Cystatin C

Vad är Cystatin C?

Cystatin C är ett protein som bildas i kroppens celler och filtreras och utsöndras via njurarna. Detta gör att det också är ett bra mått på njurarnas funktion. Då cystatin C inte påverkas av personens muskelmassa, kön eller födointag (framförallt köttintag) är det en bättre markör för att skatta njurarnas funktion än kreatinin, speciellt hos personer med mycket hög eller låg muskelmassa. Genom att analysera cystatin C kan man också tidigare upptäcka en lindrig njurfunktionsnedsättning, långt innan kreatininvärdet börjar stiga.

Varför behöver man analysera Cystatin C

Cystatin C analyseras för att få en uppskattning av njurarnas funktion och förmåga att rena blodet och kroppen från slaggprodukter. Provtagning för cystatin C kompletterar kontroll av enbart kreatininvärdet och tillsammans ger de en bättre uppfattning om njurarnas funktion.

Vad innebär ett förhöjt Cystatin C-värde?

Ett förhöjt cystatin C-värde kan tyda på nedsatt njurfunktion. Vid kortisonbehandling kan cystatin C blir falskt förhöjd utan att spegla en sänkning av njurfunktion.

Vad innebär ett lågt Cystatin C värde?

Låga värden på cystatin C ses mycket sällan. I vissa fall kan obehandlad långvarig underfunktion av sköldkörtel (hypotyreos) ger sänkt cystatin C.

Vilka andra faktorer kan påverka Cystatin C-värdet?

Obehandlad hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln, kan ge ett lågt cystatin C-värde utan att detta avspeglar njurarnas funktion, medan kortisonbehandling kan ge falskt förhöjd cystatin C-värde.

Njurprov XL

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår på ett djupare plan.

Kan upptäcka om du har förändringar i njurfunktionen som i sin tur kan bero på ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Njurprov

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår.

Upptäcker om du har en tendens till försämrad njurfunktion som i sin allvarligaste form kan vara njursvikt.

Hälsokontroll Kvinna

Upptäcker brister som kan vara orsaken till yrsel, trötthet, nedsatt sårläkning, håravfall, nedsatt kondition eller koncentrationssvårigheter.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av att immunförsvaret angripit kroppens egna celler.

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.