PEth

Vad är PEth?

PEth, som är en förkortning av B-fosfatidyletanol, är en nedbrytningsprodukt som endast bildas i kroppen i samband med alkoholintag. Detta betyder att PEth normalt inte förekommer i blodet. Enstaka berusningstillfällen ger ingen förhöjning av PEth i blodet, men långvarig (> 1 vecka) regelbunden överkonsumtion ger förhöjda värden och dessa stiger ju högre alkoholkonsumtion man har.

Varför behöver man analysera PEth?

PEth kan detektera alkoholintag upp till 4 veckor efter avhållsamhet från sprit. Analysen används för att detektera ett misstänkt riskbruk av alkohol.

Vad innebär ett förhöjt PEth värde?

Ett förhöjt värde talar för riskkonsumtion av alkohol under de senaste veckorna. Ju högre värde, desto högre alkoholintag. Provet är mycket känsligt för att upptäcka en riskkonsumtion av alkohol och är mycket specifikt för just alkoholkonsumtion.

Vad innebär låga PEth värden?

Ett lågt värde talar emot riskbruk av alkohol.

Tolkningsguide & Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

  • <0,05 - Ingen eller endast låg, sporadisk alkoholkonsumtion

  • 0,05-0,30 - "Måttlig" alkoholkonsumtion

  • > 0,30 - Överkonsumtion (omfattande, regelbundet intag)

Om man har alkohol i blodet vid provtagningen kan PEth-värde blir felaktigt högre och visa på en högre alkoholkonsumtion än vad man egentligen har haft.

PEth - Alkoholkonsumtionstest

PEth - Alkoholkonsumtionstest

Mäter PEth.

Ger dig en bild över din alkoholkonsumtion.