PSA

Vad är PSA?

Ett prostataspecifikt antigen-test (PSA) mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. PSA släpps in i en mans blod genom hans prostatakörtel. Friska män har låga mängder av PSA i blodet. Mängden PSA i blodet ökar normalt när en mans prostata förstoras med åldern. PSA kan öka på grund av inflammation i prostatakörteln (prostatit) eller prostatacancer. En skada, undersökning av ändtarmen eller sexuell aktivitet (utlösning) kan också kortsiktigt höja PSA-nivån.

Att hitta prostatacancer tidigt och behandla det kan förhindra vissa hälsoproblem och minska risken för att dö i cancer. Men vissa behandlingar för prostatacancer kan orsaka andra problem, såsom att inte kunna styra urinering (inkontinens) eller erektionsproblem (erektil dysfunktion). Vissa män kan välja att inte utföra ett PSA-test eller behandla prostatacancer om det visar sig att de skulle ha sjukdomen. En äldre man som inte har några besvärande symtom på prostatacancer kan exempelvis välja att inte behandla cancern.

Varför behöver man analysera PSA?

PSA-testet görs för att screena män för prostatacancer. Experterna är överens om att PSA-testning är inte rätt för alla män. Om ett PSA-test används för screening, är det oftast gjort för män äldre än 50 år eller för dem med hög risk för prostatacancer, såsom män med ärftliga anlag för prostatacancer. Eftersom andra vanliga medicinska tillstånd, såsom godartad prostataförstoring (BPH) och prostatit, kan orsaka höga PSA-nivåer, kan en prostatabiopsi göras om läkaren misstänker prostatacancer.

Det finns både i normal och patologisk prostatavävnad. PSA-värdet är korrelerat till mängden prostatavävnad. De högsta värderna ses vid metastaserande prostatacancer. I uppföljning av behandlade patienter med prostatacancer, kan ökningen indikera recidiv. Vid prostatit kan värden upp till 40 – 50 µg/L ses. Dessa sjunker när inflammationsprocessen går tillbaka. Det är i ”gränsområdet” från 4 – 10 µg/L som risken för malignitet ses vid ökade värden. Normalt bör män under 50 år inte ha PSA över 2,5 µg/L, medan män över 70 år med benign hyperplasi mycket väl kan ha värden upp till 6,5 µg/L.

Mätning av PSA är ett hjälpmedel och svaret bör värderas mot problemställningen, kliniska fynd och ålder. Expertgrupper varnar för att använda PSA i opportunistisk screening, det bör vara ett subjektiv eller objektiv grund till undersökningen. Läkemedelsbehandling av benign prostatahyperplasi med Finasterid ger en reduktion prostatastorleken och därmed nedsatt PSA. PSA mellan 0,2 och 9,9 µg/L svaras ut med 1 decimal. PSA > 10 µg/L svaras ut utan decimal.

Vad innebär ett högt PSA-värde?

Höga nivåer kan tyda på cancer, men det kan också finnas andra förklaringar. PSA-nivåer kan bli höga vid godartad prostataförstoring eller inflammerad prostata (prostatit). För att bekräfta en cancerdiagnos behövs ett transrektalt ultraljud (TRUS) och prostatabiopsi.

Visst stöd finns för att tryck mot prostatan kan ge missvisande förhöjda nivåer så undvik cykling innan provtagning. Ejakulation kan även ge förhöjda nivåer men det är inte klart hur länge en ejukulation skulle kunna påverka provet. Undvik för säkerhets skull ejakulation 24 h innan test.

Brister med PSA

PSA är ett test som ofta ger felakigt utslag (sk. false positives). Förhöjda nivåer kan vara orsakade av prostatacancer men ofta är det inte det. Enligt nationella riktlinjer bör man ha läst broschyren Om PSA-prov, som handlar om möjliga för- och nackdelar med PSA-provtagning, innan man beslutar sig för att testa sitt PSA-värde.

Vänligen notera att långvarigt användande av mediciner innehållandes Finasterid eller Dutasterid (t ex Proscar, Avodart, Propecia) kan göra så att PSA-värdet sjunker med upp till 50%. Detta bör man ha i åtanke vid tolkning av PSA.

Werlabs erbjuder analys av PSA och mycket annat. Våra tester utförs av våra partnerlab (Unilabs, Aleris och Karolinska) och analyseras av våra läkare som kommenterar alla provsvar. Du beställer ditt test här. Redan dagen efter din beställning kan kan du göra din provtagning. Du får snabbt svar i din onlinejournal.

PSA-prov

PSA-prov

Mäter mängden prostataspecifikt antigen.

Ger dig en insikt i vilken mängd PSA du har i blodet.

Indikerar om du har inflammation i prostatakörteln eller benign/malign förändring i prostatakörteln.