AMH

Vad är AMH?

AMH, en förkortning av Anti Müllerian Hormone, är ett hormon som produceras i kvinnans äggstockar i de äggblåsor som finns där. Genom att mäta nivån av detta hormon i blodet kan man få en uppfattning av hur stor äggreserv en kvinna har och med det få en bild av hur långt hon har kvar till menopaus och hur stora chanser hon har att bli gravid. En annan metod för att ta reda på detta är genom att med hjälp av ultraljud undersöka hur många äggblåsor som finns kvar i kvinnans äggstockar.

Varför behöver man analysera AMH?

AMH är inte en analys som görs rutinmässigt, men kan ibland användas som komplement till andra hormonanalyser i samband med utredning av ofrivillig barnlöshet. Hos kvinnor som skall genomgå IVF-behandling kan mätning av AMH vara av värde då det kan hjälpa till att bedöma sannolikheten för ett lyckat behandlingsresultat. Analysen kan också användas för att få en uppfattning om kvinnans återstående fertila tid; d.v.s. tiden till klimakterium (menopaus). Provet tas alltid på dag 3 i menscykeln.

Vad innebär ett förhöjt AMH värde?

AMH kan vara förhöjt vid polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS). Rådgör med din läkare om du skulle få ett provsvar som är förhöjt.

Vad innebär ett lågt AMH värde?

Låga värden talar för att reserven av äggblåsor i äggstockarna är liten. Detta ses bl.a. efter menopaus, men kan även ha andra orsaker. Rådgör med din läkare om du har svårt att bli gravid.

Vilka andra faktorer kan påverka AMH?

Lågt AMH-provet visar ett lågt äggreserv, men det är långt ifrån chanslöst att bli gravid! Kvinnor kan få barn trots ett lågt AMH värde så länge de har ägglossning.

Fertilitetstest

Fertilitetstest

Inkluderar områden som är av betydelse när du vill bli gravid.

Testet är för kvinnor och kräver regelbunden menstruation för att göra en korrekt bedömning.

De här testet lämpar sig väl att ta med till din läkare/gynekolog för en utförligare fertilitetsbedömning.