T3 Fritt (Trijodtyronin)

Vad är T3 (Trijodtyronin)?

Trijodtyronin (T3) är ett av två stora hormoner som produceras av sköldkörteln, ett liten fjärilsformat organ som ligger platt över luftstrupen vid basen av halsen. Det andra stora sköldkörtelhormonet kallas tyroxin (T4) och tillsammans hjälper till att kontrollera den hastighet med vilken kroppen använder energi. Nästan alla av T3 (och T4) som finns i blodet är bundet till protein. Resten är fri (obunden) och är den biologiskt aktiva formen av hormonet.

T3 och T4 produktion regleras av ett komplext system. När blodnivåerna av sköldkörtelhormon minskar, frisätter hypotalamus tyrotropin, som stimulerar hypofysen och säger till att producera och frisätta tyroidstimulerande hormon (TSH). TSH stimulerar sedan sköldkörteln att producera fler sköldkörtelhormoner. Den största andel hormoner som produceras är T4. Detta hormon är relativt inaktiv, och det omvandlas till T3 i levern och andra vävnader.

Om sköldkörteln producerar för stora mängder av T4 och T3, innebär det att den drabbade personen kan ha symptom som tyder på hypertyreos, såsom nervositet, skakningar i händerna, viktminskning, sömnlöshet, och svullnader runt torra, irriterade ögon. I vissa fall kan personens ögon inte röra sig normalt och de kan tyckas vara stirriga. I andra fall kan ögonen verka bukta.

Om sköldkörteln producerar för lite sköldkörtelhormoner, så kan personen ha tecken och symtom förknippade med hypotyreos och en långsammare metabolism, viktökning, torr hud, trötthet och förstoppning. Blodnivåerna av sköldkörtelhormon kan vara låg eller hög på grund av sköldkörteldysfunktion eller på grund av otillräcklig eller överdriven TSH produktion i samband med en störning i hypofysen.

De vanligaste orsakerna till sköldkörteldysfunktion är relaterade till autoimmuna sjukdomar. Graves sjukdom orsakar hypertyreoidism, men det kan också orsakas av exempelvis sköldkörtelcancer, eller överdriven produktion av TSH. Effekten av detta kan detekteras och övervakas genom mätning av fritt T3.

Analysbakgrund

En fri trijodtyronin (fritt T3) test används för att bedöma sköldkörtelfunktion. Det beställs främst för att kunna diagnostisera hypertyreos och kan beställas för att hjälpa till att övervaka behandling av en person med en känd sköldkörtelsjukdom.

Man gör ofta T3 provet som en del av en utredning när en person har symptom som tyder på hypertyreos, speciellt om den fria T4 nivån inte är förhöjd.

Ökad eller minskad sköldkörtelhormon resultat tyder på att det finns en obalans mellan kroppens krav och leverans av hormoner, men det talar inte om exakt vad som orsakar överskottet eller bristen.

När någon är sjuk, minskar kroppens produktion av T3 från T4. De flesta människor som är sjuka nog att vara i sjukhuset kommer att ha en låg T3 eller fritt T3-nivå.

Förhöjda värden

Höga värden av fritt T3 ses tidigt vid hypertyreos medan koncentrationen kan vara normal länge vid hypotyreos, tack vare ökad omvandling från T4. Vid graviditet eller östrogentillförsel (t.ex. p-piller), då koncentrationen av TBG och total T3 är ökad, är koncentrationen av fritt T3 oförändrad.

Låga värden

Låga värden ses sent vid hypotyreos samt vid svår allmänsjukdom pga. en minskad omvandling från T4. Obs! Referensintervall kan skilja sig vid graviditet.

Vilka tester och testpaket innehåller T3 fritt?

T3 fritt är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i våra två största hälsokontroller (Hälsokontroll XL och Hälsokontroll Large). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Sköldkörtelrubbning och Stor Sköldkörtel. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Sköldkörtelrubbning Info eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen