C-reaktivt protein (CRP)

Analysbakgrund

Ett test av C-reaktivt protein (CRP) är ett blodprov som mäter mängden av ett protein som kallas C-reaktivt protein i blodet. C-reaktivt protein mäter generella nivåer av inflammation i kroppen. Vissa omständigheter gör att CRP-värdet förhöjs, vilket gör att det kan bli missvisande. Några av dessa är fysisk ansträngning (motion), spiral, graviditet, fetma.

Varför behöver man analysera provet?

Ett CRP prov görs av flera anledningar. Till och börja med görs det för att kontrollera om en infektion finns i kroppen efter ett kirurgiskt ingrepp. CRP stiger normalt inom 2 till 6 timmars operation och går sedan ned den tredje dagen efter operationen. Om CRP-nivåer förblir förhöjda tre dagar efter operationen kan en infektion vara för handen. Identifiera och hålla koll på infektioner och sjukdomar som orsakar inflammation, såsom cancer i lymfkörtlar (lymfom), sjukdomar i immunsystemet (bl.a. lupus), svullnad av blodkärl i huvud och hals, smärtsam svullnad av vävnader som kantar lederna (reumatoid artrit), svullnad och blödning i tarmarna (inflammatorisk tarmsjukdom) eller infektion av ett ben (osteomyelit). Kontrollera hur väl behandlingar fungerar, såsom behandling för cancer, eller för en infektion. CRP-nivåer går snabbt upp och blir sedan snabbt normala om patienten svarar på behandlingsinsatser.

Förhöjt värde

Höga nivåer av CRP orsakas av infektioner och många långvariga sjukdomar. Men ett CRP-test kan inte visa var inflammationen ligger eller vad som orsakar det. Andra tester behövs för att finna orsaken och platsen för inflammationen.

Låga värden

Låga värden eftersträvas normalt sett.

Vilka tester och testpaket innehåller CRP?

CRP är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Infektionspanel och Ledvärk. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Tillbaka till Inflammation eller Hälsokontroll Info.

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.