Bilirubin

Vad är Bilirubin?

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt som bildas då hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ned. Bilirubin utsöndras från levern via gallan till tarmen. Vid nedsatt funktion i levern kan denna process störas och bilirubinvärdet i blodet stiger.

Varför behöver man analysera Bilirubin?

Vid misstanke om leversjukdom bör bilirubinnivåerna i blodet analyseras, likaså gäller vid misstänkt sjukdom i gallvägarna. Även vid misstanke om en ökad nedbrytning av röda blodkroppar i blodet kontrolleras bilirubinvärdet. Ett kliniskt tecken på att bilirubinnivåerna är förhöjda i kroppen är förekomsten av gulsot, vilket innebär att huden på kroppen och ögonvitorna antar en gulaktig ton.

Vad innebär ett förhöjt bilirubinvärde?

Ett förhöjt värde kan ha ett flertal olika orsaker. Det ses ofta i samband med leversjukdom, t.ex. till följd av långvarigt högt alkoholintag eller vid infektion i levervävnaden (ofta hepatit A och vid påssjuka). Bilirubin kan också stiga vid sjukdomar som orsakar hinder i gallvägarna, vilket oftast orsakas av gallstenar eller tumörer. Vissa typer av ärftliga enzymbrister kan också orsaka en bilirubinstegring. Likaså ses ofta förhöjda bilirubinnivåer hos personer som är svårt sjuka av olika anledningar som inte behöver ha direkt med levern att göra, exempelvis vid tumörsjukdomar, svåra infektioner och svår hjärtsvikt.

Ett förhöjt bilirubinvärde kan också förekomma vid hemolys, vilket innebär att de röda blodkropparna bryts ned med en snabbare hastighet än normalt. Många olika läkemedel, t.ex. östrogener, androgena anabola steroider, vissa blodtrycksmediciner och antibiotika, antiepileptika, antidepressiva och analgetika, kan ibland också påverka levern och ge en stegring av blirubinnivåerna i blodet.

Ett förhöjt bilirubinvärde ger dock sällan ensamt svar på orsaken till det förhöjda värdet, utan som regel krävs ytterligare provtagning och undersökningar för att utröna detta.

Vad innebär ett lågt bilirubinvärde?

Ett lågt värde är oftast en normalvariant och är inte förknippat med sjukdom.

Vilka andra faktorer kan påverka bilirubinvärdet?

Bilirubinvärdet varierar över dygnet och morgonvärdet är ofta dubbelt så högt som eftermiddagsvärdet. Vill man följa sitt bilirubinvärde är det därför lämpligt att ta provet vid ungefär samma tidpunkt vid varje provtagningstillfälle.

Bilirubinvärdet är ett blodvärde som är tillhör hälsoområdet levern

Leverprov XL

Leverprov XL

Mäter viktiga levermarkörer.

Ger dig insikt i hur din lever mår på ett djupare plan.

Upptäcker om du har en eventuell virusinfektion, leversjukdom eller om det föreligger en alkoholpåverkan på levern.