymfocytvärden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Blodstatus & B-cellertest

Blodstatus & B-cellertest

Mäter ditt blodstatus och dina vita blodkroppar.

Ger dig en mer exakt mätning av olika typer av vita blodkroppar.

Upptäcker om du har blodbrist och ger dig en indikation på immunförsvarets funktion.