Cystatin C

Vad är Cystatin C?

Cystatin C är ett protein som bildas i kroppens celler och filtreras och utsöndras via njurarna. Detta gör att det också är ett bra mått på njurarnas funktion. Då cystatin C inte påverkas av personens muskelmassa, kön eller födointag (framförallt köttintag) är det en bättre markör för att skatta njurarnas funktion än kreatinin, speciellt hos personer med mycket hög eller låg muskelmassa. Genom att analysera cystatin C kan man också tidigare upptäcka en lindrig njurfunktionsnedsättning, långt innan kreatininvärdet börjar stiga.

Varför behöver man analysera Cystatin C

Cystatin C analyseras för att få en uppskattning av njurarnas funktion och förmåga att rena blodet och kroppen från slaggprodukter. Provtagning för cystatin C kompletterar kontroll av enbart kreatininvärdet och tillsammans ger de en bättre uppfattning om njurarnas funktion.

Vad innebär ett förhöjt Cystatin C-värde?

Ett förhöjt cystatin C-värde kan tyda på nedsatt njurfunktion. Vid kortisonbehandling kan cystatin C blir falskt förhöjd utan att spegla en sänkning av njurfunktion.

Vad innebär ett lågt Cystatin C värde?

Låga värden på cystatin C ses mycket sällan. I vissa fall kan obehandlad långvarig underfunktion av sköldkörtel (hypotyreos) ger sänkt cystatin C.

Vilka andra faktorer kan påverka Cystatin C-värdet?

Obehandlad hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln, kan ge ett lågt cystatin C-värde utan att detta avspeglar njurarnas funktion, medan kortisonbehandling kan ge falskt förhöjd cystatin C-värde.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.