Kreatinin

Vad är kreatinin?

Kreatinin bildas när kroppen bryter ner kreatinfosfat. Det är musklernas energireserv. Kroppen gör sig av med kreatinin genom njurarna. Liksom många andra ämnen filtreras kreatinin ut i urinen. Det har gjort att kreatininvärdet i blodet har använts som en markör för njurarnas funktion.

Hur mycket kreatinin som bildas i kroppen beror på hur stor muskelmassa du har. Om du har ätit mycket kött, särskilt kokt kött, kan det göra att kreatininvärdet tillfälligt ökar.

Det finns idag också andra blodprover som kan användas för att bedöma njurfunktionen (t.ex. Cystatin C). Kreatinin är dock en markör som går snabbt att analyera och används därför fortfarande ofta.

Hitta hälsokontrollen för dig baserat på 5 enkla frågor

Svara på frågorna

Varför analysera kreatinin?

Ett kreatinin blodprov görs för att se om dina njurar fungerar normalt, och hur bra njurarna fungerar hos personer som tar kosttillskott och mediciner som kan orsaka njurskador.

Kreatin och kreatinin

Kreatinintester mäter nivån av avfallsprodukten kreatinin i blodet. Dessa tester berättar hur bra dina njurar fungerar. Ämnet kreatin bildas vid matsmältningen. Kreatin bryts ner till ett annat ämne som kallas kreatinin, som tas ut ur blodet genom njurarna och sedan går ut ur kroppen i urinen. Om dina njurar skadas och inte kan arbeta normalt, går mängden kreatinin i urinen ner medan nivån i blodet går upp. Den blodkreatinin nivå visar hur väl dina njurar fungerar. En hög kreatininnivå kan betyda dina njurar inte fungerar ordentligt.

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

  • ✔   Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.
  • ✔   Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.
  • ✔   Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • ✔   Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Vad innebär ett högt kreatininvärde?

Ett förhöjt kreatininvärde betyder att njurarna inte fungerar som de ska. Ett högt kreatininvärde kan orsakas av inflammation i njurarna eller någon typ av förgiftning. Nedsatt blodtillförsel till njurarna kan medföra förhöjda kreatininvärden. Detta kan orsakas av t.ex. hjärtsvikt eller förträngningar i kärlen som för blod till njurarna, eller på grund av förträngda blodkärl inne i själva njurarna.

Njursten, en förstorad prostata eller andra hinder i urinvägarna kan också höja blodets kreatininnivå, men då måste ett urinflödeshinder föreligga. Kosttillskott som innehåller kreatin samt hård träning dagen innan blodtest kan ge förhöjda kreatininvärden utan att detta tyder på nedsatt funktion.

Vad innebär ett lågt kreatininvärde?

Kreatininvärden under referensvärden har oftas liten klininsk betydelse. I vissa fall förorsakas låga kreatininvärden av muskelatrofi (muskelförtvining) eller hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln). I ett tidigt stadie av diabetesrelaterat njurfel minskar kreatininvärdet temporärt vilket beror på att filtreringen av slaggprodukter ökar. Kreatininvärdena kan även sjunka under graviditet på grund av att njurarnas filtrering av blodet då effektiveras.

Populära Hälsokontroller

Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Beställ