Reumatoid faktor (RF)

Vad är Reumatoid faktor (RF)?

Reumatoidfaktor är en s.k. autoantikropp, alltså ett protein i kroppen som felaktigt angriper kroppens egna vävnader och ger upphov till sjukdom. De sjukdomar som uppkommer till följd av bildandet av autoantikroppar brukar vanligen kallas för autoimmuna sjukdomar. Reumatoidfaktor är en autoantikropp som kan förekomma vid misstänkt reumatoid artrit (ledgångsreumatism), vår vanligaste reumatiska ledsjukdom. Autoantikroppen är dock inte specifik för just reumatoid artrit utan kan även ses vid andra reumatiska, inflammatoriska och infektiösa sjukdomar.

Ledvärkstest

1 195 kr

  • Analys av antikroppar och inflammationsmarkörer som kan orsaka led- och muskelvärk
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Varför behöver man analysera Reumatoid faktor (RF)?

Diagnosen reumatoid artrit ställs i första hand utifrån en persons symtombild, som oftast domineras av inflammationer i flera olika små leder i kroppen, vanligen fingrar. Ofta kompletteras symtombilden med analys av reumatoidfaktor för att stärka diagnosen ytterligare. Reumatoidfaktor förekommer dock endast hos 70-75 procent av alla som är drabbade av reumatoid artrit och ett negativt värde utesluter därför inte diagnosen.

Ett förhöjt Reumatoid faktor värde – vad innebär det?

Ett förhöjt värde talar om att det finns autoantikroppar i blodet och stärker misstanken om diagnosen reumatoid artrit. Ett positivt värde kan dock också ses vid andra typer av autoimmuna sjukdomar och infektioner och är därför inte specifikt för sjukdomen reumatoid artrit. Likaså ses dessa autoantikroppar hos omkring 5 procent av befolkningen trots att dessa helt saknar sjukdomssymtom.

Låga Reumatoid faktor värden – vad innebär det?

Ett lågt värde talar emot reumatoid artrit men kan inte utesluta diagnosen helt.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Hög halt av blodfetter kan störa analysen och ge felaktiga värden.

Ledvärkstest

1 195 kr

  • Analys av antikroppar och inflammationsmarkörer som kan orsaka led- och muskelvärk
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer
Beställ