C-peptid

C-peptid är en biprodukt som bildas vid bukspottkörtelns produktion av hormonet insulin. Insulin har till uppgift att reglera våra blodsockernivån, som stiger efter en måltid. För att våra celler skall kunna ta upp socker från blodet och tillgodogöra sig detta som energi krävs närvaron av insulin. Därför bildar och utsöndrar bukspottkörteln mer insulin efter intag av föda. Då insulinnivåerna i blodet ökar kommer också mängden C-peptid i blodet att öka. Insulin är svårt att mäta men genom att mäta mängden C-peptid i blodet kan man bilda sig en uppfattning om hur det står till med kroppens produktion av insulin.

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Performance Test

Performance Test

Ger dig insikt i bland annat din sköldkörtelfunktion, då den styr kroppens ämnesomsättning.

Följer nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har vitaminbrist, då kosten kan påverka din prestation.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.