Monocyter

Vad är monocyter?

Monocyter utgör 4-8 procent av kroppens vita blodkroppar, leukocyter. Monocyter bildas i benmärgen. Efter att de har mognat vandrar de ut i kroppens vävnader och kallas då istället för makrofager. Makrofagerna fungerar som en slags dammsugare och har till uppgift att äta upp död och skadad vävnad och vissa bakterier som invaderat kroppen.

  • Testa din Blodstatus + B-celler med 14 hälsomarkörer (ink. Monocyter)
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Varför behöver man analysera Monocyter?

Provet analyseras vid utredning av blodbrist, anemi, infektioner och vid misstanke om andra sjukdomar i blodet. Provet ingår i en så kallas differentialräkning, vilket innebär att man analyserar de olika typerna av vita blodkroppar i blodet för att ta reda på om det finns en obalans i fördelningen mellan dessa.

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

  • ✔   Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.
  • ✔   Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.
  • ✔   Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • ✔   Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Förhöjda monocytvärden – vad innebär det?

Förhöjda värden ses vid infektioner, inklusive vissa ovanliga såsom tuberkulos, syfilis och vattkoppor. Ökade nivåer ses också vid autoimmuna sjukdomar, dvs. sjukdomar där kroppens eget immunförsvar angriper den egna vävnaden, som reumatoid artrit, SLE, celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar. Kraftigt förhöjda värden ses också i samband med vissa blodsjukdomar, såsom leukemier och lymfom.

Låga monocytvärden – vad innebär det?

Låga värden kan ses i samband med kortisonbehandling samt vid vissa sjukdomar i benmärgen, som aplastisk anemi (en typ av blodbrist).

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Lätt avvikande monocytvärden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

  • Testa din Blodstatus + B-celler med 14 hälsomarkörer (ink. Monocyter)
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer
Beställ