Kreatinin

Analysbakgrund

Kreatinintester mäter nivån av avfallsprodukten kreatinin i blodet. Dessa tester berättar hur bra dina njurar fungerar. Ämnet kreatin bildas vid matsmältningen. Kreatin bryts ner till ett annat ämne som kallas kreatinin, som tas ut ur blodet genom njurarna och sedan går ut ur kroppen i urinen. Om dina njurar skadas och inte kan arbeta normalt, går mängden kreatinin i urinen ner medan nivån i blodet går upp. Den blodkreatinin nivå visar hur väl dina njurar fungerar. En hög kreatininnivå kan betyda dina njurar inte fungerar ordentligt. Mängden kreatinin i blodet beror delvis på hur mycket muskelmassa du har. Män har generellt högre kreatininnivåer än kvinnor.

Varför behöver man analysera provet?

En blodkreatininnivåtest görs för att se om dina njurar fungerar normalt, och hur bra njurarna fungerar hos personer som tar mediciner som kan orsaka njurskador.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid nedsatt glomerolusinfiltration: prerenalt vid cirkulationssvikt, renalt vid glomerolusskada, postrenalt vid avflödeshinder.

Låga värden

Låga värden har liten klinisk betydelse. Förekommer vid atrofisk muskulatur och graviditet.

Vilka tester och testpaket innehåller kreatinin?

Kreatinin är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Njurprover. Du kan även utforska hela utbudet genom att trycka på knappen nedan:
Visa Tester


Gå till Njurfunktion eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.