Bilirubin

Vad är Bilirubin?

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt som bildas då hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ned. Bilirubin utsöndras från levern via gallan till tarmen. Vid nedsatt funktion i levern kan denna process störas och bilirubinvärdet stiger då i blodet.

Varför behöver man analysera Bilirubin?

Vid misstanke om leversjukdom bör bilirubin i blodet analyseras, likaså gäller vid misstänkt sjukdom i gallvägarna. Även vid misstanke om en ökad nedbrytning av röda blodkroppar i blodet kontrolleras värdet för bilirubin. Ett tecken på att bilirubin är förhöjt i kroppen är förekomsten av s.k. gulsot, vilket innebär att huden på kroppen och ögonvitorna antar en gulaktig ton.

Vad innebär ett förhöjt bilirubinvärde?

Ett förhöjt värde på bilirubin kan ha ett flertal orsaker. Det ses ofta i samband med leversjukdom, t.ex. till följd av långvarigt högt alkoholintag eller vid infektion i levervävnaden (ofta hepatit A och vid påssjuka). Bilirubin kan också stiga vid sjukdomar som orsakar hinder i gallvägarna, vilket oftast orsakas av gallstenar eller tumörer. Vissa typer av ärftliga enzymbrister kan också orsaka en högre värde på bilirubin. Likaså ses ofta förhöjda nivåer av bilirubin hos personer som är svårt sjuka av olika anledningar som inte behöver ha direkt med levern att göra, exempelvis vid tumörsjukdomar, svåra infektioner och svår hjärtsvikt.

Ett förhöjt bilirubin kan också förekomma vid hemolys, vilket innebär att de röda blodkropparna bryts ned med en snabbare hastighet än normalt. Många olika läkemedel, t.ex. östrogener, androgena anabola steroider, vissa blodtrycksmediciner och antibiotika, antiepileptika, antidepressiva och analgetika, kan ibland också påverka levern och ge förhöjda nivåer av blirubin i blodet.

Ett förhöjt bilirubin ger dock sällan ensamt svar på orsaken till det förhöjda värdet, utan som regel krävs ytterligare provtagning och undersökningar för att utröna detta.

Vad innebär ett lågt bilirubinvärde?

Ett lågt värde är oftast en normalvariant och är inte förknippat med sjukdom.

Vilka andra faktorer kan påverka bilirubin?

Bilirubin varierar över dygnet och värdet på morgonen är ofta dubbelt så högt som värdet på eftermiddagen. Vill man följa sitt värde på bilirubin är det därför lämpligt att ta provet vid ungefär samma tidpunkt vid varje provtagning.

Bilirubin är ett blodvärde som är tillhör hälsoområdet levern

Leverprov XL

Leverprov XL

Mäter viktiga levermarkörer.

Ger dig insikt i hur din lever mår på ett djupare plan.

Upptäcker om du har en eventuell virusinfektion, leversjukdom eller om det föreligger en alkoholpåverkan på levern.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.