FSH

Vad är FSH?

Follikelstimulerande hormon, eller FSH som det förkortas, har stor betydelse för vår fortplantningsförmåga och behövs för bildning av våra könsceller. Hos män behövs hormonet för produktionen av spermier. Hos kvinnor varierar FSH-nivån utifrån menstruationscykeln, men hos män är nivån istället konstant.

Varför behöver man analysera FSH?

Män

Hos män analyseras FSH vid infertilitetsfrågeställningar för att utreda eventuella spermiedefekter och vid misstanke om nedsatt funktion i testiklarna, samt vid utredning av hypofysens funktion. Genom att mäta nivån av FSH i blodet och relatera denna till nivån av testosteron kan man få en uppfattning om huruvida en nedsatt funktion i testiklarna orsakas av ett problem i testiklarna i sig, s.k. primär hypogonadism, eller om problemet istället sitter i hypofys eller hypothalamus som är de organ som styr testiklarnas funktion (s.k. sekundär hypogonadism).

Kvinnor

Analys av FSH görs vid misstanke om nedsatt funktion i äggstockar, i samband med infertilitetsutredningar och vid utebliven menstruation för att nämna de vanligaste. Nivåerna måste alltid relateras till var i menscykeln man befinner sig. Vi rekommenderar provtagning runt dag 3 i menscykeln.

Vad innebär ett förhöjt FSH värde?

Män

Hos män innebär ett förhöjt värde av FSH att testiklarna och spermieproduktionen inte fungerar optimalt. Hypofys och hypothalamus, som reglerar funktionen i testiklarna, kommer då att försöka kompensera för detta genom att öka produktionen av FSH, dock utan någon effekt på testiklarna.

Kvinnor

Hos vuxna kvinnor ses höga värden i samband med menopaus/klimakteriet. Om östradiolvärde är normalt så är detta tecken på att klimakteriet närmar sig. Om östradiolvärde är sänkt så ha klimakteriet redan påbörjats.

Vad innebär ett lågt FSH värde?

Män

Ett lågt värde talar för att hypofys eller hypothalamus, alltså de område i hjärnan som reglerar testikelfunktionen, inte fungerar som de skall. Detta ses även normalt hos den åldrande mannen. Kraftig stress samt uttalad undervikt kan också medföra att FSH-värdet sjunker.

Kvinnor

Låga värden kan hos kvinnor tyda på att de inte producerar ägg (folliklar). Likaså kan det innebära att vår hypofys eller hypothalamus, som är områden i hjärnan, inte fungerar som de skall. Kraftig stress samt uttalad undervikt kan också påverka FSH-värdet.

Vilka andra faktorer kan påverka FSH-värdet?

FSH-nivån måste alltid bedömas i relation till ålder, pubertetsutveckling och tidpunkt i menstruationscykeln. Även högt alkoholintag kan ge förhöjda värden.

Lätt avvikande FSH-värden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Referensintervallen för FSH kan variera ganska kraftigt beroende på analyserande laboratoriet och analysmetoden. Värde från olika laboratoriet kan därför inte jämföras med varandra.

werlabs.se_blodprov_fsh-ostrogentest_.png

FSH är en av alla hormoner som vi testar i våra proudukter och hormon är en av många hälsoområden i kroppen.

Klimakteriepaket

Klimakteriepaket

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Insikt i andra hälsotillstånd förknippat till klimakteriesymtom.

Det ingår telefonsamtal eller digitalt möte med klimakteriespecialist hos Womni.

Fertilitetstest

Fertilitetstest

Inkluderar områden som är av betydelse när du vill bli gravid.

Testet är för kvinnor och kräver regelbunden menstruation för att göra en korrekt bedömning.

De här testet lämpar sig väl att ta med till din läkare/gynekolog för en utförligare fertilitetsbedömning.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.