Neutrofila

Vad är Neutrofila?

Neutrofila granulocyter är en typ av vita blodkroppar, leukocyter, som framför allt är viktiga för kroppens försvar mot bakterier.

  • Testa din Blodstatus + B-celler med 14 hälsomarkörer (ink. Neutrofila)
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Varför behöver man analysera Neutrofila Granulocyter?

Provet analyseras vid utredning av blodbrist (anemi), infektioner och vid misstanke om andra sjukdomar i blodet. Provet ingår i en så kallas differentialräkning, vilket innebär att man analyserar de olika typerna av vita blodkroppar i blodet för att ta reda på om det finns en obalans i fördelningen mellan dessa.

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

  • ✔   Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.
  • ✔   Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.
  • ✔   Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • ✔   Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Förhöjda neutrofilvärden – vad innebär det?

Vanligaste orsaken till förhöjda värden är infektioner, oftast orsakade av bakterier, och inflammationer i kroppen. Fysisk och psykisk ansträngning kan också leda till förhöjda nivåer i blodet, liksom behandling med kortison. Kraftigt förhöjda värden kan också ses vid sjukdomar i blod och benmärg, bl.a. vissa typer av leukemier.

Låga neutrofilvärden – vad innebär det?

Ett lågt värde ses i samband med vitamin B12- och folatbrist, i samband med vissa virusinfektioner (t.ex. influensa) och vid överkonsumtion av alkohol. Det kan också ses vid vissa typer av blodsjukdomar liksom vid behandling med en del läkemedel, bl.a. cellgiftsbehandling och antiinflammatoriska NSAID-preprat (som ibuprofen och diklofenak).

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Lätt avvikande neutrofilvärden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

  • Testa din Blodstatus + B-celler med 14 hälsomarkörer (ink. Neutrofila)
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer
Beställ