Min journal

Anti-CCP

Vad är Anti-CCP?

Anti-CCP är en s.k. autoantikropp, alltså ett protein i kroppen som felaktigt angriper kroppens egna vävnader och ger upphov till sjukdom. De sjukdomar som uppkommer till följd av bildandet av autoantikroppar brukar vanligen kallas för autoimmuna sjukdomar. Anti-CCP är en autoantikropp som kan förekomma vid misstänkt reumatoid artrit (ledgångsreumatism), vår vanligaste reumatiska ledsjukdom.

Analys av anti-CCP har likartad känslighet som analys av reumatoid faktor (se denna rubrik) för att diagnostisera reumatoid artrit, men anti-CCP är dock ett mer specifikt prov än vad reumatoid faktor är. Detta innebär att medan antikroppen reumatoid faktor kan förekomma vid flertalet olika reumatiska och inflammatoriska sjukdomar, så ses anti-CCP oftast bara vid sjukdomen reumatoid artrit.

Ledvärkstest

1 195 kr

  • Analys av antikroppar och inflammationsmarkörer som kan orsaka led- och muskelvärk
  • Beställ med email eller BankID
Visa mer

Varför behöver man analysera Anti-CCP?

Vid kliniska symtom som inger misstanke om sjukdomen reumatoid artrit kan anti-CCP analyseras för att stärka diagnosen. Anti-CCP kan också förekomma i blodet flera år innan sjukdomen bryter ut och anti-CCP är också ett bra mått för att förutspå sjukdomens aggressivitet.

Vad innebär ett förhöjt Anti-CCP värde?

Ett förhöjt värde stärker diagnosen reumatoid artrit. Det är också en prediktor för hur aggressiv sjukdomen kommer att bli samt risken för att den inflammatoriska aktiviteten blir så hög att lederna riskerar att destrueras.

Osäker på vilket blodprov som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

Redan köpt ett test via våra återförsäljare?

Se till att du har din aktiveringskod till hands och aktivera testet nedan.

Aktivera

Vad innebär ett lågt Anti-CCP värde?

Ett lågt värde är bra och saknar klinisk relevans. Ett lågt värde utesluter dock inte diagnosen reumatoid artrit, då en viss andel kan ha sjukdomen utan att bilda dessa antikroppar.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Vissa ledfriska personer kan också ha anti-CCP i blodet varför värdet bör alltid bedömas tillsammans med kliniska symtom. Förekomsten av anti-CCP i ledfriska personer kan dock öka risken för att utveckla reumatoid artrit i framtiden.

Ledvärkstest

1 195 kr

  • Analys av antikroppar och inflammationsmarkörer som kan orsaka led- och muskelvärk
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer
Beställ
Hjälp