Vad är Apolipoprotein B (Apo B)?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande och trots att de inte ger symptom i sig leder de till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de inte behandlas adekvat. Kolesterolnivåer i blodet är därför viktiga markörer för att värdera en persons risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Apolipoprotein B analyseras tillsammans med andra blodfetter för att ta reda på risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden. Apolipoprotein B är ett bärarprotein som är involverat i transport av LDL-kolesterol vilket även kallas för det ”onda” kolesterolet, samt andra skadliga fettpartiklar som även dessa är associerade med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, såsom VLDL och IDL.

Varför analysera Apolipoprotein B?

Genom mätning av Apolipoprotein B tillsammans med andra lipidvärden får man en uppskattning av sin risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Utifrån värden för Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 kan man även beräkna ApoB/ApoA1-kvoten.

Vad innebär ett högt Apolipoprotein-B värde?

Ett högt Apolipoprotein B-värde kan innebära en förhöjd risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Höga värden kan bero på ärftliga faktorer men även på ohälsosamma levnadsvanor med brist på motion och en ohälsosam kost. Höga Apolipoprotein B-värden kan också utvecklas till följd av andra sjukdomar, t.ex. vid underfunktion av sköldkörteln samt vid diabetes.

Vad innebär ett lågt Apolipoprotein-B värde?

Låga värden är oftast inte ogynnsamt men kan i vissa fall vara associerat med andra sjukdomar; t.ex. en överfunktion av sköldkörteln.

Referenser:

1. Walldius G. The apoB/apoA-I Ratio is a Strong Predictor of Cardiovascular Risk, Published in: Lipoproteins in Health and Diseases, ISBN 978-953-51-0773-6, eds. Frank S and Kostner G. 2012, pages 95-148.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Performance Test

Performance Test

Ger dig insikt i bland annat din sköldkörtelfunktion, då den styr kroppens ämnesomsättning.

Följer nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har vitaminbrist, då kosten kan påverka din prestation.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Hjärttest

Hjärttest

Mäter bland annat blodfetter och blodsockernivåer.

Ger dig viss insikt om dina nivåer av viktiga riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom.

Upptäcker om du har höga blodfetter eller högt blodsocker.