ALAT (alaninaminotransferas)

Varför testa ALAT?

ALAT-testet görs för att kontrollera leverns tillstånd och om den skadats. Med hjälp att testet är det möjligt att identifiera leversjukdomar, speciellt hepatit och cirros orsakad av alkohol, droger eller virus. Leversjukdomar kan ge symtom som smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar och ibland gulsot. Andra syften kan vara att ta reda på om gulsot orsakades av en blodsjukdom eller leversjukdom, eller hålla koll på effekterna av kolesterolsänkande läkemedel och andra lääemedel som kan skada levern.

Levertest

345 kr

  • Testa din leverfunktion med 3 hälsomarkörer (ink. ALAT)
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Vad är ALAT?

Ett prov på alaninaminotransferas (ALAT) mäter mängden av detta enzym i blodet. ALAT finns normalt i röda blodkroppar, lever, hjärta, muskelvävnader, bukspottkörtel och njurar. ALAT finns i leverceller och i liten mängd i blodet.

Till skillnad från ASAT så finns ALAT bara i cytoplasman hos leverceller, så därför kan värdet blir lägre vid leverskada än vid provtagning av ASAT. Virushepatit orsakar mycket höga ALAT-värden. Mängden ALAT i blodet halveras på 36 timmar. ALAT-testet kan göras samtidigt som ett test för aspartataminotransferas (ASAT). Förhållandet mellan ASAT och ALAT kan hjälpa till att avgöra om levern eller något annat organ har skadats samt huruvida alkoholmissbruk har varit en orsak till leverskadan.

Högt ALAT-värde?

Höga värden ses vid akut och kronisk hepatit, toxisk leverskada, mononukleos, gallvägsobstruktion. Många kosttillskott och läkemedel. - Leverskada till följd av sjukdomar. - Blyförgiftning. - Snabbväxt, särskilt hos små barn, kan orsaka milt förhöjda nivåer av ALAT.

Populära blodprov

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsokontroller genom blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs, Aleris, Unicare och Encia. Werlabs är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Beställ