Kreatinin

Vad är kreatinin?

Kreatinin är ett ämne som normalt bildas i muskulaturen och som utsöndras via urinen och används som en markör för att analysera njurarnas funktion. Kreatinin bildas när kroppen bryter ner musklernas energireserv (kreatinfosfat). Värdet kan variera från person till person eftersom värdet är relaterat till kroppens muskelmassa.

Muskulösa personer kan ha något högre värden än andra utan att det betyder att njurfunktionen är sämre. Kreatininvärdet kan dessutom tillfälligt öka om du har ätit mycket kött, särskilt kokt kött.

Varför analyserar man kreatinin?

Liksom många andra ämnen så filtreras kreatinin från ditt blod i njurarna och utsöndras sedan via urinen. Om dina njurar är skadade och inte kan arbeta normalt, går mängden kreatinin i blodet går upp. Därför är kreatinin en markör som används för att analysera njurarnas funktion.

Ett kreatinin blodprov görs alltså för att se om njurarna fungerar normalt, samt hur bra njurarna fungerar hos personer som tar kosttillskott och mediciner som kan orsaka njurskador.

Det finns idag också andra blodprover som används för att bedöma njurfunktionen (t.ex. Cystatin C). Kreatinin är dock en markör som går snabbt att analysera och används därför fortfarande ofta.

Vad innebär ett högt kreatininvärde?

Ett förhöjt kreatininvärde är en signal om att njurarna inte fungerar som de ska. Men det är inte alltid så att njurarna in fungerar som de ska, utan det finnas en mängd olika anledningar till varför det är så. Det kan bero på:

 • Du har en stor muskelmassa
 • Vätskebrist och uttorkning
 • Inflammation i njurarna
 • Stopp i urinvägarna (ex. njursten eller svår prostataförstoring)
 • Om du har ätit mycket kött (särskilt kokt kött) för provtagningen
 • Vissa läkemedel
 • Nedsatt blodtillförsel (ex. hjärtsvikt eller förträngningar i kärlen som för blod till njurarna)
 • Kosttillskott som innehåller kreatin samt hård träning dagen innan blodtest.

Vad innebär ett lågt kreatininvärde?

Låga kreatininvärden har oftast liten klinisk betydelse. Det kan bero på en rad olika anledningar:

 • Liten muskelmassa
 • Hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln)
 • Tidigt stadie av diabetesrelaterat njurproblem
 • Graviditet - på grund av att njurarnas filtrering av blodet är mer effektiv.

Om du får behandling för låga kreatininvärden så behandlas orsaken bakom det.

Vilka hälsokontroller kan man mäta sitt kreatininvärde med?

Hos Werlabs kan du enkelt mäta ditt CRP-värde med flera olika hälsokontroller:


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ