Toggle Navigation

Kreatinin

Vad är kreatinin?

Kreatinin bildas när kroppen bryter ner kreatinfosfat. Det är musklernas energireserv. Hur mycket kreatinin som bildas i kroppen beror på hur stor muskelmassa du har. Om du har ätit mycket kött, särskilt kokt kött, kan det göra att kreatininvärdet tillfälligt ökar. Kroppen gör sig av med kreatinin genom njurarna. Liksom många andra ämnen filtreras kreatinin ut i urinen. Det har gjort att kreatininvärdet i blodet har använts som en markör för njurarnas funktion.

Det finns idag också andra blodprover som kan användas för att bedöma njurfunktionen (t.ex. Cystatin C). Kreatinin är dock en markör som går snabbt att analyera och används därför fortfarande ofta.

Analysbakgrund kreatinin

Kreatinintester mäter nivån av avfallsprodukten kreatinin i blodet. Dessa tester berättar hur bra dina njurar fungerar. Ämnet kreatin bildas vid matsmältningen. Kreatin bryts ner till ett annat ämne som kallas kreatinin, som tas ut ur blodet genom njurarna och sedan går ut ur kroppen i urinen. Om dina njurar skadas och inte kan arbeta normalt, går mängden kreatinin i urinen ner medan nivån i blodet går upp. Den blodkreatinin nivå visar hur väl dina njurar fungerar. En hög kreatininnivå kan betyda dina njurar inte fungerar ordentligt.

Varför analysera kreatinin?

En blodkreatininnivåtest görs för att se om dina njurar fungerar normalt, och hur bra njurarna fungerar hos personer som tar kosttillskott och mediciner som kan orsaka njurskador.

Högt kreatininvärde

Ett förhöjt kreatininvärde betyder att njurarna fungerar dåligt och inte arbetar som ska. Ett högt kreatininvärde kan orsakas av inflammation i njurarna eller någon typ av förgiftning. Nedsatt blodtillförseln till njurarna kan medföra förhöjda kreatininvärden. Detta kan orsakas av t.ex. hjärtsvikt eller förträngningar i kärlen som för blod till njurarna, eller på grund av förträngda blodkärl inne i själva njurarna. Njursten, en förstorad prostata eller andra hinder i urinvägarna kan också höja blodets kreatininnivå, men då måste ett urinflödeshinder föreligga.

Lågt kreatininvärde

Kreatininvärden under referensvärden har oftas liten klininsk betydelse. I vissa fall förorsakas låga kreatininvärden av muskelatrofi (muskelförtvining) eller hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln). I ett tidigt stadie av diabetesrelaterat njurfel minskar kreatininvärdet temporärt vilket beror på att filtreringen av slaggprodukter ökar. Kreatininvärdena kan även sjunka under graviditet på grund av att njurarnas filtrering av blodet då effektiveras.

Testa ditt kreatininvärde

Testa ditt kreatininvärde och över 32 andra blodmarkörer


Eller se fler tester


Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsoanalys via blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Du beställer de tester som passar just dig online. Ingen tidsbokning krävs för provtagning och du får snabbt resultaten i din journal med kommentar från en av våra läkare.


Ett blodprov, många svar

Beställ den hälsoanalys som passar dig

Ta blodprov på närmaste provtagningsställe redan dagen efter

Få snabba provsvar med läkarkommentar i din journal


Werlabs erbjuder analys av kreatinin och många andra blodmarkörer. Våra tester utförs av våra partnerlab (Unilabs, Aleris och Karolinska) och analyseras av våra läkare som kommenterar alla provsvar. Du beställer ditt test här. Redan dagen efter din beställning kan kan du göra din provtagning. Du får snabbt svar i din onlinejournal.


Visa fler tester
Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen