Kalcium

Vad är kalcium?

Kalcium är ett av det vanligaste och viktigaste mineralerna i kroppen. Kalcium är viktigt för cellsignalering och för väl fungerande muskler, nerver och hjärta. Kalcium behövs för blodets koagulering och är avgörande för bildandet, densiteten och underhållningen av skelettet.

Ca 99 % av all kalcium förekommer i skelettet, medan det resterande 1 % av kalciumet cirkulerar i blodet. Kalciumnivåer är hårt kontrollerade och om det finns för lite kalcium i blodet, eller om njurar och tarmar avsöndrar ett överskott av kalcium så tas kalcium från skelettet för att upprätthålla rätt kalciumblodkoncentration.

Varför behöver man analysera kalcium?

Ett kalciumtest görs för att screena, diagnostisera och övervaka sjukdomar relaterade till skelettet, hjärtat, nerver, njurar och tänder. Ett kalciumtest är också bra att göra om en person har symptom som indikerar en bisköldkörtel sjukdom eller en överaktiv sköldkörtel.

Får man ett resultat på sitt kalciumtest som ligger utanför referensvärden tolkas det som ett tecken på ett underliggande problem. Att hjälpa till att diagnostisera det bakomliggande problemet innebär ytterligare tester för att mäta urin kalcium, fosfor, magnesium, D-vitamin, bisköldkörtelhormoner och mer. Bisköldkörtelhormoner och D-vitaminet är ansvariga för att upprätthålla kalciumkoncentrationerna i blodet inom ett snävt intervall.

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

 • Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.

 • Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.

 • Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.

 • Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Onormalt kalciumvärde

Om kalciumnivåerna är onormala så kan man mäta kalcium och bisköldkörtelhormoner tillsammans för att avgöra om bisköldkörtlarna fungerar normalt eller inte. Mätning av urin kalcium kan hjälpa till att avgöra om njurarna utsöndrar rätt mängd av kalcium. Att testa sin D-vitamin-, fosfor-, och/eller magnesiumnivå kan bidra till att avgöra om andra brister finns. Ofta är balansen mellan dessa olika ämnen (och förändringarna i dem) lika viktiga som koncentrationen av alla ämnen.

Kalcium kan användas som ett diagnostiskt test om en person har symptom som tyder på:

 • Njursten

 • Skelettsjukdom

 • Neurologiska sjukdomar

Kalciumtestet är oftast beställt för att utvärdera kalcium status. I de flesta fall är det en god återspegling av mängden fritt kalcium i blodet, eftersom balansen mellan fri och bunden är vanligtvis stabila och förutsägbara. Men i vissa människor, är balansen mellan bundet och fritt kalcium störd. Under dessa omständigheter, kan mätningen av joniserat kalcium vara nödvändig. Vissa förhållanden där joniserat kalcium bör vara test val inkluderar: kritiskt sjuka patienter, som får blodtransfusioner eller intravenösa vätskor, patienter som genomgår större operationer, och personer med blodprotein avvikelser som exempelvis låg albumin.

Vad är joniserat kalcium?

Stora svängningar i joniserat kalcium kan leda till att hjärtat bromsar eller slår för snabbt vilket kan orsaka att muskler börjar krampa, och kan till och med orsaka koma. Hos dem som är allvarligt sjuka, kan det vara mycket viktigt att övervaka den joniserade kalciumnivån för att kunna behandla och förebygga allvarliga komplikationer.

Många människor har inte symtom på hög eller låg kalcium tills deras nivåer är långt utom räckhåll. Dessa symtom indikerar att man borde kolla sina kalciumnivåer:

Njursjukdom, eftersom lågt kalcium är särskilt vanligt i de med njursvikt

Symtom på högt kalcium såsom trötthet, svaghet, aptitlöshet, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, och ökad törst

Symtom på mycket låg kalcium såsom magkramper, muskelkramper, eller stickningar fingrar

Andra sjukdomar som har samband med onormal kalciumhalt i blodet, såsom sköldkörtelsjukdom, bisköldkörtelsjukdom, cancer, eller undernäring

Att följa sitt kalciumvärde är viktigt vid vissa typer av cancer (särskilt bröst-, lung-, huvud och hals, njure, eller multipelt myelom), har njursjukdom, eller om man har haft en njurtransplantation. Det kan också vara nödvändigt när någon har behandlats för onormala kalciumnivåer för att utvärdera effektiviteten av de behandlingarna, såsom kalcium- eller D-vitamintillskott.

Vad innebär ett högt kalciumvärde?

Att ha högt kalcium heter hyperkalcemi. Två av de vanligaste orsakerna till hyperkalcemi är hyperparathyroidism och cancer. Hyperparathyroidism innebär en ökning av bisköldkörtelns funktion som oftast orsakas av en godartad tumör i bisköldkörteln. Denna form av hyperkalcemi är vanligtvis mild och kan förekomma i många år innan det märks. Cancer kan orsaka hyperkalcemi när det sprider sig till ben och orsakar frisättning av kalcium från skelett till blod eller när cancerceller producerar ett hormon som liknar bisköldkörtelhormonet, vilket resulterar i ökade kalciumnivåer.

Några andra orsaker till hyperkalcemi inkluderar:

 • Hyperparatyreoidism

 • Malignitet med skelettmetastaser

 • Tuberkulos

 • Multipelt myelom

 • Överskott av D-vitamin

 • Immobilisering

 • Njurtransplantation

 • HIV/AIDS

 • Hypertyreos

Vad innebär ett lågt kalciumvärde?

Att ha lågt kalcium heter hypokalcemi. Den vanligaste orsaken till lågt kalcium är låga blodproteinnivåer, särskilt låga nivåer av albumin. Detta kan leda till leversjukdom eller undernäring, vilket kan vara följden av alkoholism eller andra sjukdomar. Låg albumin är också mycket vanligt hos personer som är akut sjuka.

Några andra orsaker till hypokalcemi innefattar:

 • Hypoparatyreoidism

 • Extrem brist på intag av kalcium

 • D-vitaminbrist

 • Malabsorption

 • Magnesiumbrist

 • Ökade nivåer av fosfor

 • Akut inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • Njursvikt med ökad fosfatinlagring

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Performance Test

Performance Test

Ger dig insikt i bland annat din sköldkörtelfunktion, då den styr kroppens ämnesomsättning.

Följer nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har vitaminbrist, då kosten kan påverka din prestation.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Hälsokontroll XL

Hälsokontroll XL

Mäter dina blodvärden inom åtta områden och ger dig en bred bild av din hälsostatus.

Ger dig insikt om din status på hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser som till exempel höga blodfetter och förslag på nödvändiga livsstilsförändringar.