T4 Fritt (Tyroxin)

Analysbakgrund

Tyroxin (T4) och trijodotyronin (T3) bildas och lagras i sköldkörteln, inbyggda i tyreoglobulin. Analys av fritt T4 är ett förhållandevis okänsligt mått på thyreoideafunktionen. TSH är ett mycket känsligt mått på förekomst av fritt thyreoidahormon och en tvåfaldig ändring i fritt thyreoideahormon motsvaras av en hundrafaldig ändring av TSH-koncentrationen.

Varför behöver man analysera provet?

Fritt T4 skall därför ses som ett komplement till TSH i syfte att bedöma graden av hypo/hyperthyreos. Kombination TSH- T4, fritt behövs också för att upptäcka fall av hypofys/hypothalamus insufficiens, då har man låg, normal eller lätt förhöjd koncentration av TSH och samtidigt lågt fritt T4. Fritt T4 rekommenderas för terapievaluering med thyreostatika då låga TSH-värden är att förvänta under månader till år efter insatt behandling. OBS! Referensvärden kan skilja under graviditet.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid hypertyreos. Oftast ses värden vid övre referensgränsen vid adekvat behandling av hypotyreos.

Låga värden

Låga värden ses vid hypotyreos. I sällsynta fall kan en patient ha låga värden p.g.a. cirkulerande antikroppar mot tyroxin. Låga värden kan ses från och till i graviditetens sista trimester utan att det föreligger hypotyreos.

Vilka tester och testpaket innehåller T4 fritt?

T4 fritt är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i våra två största hälsokontroller (Hälsokontroll XL och Hälsokontroll Large). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Sköldkörtelrubbning och Stor Sköldkörtel. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Sköldkörtelrubbning Info eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen