Fertilitet & Graviditet

Att bli gravid och föda ett barn är en av livets mest omvälvande upplevelser och kan vara en utmaning för många. Men med rätt kunskap och förberedelse kan du öka dina chanser att bli gravid och få en hälsosam graviditet.

Faktorer som påverkar fertilitet

Flera faktorer kan påverka fertiliteten hos både kvinnor och män. Åldern är en av de mest betydande faktorerna då fertiliteten minskar med åldern. Livsstilen såsom matvanor, fysisk aktivitet och sömnvanor kan också påverka fertiliteten. Hos kvinnor kan även vissa medicinska tillstånd påverka, såsom PCOS och endometrios.

Planering för graviditet

När man planerar för graviditet är det viktigt att förstå när man har störst chans att bli gravid. Detta kan dock variera från person till person och bero på menscykeln, ägglossning, fysiska förutsättningar och många andra faktorer. Genom att använda en ägglossningskalender, ägglossningstester och att ha sex regelbundet kan man öka sina chanser att bli gravid.

Graviditetskomplikationer

Under graviditeten kan det uppstå komplikationer som kan påverka både modern och barnet. Vanliga komplikationer inkluderar missfall, graviditetsdiabetes och högt blodtryck. Genom att följa en hälsosam livsstil kan man minska risken för högt blodtryck och graviditetsdiabetes.

Att vara gravid

Under graviditeten kan det uppstå fysiska förändringar i kroppen som kan vara både spännande och utmanande. En del mår bra under graviditeten, men det är också vanligt att stundtals vara extra känslig för lukt- och smakintryck, illamående, trötthet och ryggvärk. Det är viktigt att ha regelbunden kontakt med sin barnmorska för att övervaka graviditeten och för att säkerställa att allt går som det ska.

Svårigheter att bli gravid

Att ha svårigheter med att bli gravid kan vara en utmaning för många par som vill ha barn. Det finns olika orsaker, såsom hormonella- och strukturella avvikelser. Man kan göra en utredning som kan inkludera gynekologisk undersökning och individuella råd om eventuella mediciner eller behandlingar som kan hjälpa till att öka fertiliteten. Behandlingar som kan hjälpa till att öka chanserna att bli gravid, det kan vara läkemedel, kirurgi och fertilitetsbehandling som IVF.

Fertilitetstest och graviditetstest

Fertilitetstest och graviditetstest kan hjälpa till att planera för graviditet och för att utesluta vissa orsaker till fertilitetsproblem. Det finns olika typer av tester som kan utföras hemma men mycket av fertilitetsutredningar sker på en läkarmottagning.

Våra hälsokontroller och blodprover

Vänta Barn-test

Vänta Barn-test

Mäter din ämnesomsättning, näringsämnen och mineraler.

Ger dig en insikt om hur eventuella brister kan påverka dig före, under och efter graviditet.

Upptäcker avvikelser som skulle kunna leda till blodbrist, graviditetsdiabetes och sköldkörtelrubbningar.

Fertilitetstest

Fertilitetstest

Inkluderar områden som är av betydelse när du vill bli gravid.

Testet är för kvinnor och kräver regelbunden menstruation för att göra en korrekt bedömning.

De här testet lämpar sig väl att ta med till din läkare/gynekolog för en utförligare fertilitetsbedömning.

Graviditetstest

Graviditetstest

Mäter hCG i blodet.

Ger dig ett exakt mått på hCG-värdet.

Upptäcker graviditet i ett tidigt skede. Ett förhöjt hCG-värde kan i de flesta fall uppmätas redan några dagar efter implantation.

FSH & Östrogentest

FSH & Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer men även ditt FSH - ditt follikelstimulerande hormon.

Ger dig insikt i hur din östrogenproduktion ser ut och om det finns misstanke om nedsatt funktion i äggstockar eller testiklar.

Upptäcker bland annat avvikelser i samband med infertilitetsutredningar och vid utebliven menstruation.

Artiklar relaterade till hälsoområde Fertilitet & Graviditet

Barns hälsa påverkas av hur föräldrarna levt innan graviditeten

Barns hälsa påverkas av hur föräldrarna levt innan graviditeten

Gravida kvinnor överöses ofta med välmenande råd, riktlinjer och regler för hur de bör leva för att graviditeten ska fortlöpa problemfritt och för att de ska öka sina chanser att föda ett friskt och välmående barn. Att man som gravid bör undvika vissa typer av livsmedel, alkohol och rökning känner du säkert redan till. Att man bör motionera lagom mycket och gärna öka intaget av folsyra och järn känner du kanske också till?
Läs mer
Information om graviditet och koppling till sjukdomar

Information om graviditet och koppling till sjukdomar

Graviditet och väntan på en ny liten människa är en spännande och livsomvälvande händelse för de allra flesta kvinnor och deras partners. Under graviditeten förändras kvinnans kropp på en mängd olika sätt för att skapa förutsättningar för att det ofödda barnet skall kunna utvecklas normalt och för att förbereda kroppen inför den kommande förlossningen. De flesta av dessa förändringar är helt normala, men ibland kan sjukdomar uppstå och det är därför bra att vara medveten om vilka sjukdomar som är vanligast och vilka signaler som man bör vara uppmärksam på.
Läs mer

Kost och näring vid graviditet

Under graviditeten ökar behovet av vissa näringsämnen då man ”äter för två” och denna artikel kommer att ta upp några av de viktigaste av dessa. För ytterligare läsning och rekommendationer om kost under graviditet hänvisas till Livsmedelsverkets hemsida.
Läs mer